הצג עגלת קניות “"גורו לכם מן הגליצאים": ספרות גליציה והמאבק על הקנון בסיפורת העברית” נוסף לעגלת הקניות שלך.