• פתח דבר

  חינם!
 • קוקה עם המתים ו"היהפכות ללבנים": מחשבת המרכז ואתנוגרפיה באמזונס כאנתרופולוגיה הפוכה

   

  המפנה האונטולוגי הביא אל קדמת במת המחקר את סוכנותן של ישויות לא-אנושיות ונתן תוקף לידע של קולקטיבים לא-מערביים על ישויות כאלה ועל המציאות בכללותה. מכך נגזרת גם החשיבות שבניתוח חברות מערביות ופרקטיקות מודרניות באמצעות המושגים של חברות ילידיות, כפופות או מודרות – מהלך שהאנתרופולוג רוי וגנר כינה "אנתרופולוגיה הפוכה". נקודת המוצא במאמר זה היא אתנוגרפיה של האַנְדוֹקֶה, אחד מ"עמי המרכז" הילידיים באמזונס הקולומביאני, וסקירה של חשיבתו ועמדותיו האונטולוגיות. הגישה המתודולוגית הננקטת במאמר זה שונה מגישות רפלקטיביות נפוצות, ששוללות או מגבילות את היכולת של החוקר מן החוץ לומר דבר מה על נחקריו. בהיותה מבוססת על אידיאל האחרוּת העומד בבסיס החשיבה האמרינדיאנית, היא חותרת למהלך הפוך שמתבטא באוטואתנוגרפיה רדיקלית יותר: ניתוח החוקר ותרבותו באמצעות המושגים של החברה הנחקרת. המאמר מתמקד בבית המתים, מושג שהוא בעת ובעונה אחת אזוטרי ומרכזי בקוסמולוגיה הילידית, במטרה להבין את תפיסות הכוח של האנדוקה. חקירה מדוקדקת הרואה את תפיסות הכוח כנטועות בגוף האדם החי ובטריטוריה הילידית מסבירה את תפיסות החולשה הילידיוֹת, שבתנאי הגלובליות הקולוניאלית קשורות לבלי התר להיהפכותם של הילידים ל"לבנים". הגישה המשמשת במאמר מצטרפת לגישות שמייצרות ידע על גלובליזציה ומודרניות מהדרום הגלובלי, אך מנקודת מבט ילידית אמזונית, שמייחסת קדימות לגוף ולמרחב על פני התודעה והזמן.

  חינם!
 • דחיקה ועקירה מהעיר: מבט דרומזרחי

  נושא הדחיקה והעקירה מהעיר מקבל בשנים האחרונות נראות גוברת במדעי החברה והרוח. זו התפתחות מבורכת, אולם המחקר בתחום נשלט בעיקר בידי גישה ביקורתית קלאסית שעיקרה בהיגיון המנשל של הקפיטליזם ובתהליך הג'נטריפיקציה הנלווה אליו, בעיקר בערי ה"צפונמערב" הגלובלי. המאמר טוען כי הדחיקה והעקירה מהעיר, הגוברות בערי העולם, הפכו לתופעות מבניות שממסגרות את האזרחות העירונית העכשווית, וכי הן נובעות משילוב של מגוון הגיונות מבניים – חומריים, פוליטיים וחוקיים – ולא רק מכוחות השוק הקפיטליסטי. במאמר מודגש הצורך לאמץ גישות "דרומזרחיות", קרי כאלה המתמקדות בדינמיקות עירוניות שאופייניות לחברות לא-מערביות, מה שכונה בעבר "הפריפריה הגלובלית" או "העולם השלישי". המבט הזה מהפריפריה מדגיש את חשיבות האינטראקציה בין תכנון עירוני, היבטי זהות, מגדר, קולוניאליזם ולאומיות, וקפיטליזם (מקומי וגלובלי). אינטראקציה כזאת יוצרת סוגים חדשים של מרחבים אפורים ובהם מצבים שאנו מכנים דְחיקוּת ועֲקירוּת עירונית (urban displaceability), שהם חלק אינטגרלי מחוויית החיים בעיר. המאמר ממפה את מצבי הדחיקה והדחיקוּת הנוצרים במשטרים עירוניים בעידן הנוכחי. לטענתנו, דחיקה ועקירה מהעיר אינן רק אירועי מדיניות או תוצר של מאבקים אורבניים, אלא מצבים מבניים המהווים תשתית לאזרחות עירונית בעיר העכשווית. ניתוח זה מאפשר לנו להבחין בחזרתם של יחסים (ניאו-)קולוניאליים אל ליבה של העיר העכשווית, ולעמוד על חשיבות הדרום והמזרח הגלובליים כנקודות מבט אמפיריות ואתיות לניתוח ביקורתי של החברה העירונית ולהנעת התהליך לתיקונה.

