הנחיות להגשת כתבי יד לכתב העת תיאוריה וביקורת

כל המאמרים בתיאוריה וביקורת עוברים תהליך שיפוט בידי קוראים/ות מומחים/ות. להלן הנחיות להגשת מאמרים לשיפוט:

–       יתקבלו לשיפוט מאמרים בשפה העברית בלבד.

–       לא יתקבלו לפרסום מאמרים שפורסמו בעבר בכתב עת אקדמי אחר, בעברית או באנגלית.

–       כתב היד יישלח בקובץ word (ולא בקובץ PDF או אחר) למזכירת המערכת ענת שלם, anats@vanleer.org.il

–       היקף מאמר לא יעלה על 7,000 מילים כולל ביבליוגרפיה והערות שוליים.

–       המאמר ילווה בעמוד שער ובו שם המחבר/ת בעברית ובאנגלית, כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ושיוך אקדמי/מקצועי. כן יש לצרף למאמר תקציר
בעברית ובאנגלית.

–       לוחות ותרשימים יובאו בצורתם הסופית. תצלומים, תמונות וחומרים חזותיים אחרים יצורפו באיכות ראויה לדפוס.

–       המחבר/ת אחראי/ת להשיג את הסכמתם של בעלי זכויות היוצרים לשימוש בכל השירים והחומרים החזותיים במאמר, לרבות בתי שיר, מפות, תצלומים, איורים, כרזות וכיוצא בזה,
ולשלוח למערכת אישור בכתב.

–       כל זכויות היוצרים על המאמרים המתפרסמים בתיאוריה וביקורת שייכות למכון ון ליר בירושלים ולהוצאת הקיבוץ המאוחד. לא ניתן לפרסם מאמר שראה אור בתיאוריה וביקורת בבמה
אחרת בלי לקבל את הסכמת מכון ון ליר בירושלים.

–       המאמרים בתיאוריה וביקורת ערוכים ומותקנים לפי שיטת מדעי החברה. יש להתקין את המאמרים המוגשים על פי ההנחיות. מאמרים שאינם מותקנים על פי הנחיות אלה לא יתקבלו לשיפוט.

 

לפרטים ולמשלוח כתבי יד: ענת שלם, מזכירת המערכת, 02-5605201, anats@vanleer.org.il