• "פנומנולוגיה של הרוח" בעברית: רב-שיח לרגל התרגום החדש

  רב-שיח לרגל פרסום התרגום לעברית של הכרך הראשון של הספר פנומנולוגיה של הרוח לג. ו. פ. הגל. התרגום, שנעשה בידי רועי בר ואלעד לפידות ואשר ראה אור בהוצאת רסלינג, הוא אירוע אינטלקטואלי רב חשיבות והקריאה בו מעלה שאלות רבות שחוצות את תחומי הפילוסופיה, התיאולוגיה, המחשבה הפוליטית וחקר התרבות. פנינו לארבעה חוקרי הגל, ביקשנו מכל אחד ואחת מהם לכתוב מסה קצרה על הספר ותרגומו, ולאחר מכן כינסנו את ארבעתם לרב-שיח כתוב. המסות והשיחה נעות בין דיון בהגותו של הגל – בפרוצדורה הדיאלקטית, במקומו של האחר ובמעמדו של הידע המוחלט – ובין דיון באקטואליות של מחשבת הגל ברגע הפוליטי הנוכחי ובמשמעות תרגומה לעברית של הרוח האוניברסלית. ויכוח סוער ניטש על עצם האפשרות או הרצון ״לשוב להגל״ ולעשות זאת משמאל, על קיומם או היעדרם של דפוסי מחשבה הגליאניים בלב המציאות הפוליטית של זמננו, ועל הכרעות תרגום שונות. הדיון בספר ובתרגומו משתרגים זה בזה, כך שהדיון בתרגום של הגל לעברית הופך לדיון בעניינים שעולים בספר עצמו: השאלה מהו ספר זה בעצמו עוברת דרך השאלה מהו עבורנו, מיהו האחר שלו ומה הוא יכול להיות עבורו, והאם – כמו אצל הגל – כל אלה מתלכדים לבסוף.

 • אגמבן, אחר: צורת-החיים שמעבר להומו סאקר

  הקדמה לתרגום העברי של "סוף דבר: לקראת תיאוריה של היכולת המשעה" לג'ורג'יו אגמבן

 • אכיר כפי שאני מוּכּר: האהבה של פאולוס בעולם הקורונה

  מסה קצרה זו בוחנת את המכשולים והאפשרויות העומדים בדרכה של האהבה בעולם של קורונה. קריאה תיאולוגית של האהבה, המבוססת על מילותיו של פאולוס באגרת הראשונה אל הקורינתיים, מסמנת אפשרות לאהוב בעולם שבו מוגדרים מחדש העצמי והאחר. שיר של טוני הוגלנד, המשורר האמריקני, פותח אופק עבור אהבה זו.

 • בסמטאות האחוריות: כוריאוגרפיה חברתית של ימי מגיפה

   

  אחת התגובות הראשונות להתפשטות מגיפת הקורונה בעולם הייתה העצירה הכללית של התנועה, הן זו הגלובלית הן זו המקומית. תנועת הסחורות, תנועת התיירות, תנועתם של אנשי המקצוע (עסקים, אמנות, אקדמיה), תנועתם של הפליטים – הווירוס עצר את כל התנועות האלה לעת עתה. התפשטותו הובילה לנסיגה בחזרה אל מדינות הלאום, לייצור מקומי, להאטת הצריכה. בד בבד, במסגרת תקנות לשעת חירום השיתו המדינות הגבלות על תנועתם של האזרחים במרחב הציבורי. הגבלות תנועה אלו והתגובה אליהן יצרו כוריאוגרפיה חברתית ייחודית, ובה עוסקת מסה זו. הכוריאוגרפיה החברתית שנוצרה בחודשים אלו מרתקת ועשירה בגוונים ובתנועה שיצרה לעומת מערכי הכוח – הפיזי, הפוליטי והחברתי – הקיימים במרחב הציבורי. תפקידה של הכוריאוגרפיה כפרקטיקה מארגנת וממשמעת, אך גם ככזאת שמאפשרת לתרגל סדר מסוג אחר, שב ועלה בתצורות שונות – במחאות פוליטיות ובתנועה יומיומית. התקופה הביאה איתה מגוון רחב של מופעי תנועה במרחב הציבורי, חלקם יומיומיים, אזרחיים ומינוריים במופעם ובהתכוונותם, וחלקם מז׳וריים במופעם ובהד התקשורתי שיצרו. סוגי המחאה, ההתנגדות, הפריעה והחתרנות שצפו ועלו על פני השטח אינם ייחודיים לעת הקורונה, אך לנוכח העצירה הכללית ותקנות הריחוק החברתי הם נטענו במשמעויות נוספות.