  חינם!
 • נאמן עלַי ההגמון: תרגומיות והרומן העברי במאה העשרים ואחת

  מאז סוף המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת חלה בספרות העברית החדשה עלייה חדה בהיקף התרגומים ממנה לשפות הדומיננטיות במרכזי הספרות של העולם המערבי: אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, הולנדית, איטלקית. כך, חלקים מרכזיים מן הספרות העברית בת זמננו הם כאלה שתנאי כתיבתם, הפצתם וקריאתם הם תנאים של מרחב ספרותי עולמי בתרגום. חלקים בולטים בספרות העברית קיימים במרחבים ספרותיים מרובים, ותרגומיותם מובלעת אל תוכם. המאמר מאפיין את התרגומיות הזאת באמצעות קריאה משווה בשתי סדרות של ספרות בלש עברית: סדרת אליש בן זקן מאת שמעון אדף, שעד כה לא תורגמה, וסדרת אברהם אברהם מאת דרור משעני, שתורגמה לשפות רבות. המאמר עומד על ההבדלים הטקסטואליים בין שתי סדרות הרומנים בהסתמך על מושג ההטרוגלוסיה של בחטין, ומראה כיצד רומן שהמבנה ההרוגלוטי שלו מפוצל ומסוכסך ייטה להישאר בתוך תחומיה של העברית ואילו רומן שמבנהו ההטרוגלוטי מבוסס על השפה האחת, המאוחדת, מפנים אל תוכו פוטנציאל גדול יותר לתנועה משפה לשפה. לבסוף, המאמר קושר בין המבנים ההטרוגלוטיים הללו ובין הפופולרי, וכן בינם ובין המסחרי.

  חינם!
 • מסה על הדרום: דרומית-מזרחית

  טקסט זה פורש את הדרום כמרחב גיאוגרפי ותרבותי, בראייה כלל-עולמית וישראלית, ועוקב אחר ההומולוגיות המתקיימות בין המשלבים השונים של הופעתו. פדיה תוהה כיצד הדרום נוצר כאתר של שארית ופסולת וכמקום מקלט; כמרחב עירום, משולל היסטוריה וכתב, אך רווי במסורת ובדיבור; כזירה של הכפפה חברתית, אבל גם של פעולה ויצירה. היא מצליבה בין הדרום למזרח ומנגידה את התנועה הציוויליזטורית המהירה בציר מזרח-מערב לתנועה האיטית בציר צפון-דרום. במקום לדרוש את ניעורו של הדרום מן הפנטזיות שהוטלו עליו, היא מבקשת לבחון אותו מתוכן, כלומר מבעד לסימוניו התרבותיים המצויים בתנועה, המאפשרים לדרום גם לדבר את עצמו. מסה זו היא חלק מפרויקט גדול, רחב היקף ורב-הסתעפויות שבו מנסחת פדיה פרספקטיבה דרומית-מזרחית של ישראל.

  חינם!
 • מה בין "פריפריה" למדד הפריפריאליות? על מושגים ומדדים ותרומתם להבנה ולהבניה של המציאות

