מערכת

העורך היוצא: איתן בר-יוסף

העורך הנכנס: שאול סתר

מערכת מצומצמת: שי לביא | חגי בועז | מיכל גבעוני | עמוס גולדברג | עמליה זיו | יוכי פישר

מועצת מערכת: שי לביא, יו"ר | עדי אופיר, עורך מייסד, 1991–1999 | יהודה שנהב, עורך, 2000–2010 | ליאורה בילסקי, עורכת, 2010–2013 | פיני איפרגן | גדי אלגזי | מירב אלוש לברון | חגי בועז | ירון בן-נאה | בשיר בשיר | מיכל גבעוני | רותי גינזבורג | קרולה הילפריך | דפנה הירש | חנה הרצוג | עמליה זיו | ראיף זרייק | כפיר כהן לוסטיג | טל כוכבי | מנחם מאוטנר | אסמעיל נאשף | אילן סבן | הונידה ע'אנם | קציעה עלון | חביבה פדיה | יוכי פישר | רבקה פלדחי | חמוטל צמיר | אריה קרמפף | מירי רוזמרין | אורי רם | חגי רם

עורכת משנה: אורנה יואלי-בנבנישתי

עורכים-שותפים, מדור "מסה וביקורת": אלה גלס ומתן בורד

מזכירת המערכת: ענת שלם

יועצת אמנותית: נעמי מורג

סדר ועימוד: נדב שטכמן פולישוק

הדפסה: פרינטיב בע"מ, ירושלים

עורכת ראשית וראש הוצאת מכון ון ליר: טל כוכבי