קול קורא חדש

לכתב העת תיאוריה וביקורת

 

עם מינויו של שאול סתר לעורך תיאוריה וביקורת, אנו פונים אל קהילת החוקרות והחוקרים בקול קורא חדש ומזמינים מאמרים ומסות לכתב העת.

 

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת (דו-שנתון) למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית. בחלוף קרוב לשלושים שנה מאז היווסדו – ולנוכח שורה של תהפוכות ומשברים פוליטיים, חברתיים, זהותיים ודתיים המתחוללים ברחבי העולם ומעמידים אתגרים לתיאוריה הביקורתית כפי שהתגבשה עד היום – אנו קוראים למחשבה מחודשת על התיאוריה והביקורת בעת הזאת. כתב העת מבקש אפוא לפרסם טקסטים שבבסיסם דיון תיאורטי של ממש ולא יישום של תפיסה תיאורטית על מושא מחקר; טקסטים שמציעים כיוונים חדשים לתיאוריה וצורות או כלים חדשים לביקורת, ופורטים את תביעותיהן של התיאוריה והביקורת מן העיון ומן המעש. מקום ניכר יוקדש למאמרים שישאלו – מתוך מנעד דיסציפלינרי רחב – מה הן שאלות היסוד של התיאוריה או הביקורת לנוכח מציאות חברתית משתנה. לצד הדגש התיאורטי, אנו קוראים גם להתייחסות ישירה ל"מציאות" – המציאות בישראל, על הסוגיות הפוליטיות והתרבותיות שעולות בה; אך גם זו שבמקומות קונקרטיים אחרים וכן במבט השוואתי ובהקשר גלובלי.

כתב העת יפרסם מאמרים מקוריים בהיקף של כ-7,000 מילים. כל המאמרים יעברו שיפוט אקדמי אנונימי של שני קוראים-מעריכים. לצד המאמרים יפרסם כתב העת גם מסות בהיקף של כ-2,500 מילים. המסות יהוו סוגה בפני עצמה; עיקרן בניסיון ובהתנסות בצורות שונות של כתיבה, והן יתאפיינו ביחס פתוח יותר אל מושא העיון ובחקירה מסדר אחר.