• פתח דבר 44

  המעבר להודו, הרומן המופתי של א"מ פורסטר (1924), עוסק במציאות החיים המורכבת של ימי הראג', השלטון הבריטי בהודו, שתשוקות, חרדות, תקוות ואי-הבנות משמשות בה בערבוביה. הפסקה האחרונה של הרומן מתארת את עזיז המוסלמי ואת פילדינג הבריטי כשהם רוכבים על סוסים, זה בצד זה, מתווכחים על פוליטיקה ותוהים מה צופן העתיד להודו – ולידידות העמוקה שנקשרה ביניהם. הם נכספים להישאר יחד, אבל המציאות מתעקשת להפריד ביניהם: הסוסים מתרחקים זה מזה, האדמה מציבה בפניהם סלעים ומכשולים, הנוף כולו אומר במאה קולות, "לא, לא עכשיו", והשמיים מהדהדים, "לא, לא כאן"…

  חינם!
 • "אדמתו הנבחרת של אלוהים": התנ"ך, צמיחת האינדולוגיה וכינונו של "המזרח"

  המאמר עוקב אחר התהוות היחסים המדומיינים בין "ישראל" לבין "הודו" במחשבה האירופית של ראשית המאה התשע-עשרה, ומתאר את צמיחת מיתוס "המקור ההודי" של התרבות והדת במסגרת העיסוק בתנ"ך ובמזרח השמי. הוא מראה כי מאז המאה השמונה-עשרה כרוכים שני מרחבים אלו זה בזה: החיפוש אחר המקור ההודי מתייחס תמיד למקור המקראי, ומתבצע אל מולו. במחשבתו של יוהאן גוטפריד הרדר, הנוסטלגיה המודרנית למקור ההודי נולדה מתוך תפיסה קדומה יותר, ודתית במובהק, של ארצות התנ"ך שבמזרח, מקום ההתגלות. משוררים ופילולוגים בני הרומנטיקה הגרמנית, כגון פרידריך הלדרלין, יוזף גרס ופרידריך שלגל, ביקשו לסרטט המשכיות בין שני המקורות, ולמעשה להרחיב את ארץ הקודש למזרח כולו. דימוי המזרח שימר את מאפייניו התנ"כיים, גם אם אלו שינו את פניהם בעשורים הראשונים של המאה התשע-עשרה. המזרח המסורתי, מקום התרחשותם של כתבי הקודש, הורחב מזרחה, ורק בהדרגה הוחלף על ידי מרחב מיתי אחר, שהוטען באיכויות של דתיות חדשה.

  20.00 חינם!
 • השיבה להודו, או: הדמיון האנלוגי וגבולותיו

  בפתח המאמר נדונות שתי אסטרטגיות מחקריות לבחינת הזיקה בין הראג' הבריטי בהודו לבין פלשתינה-א"י המנדטורית. האסטרטגיה הראשונה, ששוכללה בידי תיאורטיקנים פוסטקולוניאליים (כמו אמיר מופתי), מתחקה על המטען התרבותי של הקולוניאליסטים האירופים. האסטרטגיה השנייה (שאותה מייצג פייסל דווג'י) מתמקדת במערך התפיסות של הנתינים הקולוניאליים עצמם. בהמשך המאמר המחבר מדגים כיצד האסטרטגיות הללו פותחות פתח לכתיבת היסטוריה טרנס-לאומית ובלתי-ליניארית של תהליכי הדה-קולוניזציה. היסטוריה כזו חותרת תחת הנרטיבים הממלכתיים המקדשים את מדינת הלאום כנוסחה פוליטית הכרחית, מציגים את מעשה ההקמה של מדינת הלאום כתוצר ישיר ובלתי נמנע של מאבק אנטי-קולוניאלי הרואי, ורואים בחלוקה מימוש מושלם של תוכנית פעולה ידועה מראש. רק ערעור האקסיומות הללו מאפשר לנו להיווכח שהסיפור הליניארי והטלאולוגי הזה טרם נשלם שכן בשני המרחבים החלוקה לא הייתה מעשה סופי וסגור של היפרדות והפרדה, אלא הייתה ועודנה פרויקט הנמצא בעיצומו.

