מערכת

עורך: שאול סתר

מועצת מערכת: שי לביא, יו"ר | עדי אופיר, עורך מייסד, 1991–1999 | יהודה שנהב, עורך, 2000–2010 | ליאורה בילסקי, עורכת, 2010–2013 | איתן בר-יוסף, עורך, 2019-2013 | פיני איפרגן | גדי אלגזי | מירב אלוש לברון | חגי בועז | ירון בן-נאה | בשיר בשיר | מיכל גבעוני | רותי גינזבורג | קרולה הילפריך | דפנה הירש | עמליה זיו | ראיף זרייק | כפיר כהן לוסטיג | טל כוכבי | מנחם מאוטנר | אילן סבן | הונידה ע'אנם | קציעה עלון | חביבה פדיה | יוכי פישר | רבקה פלדחי | חמוטל צמיר | אריה קרמפף | מירי רוזמרין | אורי רם | חגי רם

רכזת המערכת: ענת שלם

עריכת לשון: לידר ארצי

עיצוב גרפי: לוטה עיצובים

סדר ועימוד: נדב שטכמן פולישוק

הדפסה: דפוס פרינטיב, ירושלים

עורכת ראשית וראש הוצאת מכון ון ליר: טל כוכבי