 • ברוכים הבאים לאוטופיה של ההון: ישראל, איחוד האמירויות והקפיטליזם של האסון

   

  מסה זו משתמשת בהסכמי השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין כפריזמה להבנת שינויים בחברה ובפוליטיקה בישראל בזמננו. היא מציעה להבין את הציונות לא רק כתנועה קולוניאלית מתיישבת אלא כצורה של קפיטליזם מוגזע, המשתנה ביחס לתמורות מבניות בצורות ארגון העבודה והצבר ההון בהקשר גלובלי. הטענה המרכזית היא שהסכמי אברהם משקפים כלכלה פוליטית שבבסיסה שלושה מאפיינים: האחד הוא חלוקת עבודה חברתית עולמית המבוססת על קטגוריות קשוחות של אזרחות, אתניות וגזע, והמייצרת מאבקים קשים על הכלה והדרה במסגרת המדינה ומעבר לה; השני הוא רתימת המדינה להבטחת היתרון התחרותי של ההון הלאומי, והצדקת תפקיד זה באמצעות אידיאולוגיה שמגדירה את המדינה כחברת אחזקות של אזרחיה; והשלישי הוא תהליך הצבר הון המבוסס על ייצור רווח ממשבר באמצעות הגברת החשיפה של יחידים ומשקי בית לחוסר ביטחון חברתי, כלכלי, פוליטי ואקולוגי, והפיכה של כל התעשיות כולן לתעשיות מעין-ביטחוניות. ניתוח מעין זה מאפשר להבין את ההקשר ההיסטורי הקונקרטי שבתוכו מתחולל המאבק ההגמוני בישראל – קרי, את הצורות העכשוויות שהפוליטיקה לובשת, ובכללן מוסד המדינה והמאבקים המרובים על כוח – בהתאם לשינויים במבנה המעמדי שאינם נובעים ממדינת הלאום ואינם תחומים בה.

 • המשולחים: תערוכה בפורמט דפוס

   

  "המשולחים" היא תערוכה בפורמט דפוס שעניינה שבעה אמנים שעזבו את ישראל בגיל צעיר, טרם הבשלתם היצירתית או לקראתה, ונעשו לשחקנים פעילים בסצנת האמנות במערב. התערוכה מציגה את יעקב אגם (יליד 1928), חיים סטיינבך (יליד 1944), סרג' שפיצר (1951–2012), מייקל קְלֵג ומרטין גוטמן (ילידי 1957), אבשלום (1964–1993), ומיקה רוטנברג (ילידת 1976).

  "המשולחים" עונה על הצורך ליצור מתווה אלטרנטיבי לנרטיב הקנוני-ציוני של האמנות הישראלית – מתווה שבו ישראליות אינה ביטוי של מקום אלא של זמן הווה תָחום, וישראל אינה נחלה אקטואלית, איתנה או מאוימת, אלא דימוי עמום של תחנה בדרך; מרחב שננטש ונותר מאחור. זוהי תערוכה היסטורית כרונולוגית מפרספקטיבה הטרוגנית, כלומר כזאת שמבוססת על עיקרון אוצרותי המאפשר לחבר בין אמנים מדורות שונים ובד בבד להישאר קרוב לביוגרפיה היצירתית ולמקרה האינדיווידואלי של כל אחד ואחת מהם.

  אצל חלק מהאמנים המוצגים כאן, מרכיב העזיבה פנימי לעבודה. אצל אחרים זהו מרכיב חיצוני, שהפיכתו לפנימי בתערוכה חושפת את האופן שבו מעשה האוצרות כופה עצמו מבחוץ לתוך העבודה. במובן זה, "המשולחים" משתמשת בעזיבה את ישראל כדי להמחיש את ההשלכות של מעשה האוצרות, להנכיח אותו כמבנה שרירותי ומהותי כאחד, ועל ידי כך לאשר את הייחודיות הבלתי ניתנת לצמצום של עבודת האמנות וגם את פוטנציאל ההתפרקות הטמון בכל תערוכה קבוצתית ובכל קבוצת אמנים באשר היא.

  במקום נושא, "המשולחים" מספקת מעין מסגרת, רופפת אך קולנית, המבליטה ומרחיבה (לעיתים עד כדי הטיה) היבטים של אי-היקבעות, חמיקה ונסיגה בעבודות של אמניה ומציבה היבטים אלו כשיקוף מטפורי וממשי של ההתנתקות מישראל.