  20.00 חינם!
 • ספרות החלוקה: על פדגוגיה ופוליטיקה בהשוואה בין הודו לישראל

  בשנת 1947 נתקבלו שתי החלטות על חלוקת חבל ארץ שבשלטון הבריטים לשתי מדינות עצמאיות: בדרום אסיה חגגו את עצמאותן הודו ופקיסטן, חגיגות שלוו באירועי אלימות חסרי תקדים ובהפיכתם של כ-18 מיליון איש ואישה לפליטים. במזרח התיכון קמה בעקבות החלטת החלוקה מדינה עצמאית אחת, ישראל, בעוד העם הפלסטיני נותר חסר מדינת לאום. מאמר זה מתבסס על סמינר שלימדה המחברת בחוג לאנגלית באוניברסיטת חיפה; הסמינר התמקד ברומנים העוסקים בחלוקתה של תת-היבשת ההודית, והשתתפו בו סטודנטיות יהודיות ופלסטיניות. הסמינר לא תוכנן להיות השוואתי, אבל השוואות לנכבה מצד אחד ולשואה מצד שני עלו ללא הרף. המחברת מדגימה כיצד הדיונים בכיתה הובילו בסופו של דבר לגיבושו של מודל פדגוגי-מחקרי שאינו מתייחס אל ההקשר ההודי ואל ההקשר המקומי כאל זירות נפרדות לגמרי, אלא כאל זירות המתקיימות במרחב קולוניאלי ופוסטקולוניאלי משותף. השפה האנגלית, שפת הקולוניאליזם והניאו-אימפריאליזם, שבה נכתבו הרומנים ובה גם נדונו בסמינר, נבחנה בתשומת לב מיוחדת: האנגלית יצרה הזרה שסייעה לעמעם את הילת ה"אותנטיות" של הרומנים ההודיים; היא הנכיחה את התיווך התרבותי שבין האירוע לייצוגו; וחשפה את המפגש בין המורכבות האידיאולוגית של הטקסט לבין מורכבותה של זירת הקריאה – באנגלית, במחלקה לאנגלית, בעיר חיפה, היום.

  20.00 חינם!
 • ניהול "אוכלוסיות מסוכנות": מפרקטיקות חירום קולוניאליות לחוקי המאבק בטרור בהודו ובישראל

  המאמר מתמקד במורשת הקולוניאלית כפי שהיא באה לידי ביטוי בחקיקת החירום שפיתח השלטון הקולוניאלי בשני המרחבים, תת-היבשת ההודית ופלשתינה-א"י. הפעלת סמכויות חירום דרשה סיווג של האוכלוסייה על פי דרגת הנאמנות למשטר או החשד לסיכון ביטחוני, וסיווג האוכלוסייה טשטש את הגבול בין אלו שהיוו סיכון פוליטי לבין אלו שהיוו סיכון ביטחוני. אחרי קבלת העצמאות נותרה הביורוקרטיה הקולוניאלית כירושה בשתי המדינות, והוסיפה לעצב את מנגנוני ניהול האוכלוסייה ואת ההיגיון המוסדי שהפך את המיעוטים לאוכלוסייה זרה, עוינת ומסוכנת. ואולם, הקשר בין תפיסת הביטחון לתפיסת האזרחות התפתח בצורה שונה: בהודו, החוקים שהתקבלו בירושה מהבריטים שימשו כנגד אזרחים, גם מקבוצת הרוב ההינדי; בישראל, החוקים הופעלו בעיקר כנגד הפלסטינים, נתיני הממשל הצבאי (גם אחרי שנחקק חוק האזרחות ב-1952). ההבדל, לטענת המחברת, נעוץ לא רק בנסיבות הפוליטיות השונות אלא באופיו של תהליך הירושה: הודו הטמיעה את חוקי החירום בחוקה הראשית, ואילו בישראל השימוש בחקיקת החירום נשען על מנגנון ביורוקרטי ולכן נתפס כלגיטימי פחות כשמדובר בפגיעה באזרחים מקבוצת הרוב היהודי. הצעת חוק המאבק בטרור, שכבר עברה בכנסת בקריאה ראשונה, תקביל את המצב החוקי בישראל לזה בהודו ותאפשר פגיעה מקיפה באזרחים, על בסיס זהות ושייכות.

