מערכת

עורך: איתן בר-יוסף

מערכת מצומצמת: שי לביא | חגי בועז | מיכל גבעוני | עמוס גולדברג | עמליה זיו | יוכי פישר

מועצת מערכת: שי לביא, יו"ר | עדי אופיר, עורך מייסד, 1991–1999 | יהודה שנהב, עורך, 2000–2010 | ליאורה בילסקי, עורכת, 2010–2013 | פיני איפרגן | גדי אלגזי | מירב אלוש לברון | אלמוג בהר | חגי בועז | מיכל בן-נפתלי | בשיר בשיר | מיכל גבעוני | עמוס גולדברג | רותי גינזבורג | אמל ג'מאל | ישראל גרשוני | יוסי דהאן | אייל דותן | קרולה הילפריך | דפנה הירש | חנה הרצוג | עמליה זיו | ראיף זרייק | חנן חבר | חיים חזן | יעקב ידגר | ניצה ינאי | טל כוכבי | מנחם מאוטנר | אסמעיל נאשף | אילן סבן | יצחק ספורטא | הוניידה ע'אנם | קציעה עלון | יוכי פישר | רבקה פלדחי | חמוטל צמיר | מירי רוזמרין | טובה רוזן | אורי רם | חגי רם

עורכת משנה: אורנה יואלי-בנבנישתי

עורכת לשון: נעמה פנחסי-צפור

עורכים-שותפים, מדור "מסה וביקורת": אלה גלס ומתן בורד

מזכירת המערכת: סנדה פוקס

יועצת אמנותית: נעמי מורג

סדר, עימוד והדפסה: ארט פלוס בע"מ, ירושלים

עורכת ראשית וראש הוצאת מכון ון ליר: טל כוכבי