 • מ"שביתת האמנות" ל"אמני החרם": סירוב, הימנעות ומחוות של אי-השתתפות באמנות העכשווית

   

  מאמר זה מתבונן בתצורות שונות של סירוב ובוחן אותן כפרקטיקה הקושרת בין האמנותי לפוליטי מפרספקטיבה היסטורית ותיאורטית. כיצד הפכו חרם, הימנעות ומחוות אחרות של אי-ההשתתפות לביטויים המובהקים ביותר של אמנות פוליטית כיום? מאילו מסורות שואבים אמנים ואמניות את אופני הסירוב העכשוויים? וכיצד אסטרטגיות פעולה אלו קשורות לשינויים רחבים יותר המתרחשים בשדה הפוליטי ובעולם העבודה? המאמר מנסה לפלס דרך בין שתי עמדות רווחות בשיח העכשווי: זו המקדשת את ההפרדה בין אמנות לאקטיביזם, שמשמרת את הטוהר המדומיין של כל אחד מהשדות, וזו המקדשת "אמנות פוליטית", שלדידה כל נקיטת עמדה אופוזיציונית מול המציאות היא פעולה ביקורתית. לשם כך מוצגים במאמר שני מודלים של סירוב בשדה האמנות שהתפתחו בסוף שנות השישים של המאה העשרים: שביתת האמנות של קואליציית עובדי האמנות, ו"השביתה הכללית" אך האינדיווידואלית שיזמה האמנית לי לוזאנו. מודלים אלו נקשרים למהלכים בעולם האמנות העכשווית ומוצבים מול מפנים שמאפיינים את פרקטיקת האמנות בעשורים האחרונים, ובראשם המפנה החברתי באמנות ודעיכתן של קטגוריות פוליטיות מסורתיות כמו ארגון עובדים. מתוך התמקדות בקמפיין המתוקשר של קבוצת Decolonize This Place, שהוביל להתפטרותו של וורן ל' קנדרס ממועצת המנהלים של מוזיאון הוויטני בניו יורק בשנת 2019, המאמר מצביע על פוטנציאל הביקורת וגם על המגבלות של כל אחד מהמודלים, ובוחן אותם לאור צמיחתה של סובייקטיביות ניאו-ליברלית.

 • סוף דבר: לקראת תיאוריה של היכולת המשעה

  אחרית הדבר לפרויקט הומו סאקר של אגמבן, טקסט וירטואוזי שמתבונן על הפרויקט בכללותו, מסכם את המהלכים הראשיים בו ועומד על השתמעויותיו ההגותיות והפוליטיות. בליבה של אחרית הדבר נמצא המעבר מן התיאוריה של הכוח הריבוני השלטוני – שנתון במבנה היוצא מן הכלל ושכרוך בדיאלקטיקה של הכינון – אל תיאוריה של היכולת המשעה. זוהי יכולת שאיננה יוצאת אל הפועל, שמתקיימת דרך האפשרות שלא להתממש ולא להפוך לכוח, והיא עושה זאת על דרך ההשעיה – ההדחה וההשבתה – של המבנה השלטוני. בדיון שעובר דרך ביקורת האלימות של ולטר בנימין, מושג היחס באונטולוגיה של דונס סקוטוס, השבתת חוקי התורה בתיאולוגיה המשיחית של פאולוס, ולבסוף אריסטו ומשמעות ה״יכולת״ בכתביו, אגמבן מעמיד לבסוף מושג אחר של חיים אנושיים – חיים שאינם נפרדים מצורתם, מושג השונה מן החיים העירומים והמופקרים המצויים תחת הכוח הריבוני.

 • עבודת הבטלה: הסחת דעת, שביתה, פוטנציאליות

   

