גיליון 56 | קיץ 2022


 • תצורות של רעש: פרק בהיסטוריה של הסטודיו הקם על עצמו
  לאה דובב
 • המצב הניאו-פיאודלי והלא מודע הליברלי: על המבוי הסתום של ביקורת הקפיטליזם העכשווית
  גל הרץ
 • המיתוס של סינגפור
  ג'ייקוב אבולעפיה
 • תיק עבודות: פרטיטורות לאקוסטיקה חברתית בירושלים
  ליאורה בלפורד
 • עלייתו, נפילתו וקימתו מחדש של "האישי הוא פוליטי", או: מה נישוי האמת מסוגל לעשות
  אורפה סנוף-פילפול
 • ההופכי של התקינות הפוליטית: מבט פסיכואנליטי על שיח האדון
  אורית יושינסקי
 • יחסי אימהות-בנות וטרנספורמציה תרבותית: קריאה רב ממדית בטקסט האיריגאריאני - הקדמה
  טל מנחם
 • והאחת אינה משה ללא האחרת
  לוס איריגארי
 • והאחת אינה נעה עד שהיא אחרת
  יעל משעלי
 • כיצד ניזכר בשכחותינו?
  שי לי הורודי
 • סקס, אחר: על החידתיות שבסקס והארוטיקה של החידה - הקדמה
  יובל קרמניצר
 • מהו סקס?
  אלנקה זופנצ'יץ