גיליון 57 | חורף 2023


 • פתח דבר
  עפרי אילני, חגי בועז, שאול סתר
  גישה חופשית
 • ערמה וגבבה: אספנות, אגרנות והמטריאליזמים החדשים
  גיא פרחי
 • "עלי לנבור בו, לנבור בו": אנתרופוקן, ספרות ואסתטיקה של אשפה
  טפת הכהן-ביק
 • לקראת אקולוגיה פוליטית של הציונות במרחב הכפרי
  מתן קמינר
 • שינוי אקלים ודמיון סביבתי במזרח התיכון
  נתליה גוטקובסקי
 • מה חדש בטבע? שולחן עגול על פראים, צברים ואנשים בישראל של האנתרופוקן
  עלמה יצחקי, תמר נוביק, ערן שוורצפוקס, לירון שני
 • לית אתר פנוי מיניה: עץ האלון
  עמית רפאל צורן
 • טבע אומד כוחותיו
  ניצן רותם
 • תיק עבודות: זמן המתנה
  עומר אבן-פז
 • וירולוגיה ילידית מנקודת מבט פרגמטית: המקרה של פובינלי - הקדמה
  אדם אבולעפיה
 • שלוש הפיגורות של הגיאונטולוגיה
  אליזבת פובינלי
 • כל חייו חיכה לה: על השערת גאיה, ברונו לאטור וג'יימס לאבלוק - הקדמה
  חגי בועז
 • הרחבת תחום החירות, או: מדוע קשה כל כך להבין את גאיה
  ברונו לאטור וטימותי לנטון
 • אנתרופוקן, הוִִִִֹווּת והיסטוריה: ריאיון עם דיפש צ'קרברטי ופרנסואה ארטוג
  ניצן ליבוביץ'