  20.00 חינם!
 • לפאתי מזרח: יחסו של דוד בן-גוריון להודו ולבודהיזם

  המאמר מתאר את יחסו של דוד בן-גוריון כלפי הודו והבודהיזם ומצביע על גישתו האוריינטליסטית. גישה זו ניכרה בראש ובראשונה בהפרדה שעשה בן-גוריון בין הבודהיזם, שאותו זיהה עם רציונליות ועם ערכים פילוסופיים מערביים, לבין ההינדואיזם, שאותו ראה כבעל פן מיסטי ומזרחי — ועל כן נחות יותר. שילון מראה כי את המפתח הרעיוני לדיכוטומיה הזאת מצא בן-גוריון בתפיסה הציונית של "שלילת הגלות". אין פלא אפוא שבן-גוריון גרס כי על הודו לשוב למקורה הבודהיסטי ולדחוק את ההינדואיזם, כפי שדחקה הציונות את העבר הגלותי. המחבר מדגים כיצד השקפה זו אפשרה לבן-גוריון להדגיש את עליונותה של ישראל המודרנית על הודו — שטרם השכילה, לכאורה, להשתחרר מעברה ההינדואיסטי – ולהצדיק את ניסיונותיו המדיניים לשכנע את הודו לכונן יחסים עם ישראל.

  20.00 חינם!
 • ישראל והודו בין דמוקרטיה ללאומנות: דואליות נורמטיבית בחברות שסועות

  המאמר עוסק בנטייתן של דמוקרטיות להחיל מערכת כפולה של נורמות או לנקוט מדיניות אמביוולנטית – במקרה זה, כלפי תנועות לאומניות הנמנות עם קהילת הרוב. האמביוולנטיות הזאת, המכונה "דואליות נורמטיבית", מתחדדת בחברות שסועות כמו אלה שבהודו ובישראל. המאמר בוחן כיצד שתי המדינות מתמודדות עם פעילותן של קבוצות לאומניות המבקשות להרחיב את הגדרתה האתנו-דתית של המדינה על חשבון אופייה הדמוקרטי: כיצד מנווטת המדינה בין המחויבות לקהילה האתנית הדומיננטית לבין המחויבות לערכים ליברליים? באיזו מידה נלחם המשטר בכוחות הלאומניים הקיצוניים הקוראים עליו תיגר? והאם ההגדרה הרשמית החוקית של המדינה משפיעה על אופי התגובה שלה? ההגדרה החוקית חשובה משום שהודו מוגדרת דמוקרטיה חילונית, ואילו ישראל היא "יהודית ודמוקרטית". אלא שלמרות ההבדל הזה, נמצא שבשני המקרים המדינה מגמישה את עמדתה העקרונית, מקבלת הלכה למעשה את עליונות הקבוצה השלטת, ונוקטת מדיניות סלחנית כלפי תנועות לאומניות. וכך, מתברר שהמדינה החילונית – הניטרלית לכאורה מבחינה דתית ואתנית – פועלת באופן דומה לעמיתתה, המוגדרת מדינה אתנית. תחת שישראל תאמץ את המודל ההודי, הודו הולכת בעקבות המגמות הניכרות בישראל.

