גיליון 40 | קיץ 2012 - משבר הדיסציפלינות בעקבות השואה


 • פתח דבר | Foreword | اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
  ליאורה בילסקי
  גישה חופשית
 • הפסיכואנליזה כנשק: הנאציזם על הספה האמריקנית
  ז'וזה ברונר
 • היידגר בעברית: פרק בתולדות התגבשותה של פילוסופיה מקומית
  חגי כנען, שמואל רותם, דנה ברנע
 • "לאחר אושוויץ": הרגע שבו הפילוסופיה של המוסר הוסטה מצירה
  רונית פלג
 • המשבר ששבר אך מעט: תולדות ישראל כתמול שלשום
  דוד אנגל
 • היסטוריה משולבת של השואה: אפשרויות ואתגרים
  שאול פרידלנדר
 • השואה וההיסטוריה: נתקים בעידן פוסטמודרני
  עמוס גולדברג
 • "האזור האפור" של שיתוף פעולה בבית המשפט
  רבקה ברוט
 • צִלה של השואה על הביואתיקה: מבט השוואתי
  רקפת זלשיק, נדב דווידוביץ'
 • פשעי זוועה, סוגיית הענישה ומקומו של המשפט
  לורנס דגלאס
 • רב-שיח "שתיקת הארכיון" – הקדמה
  יולי נובק, יניב רון-אל
 • רב-שיח: "שתיקת הארכיון"
 • ספרות אוטוביוגרפית מוקדמת על אודות אושוויץ, 1945--1948, ייחוד, מגדר והיעדר
  נעמה שי"ק