הצג עגלת קניות “ה"בלתי אפשרי" של החינוך: כיבוש התלמיד בבית הספר האוטונומי” נוסף לעגלת הקניות שלך.