גיליון 55 | חורף 2021


 • פתח דבר
  שאול סתר
 • על אוטופיקשן: אוטוביוגרפיה בעידן של פוסט-אמת
  קרן דותן
 • החור השחור: אנטינומיות, שחרור, ותיאולוגיה של צרכים
  שרגא ביק
 • דור המינוף העצמי: לקראת מפנה בדיון החברתי על התחדשות עירונית בישראל
  דפנה לוין ומירב אהרון-גוטמן
 • "הספר הזה להחכם המעולה טומיס": פנומנולוגיה של תרגום בשלוש מערכות
  יונתן יוֹבֵל
 • עקודים זה לזה: געגועיי לישמעאל
  אלברט סוויסה
 • על הפלסטי
  גיא פרחי
 • תנועת בומרנג: אמנות עכשווית נגד דימוי הראווה של ההיסטוריה
  טל שטרנגסט
 • קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה
  אילת זהר
 • רוח אחת, שתי מאות תשע-עשרה
  קראטני קוג'ין
 • לרקוד עם האויב: רב־שיח לרגל יובל המאה ל״תיאולוגיה פוליטית״ לקרל שמיט
  ראיף זריק, ויויאן ליסקה, כריסטוף שמידט, יהודה שנהב־שהרבני
 • מוסף מיוחד – אש בשדה קוצים

  עורכים: דניאל מונטרסקו וניצן לונברג