"הטוטליזציה של המושגים היהודיים 'גלות' ו'גאולה' היא שורש הטעות" / שבא סלהוב

Share this post