גיליון 12,13 | חורף 1999 - 50ל48: מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל