גיליון 48 | קיץ 2017


 • פתח דבר | Preface | اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
  איתן בר-יוסף
  גישה חופשית
 • מי גבר? תיאוריות של גבריות במבט ביקורתי
  דפנה הירש
 • ממתי אתה מדבר עם ח' ו־ע'? הבחירה במזרחיות ותהליך ההתמזרחות: חטיבת גולני כמקרה בוחן
  דנה גרוסוירט קחטן
 • "קריעה": ברכה סרי והסדר האינססטואלי
  שירה סתיו
 • אימפריה, לאומיות ויחסי מזרח ומערב ברומן "שמשון" מאת ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי
  רפי צירקין-סדן
 • המשוטט בבגדאד: על דמותו של המהלך בדרך באחד מפירושיו של ר' יוסף חיים
  אבי-רם צורף
 • ממשוּלה של ירושלים המזרחית בתקופת פוסט-אוסלו
  אורן שלמה
 • להפוך את אלקודס לאורשלים: מחיקה והתנגדות במצב של קולוניאליזם התיישבותי מתהווה
  הונידה ע'אנם
 • מסה וביקורת - על המודרניזציה שלוחת הרסן של העבר: התוכנית לבניית "מרכז קדם" בחניון גבעתי בירושלים
  אלונה נצן-שיפטן
 • מסה וביקורת - האלימות שבין מבט למגע: רוחות הרפאים של מדעי הכיבוש
  עמרי גרינברג
 • מסה וביקורת - תיק עבודות: להביט מקרוב מדי – רוואבי באמנות העכשווית בישראל
  גלעד רייך
 • מסה וביקורת - שיח, אמת היסטורית וקידוש המטרה: על ניהול המשא ומתן להסכמות יוזמת ז'נבה
  יובל בנזימן
 • מסה וביקורת - שוטרים ופקידים: אלימות וריכוזיות בישראל
  אסתר הרצוג
 • מסה וביקורת - כולנו יהודים: על "זבל לבן", מזרחים ושוליות מרובה בתוך ההגמוניה
  יאלי השש
 • מסה וביקורת - ההיסטוריה החדשה של להט״ביות
  מיכל שפירא