  במסה זו סיגל נגר-רון תוהה על ההילה האופפת את מושג הפריפריה. היא בוחנת כיצד המושג מאומץ בידי קבוצות המבקשות לערער על הסדר הקיים וכיצד הוא ממשיך לשאת קונוטציה של התנגדות להגמוניה החברתית גם כאשר אותה הגמוניה עצמה מאמצת אותו. הפריפריאליות נחגגת לא רק במחקרים הביקורתיים; היא גם מושג המפתח במדד העיקרי של אי-שוויון חברתי בסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל – מדד הפריפריאליות. אפשר היה לראות בכך חלחול של תובנות ביקורתיות אל לב התקנות הציבוריות הרשמיות, אולם נגר-רון טוענת כי חלחול מעין זה מרוקן את המושג מתוכן ביקורתי וחושף את ההטיה השמרנית שבו. היא עוקבת אחר מקורותיו של מדד הפריפריאליות, בוחנת את הנחות המוצא שלו ומראה כיצד הפריפריה מוגדרת בו באופן גיאוגרפי בלבד, בראש ובראשונה על פי מרחקם של יישובים מן המרכז. הגדרה שכזאת מעמידה מושג שטוח ומאחיד של פריפריה: מושג שניצב אך ורק ביחס למרכז אחד ויחיד, מושג שאינו מצליח להבחין בין יישובים בעלי אופי שונה ואוכלוסיות נבדלות, שמתעלם מן ההיסטוריה שהובילה לגיאוגרפיה זו ומהמסלולים השונים שבה, כך שמובנו של המרחק מן המרכז – של עיירת פיתוח, קיבוץ או חוות בודדים, בשנות החמישים או בימים אלו — נותר זהה. במיוחד, טוענת נגר-רון, מוחק המדד את ההבדל האתני הפנים-יהודי, וכך הוא הופך למכשיר אידיאולוגי להכחשת אי-השוויון בין אשכנזים למזרחים.

  חינם!
 • מההתחלה אני שולל את זה בראש: הסללה רגשית של מזרחים בפריפריה הישראלית

  פערי ההשכלה בין מזרחים לאשכנזים בישראל אינם מצטמצמים זה שנים, אולם אף שזוהי תופעה יציבה המחקר בעניינה חסר. החֶסֶר מותיר אותה בשטח הפקר הרמנויטי שמשגשג בו שיח סוציולוגי בין שתי עמדות מונוליתיות המזינות זו את זו: גישת החשד המבנית, הנפוצה אצל חוקרים וחוקרות רבים, וגישת המשמעות, שבישראל מייצג אותה ניסים מזרחי. מסה זו מציעה לטפח חשיבה תיאורטית הלקוחה מתחום הסוציולוגיה של הרגשות, תחום עשיר שאינו נפוץ בשיח הסוציולוגי בישראל,  כדי לבחון את הסוגיה האתנית בישראל מזווית חדשה. חשיבה כזאת עשויה לספק הסבר חי, פרגמטי ודיאלקטי לחוסר הניעות של מזרחים באמצעות השכלה, ולפיכך א יכולה לתרום רבות להתמודדות עם המשוכות התיאורטיות בנושא ולהסביר תופעות שנדמה כי הן סתומות וחמקמקות.

  המסה סוקרת את ההסברים שמציעים השיחים הסוציולוגיים הקיימים לתופעת פערי ההשכלה ומציעה לה הסבר אורגני וישיר בהשראת הסוציולוגיה של הרגשות. מבין המערכות החשובות המשפיעות על המערך הרגשי אצל מזרחים היא בוחנת את מערכת החינוך, עולם התקשורת והסביבה החברתית הקרובה – שלושה אפרטוסים שאפשר לחשוד כי הם ממלאים תפקיד חשוב בהיעדר ההשכלה הגבוהה בקרב מזרחים בישראל בעשורים האחרונים.

  חינם!
 • יש מן המזרחיות: על הרישום לאחור של תוכני הזהות

   