  מאמר זה נכתב לנוכח משבר העבודה הפוקד את העולם בזמן הניאו-ליברלי והאופי העמוס והקטטוני של החיים כיום, כשהעבודה השתלטה על כל זמנו של האדם ובד בבד איבדה את תכליתה. אך המאמר אינו מתמקד בעבודה, אלא במה שהיא מנסה לברא מן העולם: הבטלה. הוא מציע דיון מושגי בבטלה כמושג היסטורי הפועל ביחס לקטגוריות של עבודה, פנאי, פרישות ושביתה. נקודת המוצא לדיון ביחסים בין בטלה, עבודה ופוליטיקה כיום היא הפוטנציאליות כאי-פעילות, מושג של ג'ורג'יו אגמבן שהוא חיוני להבנת הבטלה כצורה של פוטנציאליות פסיבית. משם המאמר פונה להראות כיצד הבטלה מתקשרת לסדר של העבודה והפנאי; כיצד היא פועלת ביחס לרצון לפרוש מהסדר החברתי הניאו-ליברלי המתיש; וכיצד היא קשורה לפעולה הפוליטית המז'ורית של השביתה. הוא בוחן את העתיד ואת ההווה של העולם הגלובלי כזמן של בטלה, של עבודה שתכליתה ייצור אינסופי של ערך עודף ומופשט – הון – אך היא נוגעת פחות ופחות לתכליות סופיות ולערך שיש לו משמעות מחוץ להיגיון הכלכלי של הרווח. כך העבודה מובילה בעצמה להתנגדויות לצו העבודה, שהופכות מקובלות יותר ויותר – לבּטלה. נקודת המוצא של המאמר היא אפוא פוליטיזציה ומשמוע רב-ערכי של הבטלה. כל יצרנות היא במהותה הפיכה של סימנים (חומרים, גופים, רעיונות) לבעלי משמעות. הדיון בבטלה – במה שמנוגד לפוליטי וליצרני ומבטל את עצמו בפניהם – הופך אותה לבעלת משמעות, כלומר ליצרנית (באי-יצרנותה). המאמר פועל בתוך המתח הזה ומתבונן ברגע שבו הבטלה הופכת ליצרנית ומאבדת את "בטלנותה".

 • פתח דבר

 • ראוות ההפגנה

   

  המסה עוסקת בהפגנות שנערכו עם התפרצות הקורונה, הטלת הסגר וההגבלות על התנועה. בחלקה הראשון משמש המושג "ראווה", שהציע גי דבוֹר , לאפיון תיווכם של היחסים החברתיים והפוליטיים של המחאות בעת הזאת דרך דימויים וצורות הופעה. בחלקה השני, באמצעות השוואה בין תצלומים מהפגנות שונות, מוצג הקשר שנוצר בין המראה החזותי והאפשרויות הטכנולוגיות של הייצוג וההצגה ובין הגיונה הפוליטי של ההפגנה.

  המושג "ראווה" שימש את דבור לתאר את הניכור שחווים א.נשים כשהמציאות מתוּוכת דרך מכשיר הטלוויזיה וגם דרך דימויים כוזבים. יש לו מקום מרכזי בביקורת של דבור על חוסר השוויון החברתי ועל מנגנוני התרבות המניעים לדה-פוליטיזציה של היחסים החברתיים. לעומת דבור, המאמר מציע לראות בהפגנות הנוכחיות, המתבססות על רשת האינטרנט והרשתות החברתיות, הפגנות ראווה. רשת ההבחנה בין הצופים למוחים קורסת; הדימויים ברשתות החברתיות, גם הלא-מציאותיים שבהם, מעצבים את חייהם הפוליטיים של המשתמשים ברשתות אלו. כך, המודעות הגוברת של פעילים ומוחים לתוצרים החזותיים וליצירתם משפיעה על פעילוּת המחאה ומעצבת אותה בזמן התרחשותה. במסה מנותחים שלושה תצלומים: האחד מהפגנת הדגלים השחורים בכיכר רבין, השני מהפגנת זום של תנועות ״שוברות קירות״ ו״כאןתוקם״ בבית מנכ״ל שר האוצר, והשלישי מההפגנות בבלפור. באמצעות השוואה בין שלושת הדימויים מוצגת השפעתה החברתית והפוליטית של המגיפה על צורות הייצוג הפוליטי האזרחי.

 • שלוש רשימות על המגיפה

  שלוש רשימות קצרות שנכתבו בתקופת הסגר הראשון באיטליה, בחודשים שבהם היא הייתה מרכז המגיפה. ברשימות אלו מתריע אגמבן שהמעבר החלק ללמידה מקוונת מסמן את סופה של צורת החיים הסטודנטיאלית ואת קיצה של האוניברסיטה כהתאגדות של סטודנטים. הוא דן בהשעיית הקשרים החברתיים והפעילות הפוליטית לשם ביסוסו של ״ביטחון ביולוגי״, ובשמירה על הקיום העירום ללא תהייה על אופני החיים שיש לשמור עליהם. שלוש הרשימות מובאות בסדר כרונולוגי מהופך, והאחרונה שבהן, שהתפרסמה לראשונה בסוף מרץ, נקראת כעת מחדש מתוך מה שכבר נודע בחודשים האחרונים כניצול של מצב החירום הבריאותי לצרכים פוליטיים קטנים או לשינוי משטרי גדול.