  20.00 חינם!
 • מסע אחר: חוויות של הורי פונדקאות ישראלים בהודו

  המאמר עוסק במפגש בין ישראלים הנעזרים בפונדקאיות כדי להפוך להורים לבין אלו המספקים את שירותי הפונדקאות בהודו: סוכני תיווך, עובדי מעבדות פריון, רופאים וכמובן הנשים הפונדקאיות עצמן. המחבר טוען כי המפגש הזה מזמין חשיבה מחודשת על יחסי הכוח שבין "המערב" לבין "העולם השלישי"; בין הפטריארכיה לפמיניזם; ובין הגישה הפרו-נטליסטית של התרבות הישראלית (שמוכנה לאמץ אל חיקה זוגות חד-מיניים כל עוד הם מביאים ילדים לעולם) לבין גישתה העוינת לפונדקאות בחו"ל. כמו המחקרים שעסקו בתרמילאים הישראלים בהודו, גם מאמר זה מראה כי המבט, הסטריאוטיפיזציה והשימוש בהם הם לעתים קרובות הדדיים ודו-סטריים. המחבר מבקש אפוא לסטות מתפיסת הכוח המרקסיסטית, המשמשת לרוב את מבקרי הפונדקאות, ולאמץ במקומה את דגם הכוח של פוקו, שלפיו כוח פועל ומופעל באופן דו-סטרי, מה"חזקים" ל"מוחלשים" ולהפך.

  20.00 חינם!
 • תיקון בשלט רחוק: אמביוולנטיות פוסטקולוניאלית ונוסטלגיה ציונית במסע של "כוכב נולד" להודו

  המאמר דן במסעה של תוכנית הריאליטי "כוכב נולד" להודו במטרה לאתר כישרונות מוזיקליים בקרב התרמילאים הישראלים. הודו מוצגת בתוכנית כמרחב אמביוולנטי המשקף מאפיינים מסוימים של הנרטיב האוריינטליסטי המסורתי, אך מסונן דרך פילטר של מודעות עצמית, אירוניה ורפלקסיביות המשמש לכאורה כחיסון מפני אותו נרטיב עצמו. מבחינה מרחבית, הודו מובנית כ"אחר" האולטימטיבי: פרימיטיבית, לא מפותחת ומזוהמת. אולם מבחינת ציר הזמן, ייצוגים אוריינטליסטיים "חיוביים" כגון פשטות ו"אותנטיות" מייצרים כמיהה נוסטלגית. הם משקפים לכאורה את הציונות ההגמונית בטרם השתבשה ובכך משרתים את הפרויקט של "כוכב נולד" שתכליתו לייצר מודל של לאומיות מסחרית רגשנית. מתוך הדיאלקטיקה של דחייה ומשיכה נבנה אפוא דגם היברידי של נוסטלגיה ציונית העושה שימוש במרחב ההודי ובפרקטיקות של תיירות ניאו-ליברלית כדי להגדיר את הזהות הישראלית.

  20.00 חינם!
 • מסה וביקורת – מונסון ישראלי

  כמה חודשים לפני השחרור שלי מהצבא, קיבל הגדוד שלי הוראה להתכונן ל"ביקורת חיצונית"
  (אותו אירוע מדכא שבו מגיע תת–אלוף כלשהו אל המחנה, ואליו מתלווים, בדחילו ורחימו,
  מפקד הבסיס, סגנו וחוליית שלישים, ובידיהם קלסרים עם חוצצים ושמרדפים, ומדי פעם מונה
  התת–אלוף יתדות אוהל כדי להדגים דקדקנות, ואז מעיר לשליש בנימה ניצחונית "תרשום
  תרשום", וזאת למגינת לבם של החיילים, שיכולים לשאת הכול — משפט תשלום, נזיפה —
  ובלבד שלא יאמרו להם את השם הנורא — "הלמניה" (מוט לתקיעת בזנטים שמרעיד את אמות
  הספים של האיברים הפנימיים ורודף את ה"מהלמן" בחלומותיו עוד שנים לאחר מכן)).
  בפלוגה שלי "נמצאו חוסרים" (ביטוי שמכיל בתוכו סתירה פנימית, שהרי אין האַין יכול
  להימצא, ובכל זאת, חוסר נמצא גם נמצא, ובמהרה התברר שזהו חוסר שחורג מרמת האוגדה:
  רימונים, לבני חבלה וטילי לאו (כך גילינו, אגב, שיש דרגות שונות של אַין: רמת הגדוד,
  רמת האוגדה ורמה שלגביה פסק הדין ברור: עד שלא ממלאים את החסר, לא יוצאים הביתה). במשך יומיים הפכנו את הבסיס, ובעיקר את מאהל התחמושת המכונה "בונקר", ושם, באחד
  הארגזים שהיה אמור להכיל כדורי מא"ג, מצאתי שתי קופסאות ריקות מתחמושת אך מלאות
  בגשם דאשתקד, או כך העדפתי לחשוב על פני האלטרנטיבה, ובתוך אחת מהן צף ספר קמוט.
  בעזרת הקנה של הנשק הרמתי את הספר והצצתי בכריכה הכתומה…

  20.00 חינם!
 • מסה וביקורת – האופסימיסט: הפילוסופיה של סעאדת חסן מנטו

  סעאדת חסן מַנְטוֹ (1955-1912) נחשב לסופר החשוב ביותר במאה העשרים בשפת האוּרדוּ,
  שפתם של המוסלמים בתת–היבשת ההודית. מנטו, המפורסם בעיקר בזכות הסיפורים הקצרים
  שלו, נחשב לאחד הקולות הבולטים בהקשר של ה"פרטישן" (partition), חלוקת תת–היבשת
  ההודית ב– 1947 להודו (הינדוסטן) ופקיסטן. החלוקה הייתה כרוכה בחילופי אוכלוסייה עקובים
  מדם שגבו את חייהם של יותר ממיליון בני אדם, והיא פצע מדמם בהודו ובפקיסטן עד היום;
  ומנטו, כך אראה בשוּרות הבאות, הוא סופר של פצעים פתוחים.
  החיבור שלפניכם הוא קולאז' של הערות ומחשבות על האיש ויצירתו, ועל הפילוסופיה
  הכמוסה בין השורות הקצרות ובין השתיקות הארוכות של סיפוריו — פילוסופיה או חקירת
  עומק המבקשת לחשוף את שורשי האלימות ומעזה להיישיר אליהם מבט.
  כשכותבים על מנטו מנקודת מבט ישראלית, קשה שלא לחשוב על ה"חלוקה" שלנו
  ועל הפצעים המדממים שלנו. פירושו של דבר שהטקסטים של מנטו, גם אם במבט ראשון
  הוא "רחוק", נוגעים למציאות חיינו…

  20.00 חינם!
 • מסה וביקורת – אתנוגרפיה נוודית: תלישות ותנועה במרחבי רג'סטן

  בספטמבר 2006 התחלתי בנסיעותיי להודו. באותם ימים ידעתי עליה מעט מאוד. בשבע
  השנים שחלפו מאז חזרתי להודו לגיחות קצרות, שארכו בין חודש לחודשיים וחצי, ובזמן
  שהותי שם פיתחתי מודל של עבודה אתנוגרפית שאכנה "אתנוגרפיה נוודית". מודל מחקרי זה
  הוא תוצאה של כמה גורמים ואילוצים: עבודה בתנאי שטח קשים במיוחד; פוליטיקה מסוימת
  של ייצור ידע — בשלבים הראשונים עבדתי בשיתוף פעולה עם עמיתים הודים; ותובנות
  תיאורטיות חדשות וגמישות שפיתחתי לאחר קריירה ארוכה של מחקר אקדמי. בתחילת דרכי
  עסקתי במחקר אתנוגרפי "קלאסי" באפריקה, אחר כך במחקר רפלקסיבי בישראל, ורק לאחר
  גישוש הססני למדי הגעתי למחקר שטח ברחבי מדינת רג'סטן שבצפון–מערב הודו.
  במסה קצרה זו אני מבקשת לסרטט כמה רגעים בתהליך האישי, הפוליטי, המחקרי
  והאפיסטמי שהוליך אותי לפיתוחו של מודל האתנוגרפיה הנוודית. המהלך שאציע הוא כפול…

  20.00 חינם!