  במסה זו יצחק בנימיני מציע מסגרת תיאורטית ייחודית להבנת שאלת המזרחיות. טענתו היא שאין לאתר את המזרחיות בתכנים פוזיטיביים כלשהם, מהותיים, סוציולוגיים או היסטוריים. תחת זאת, יש לפנות אל צורת פעולתו של המסמן ״מזרחיות״ בשיח הפוליטי העכשווי. בנימיני גורס כי הפנייה העכשווית אל ה״מזרחיות״ נעשית על פי מבנה הבדיעבד של פרויד; לפי מבנה זה, אירוע טראומטי נחווה רק דרך הסימפטומים המאוחרים שלו, ולכן הוא נחווה ואף מתקיים לראשונה רק בדיעבד, כאירוע משני, על פי אופני רישומו. באופן דומה, טוען בנימיני, העבר המזרחי נרשם רק מעמדת ההווה, שמכוננת אותו באיחור. לכן במקום לשאול על אמיתותם של התכנים המוכלים היום בעמדות מזרחיות שונות, ותהיה זו עמדה לאומית קהילתנית של ״ישראל השנייה״ או עמדה אנטי-לאומית של היהודי-ערבי, יש לעקוב אחר כינונו המאוחר של המקור המזרחי; לעקוב לא על מנת לבטלו כתחבולה אידיאולוגית ותו לא, אלא על מנת לפתוח את המרחב הפנזטמטי הרוחש אל מעבר למונוליתיות הכמו-עובדתית של הזהות המזרחית.

  חינם!
 • תיק עבודות – הדרום כהלך רוח: רוח חמה מהדרום מנשבת באמנות המערבית

   

  תיק העבודות  מציג את הדרום כהלך רוח, כלומר לא רק כמרחב גיאוגרפי או כאתר כלכלי-חברתי אלא כעמדה יצירתית ואופן פעולה פנים-יצירתי או פרה-יצירתי שפורע הסדרים תרבותיים צפוניים רבי שנים. זוהי תערוכה ספקולטיבית ובה שלושה פרויקטים. עבודת הווידיאו של האמנית הפלסטינית ג׳ומאנה אמיל עבוד, שבה האמנית נכנסת למוזיאון היסטורי של אמנות קלאסית, מתערבת בגופה באופן התצוגה שבו ומשנעת לתוכו אגדות ומסורות שבעל-פה, מובנת כקריאת תיגר על אופן הארגון המוזיאלי ועל ההיסטוריה הניבעת מתוכו. פעולתו של ״הקולקטיב המינרלי החדש״, שפונה אל אזור הקוטב הצפוני וננקטת מול קדחת הכרייה וניצול המשאבים שבו, מציגה חשיפה איטית ומדיטטיבית של שרידי הנוף, המנוער מקיום אנושי אך דובר את השפעת מעשי האדם עליו. הפרויקט השלישי איננו אמנותי כפשוטו: זוהי חווה חקלאית בוואדי עתיר בנגב שבוחנת שיטות גידול מסורתיות, לומדת אותן ופועלת לפיהן. קידר מבקשת להבין את החווה ביחס לאמנות האדמה והנוף החוץ-מוזיאלית ומול השבחת הקרקע הלאומית והתאגידית, ולראות בה מעשה משולב של פעולה חברתית ופרקטיקה אמנותית של ייצור, לימוד וייצוג – מעשה שפונה לתצורות של ידע מקומי כדי לבסס צורות עבודה ואופני ידיעה דרומיים.

  חינם!
 • פוליטיקה ערבית פלסטינית בעידן נתניהו: השוואה ועימות בין הפוליטיקה של עודה לפוליטיקה של עבאס

   

  המסה עוסקת בתמורות מרחיקות הלכת בפוליטיקה הפרלמנטרית הפלסטינית הפנים-ישראלית בשנה האחרונה. התפצלותה של רע״ם מן המפלגה המשותפת, כניסתה לכנסת ה-24 והמגעים הקואליציוניים הנרחבים שקיימה, עד כדי תמיכתה בממשלה החדשה – כל אלה הם ביטויים לשינויי עומק בחברה הפלסטינית בישראל ובזיקתה למדינה היהודית (והדמוקרטית). פאח'ורי מציב את המהלך של מנצור עבאס מול המהלך של איימן עודה, על המשותף והמבדיל ביניהם. שניהם מבקשים לקדם פוליטיקה של השפעה – השפעה פלסטינית על המשטר הישראלי ובתוכו. אולם בעוד עבאס נכנס אל הפוליטיקה הישראלית מבעד להתפרקותה לקבוצות ולשבטים, עודה מבקש להרחיב את הגדרת האזרחות הישראלית כך שתכלול גם את האזרחים הפלסטינים. המסה נכתבה רגע לפני אירועי מאי 2021, אולם סביר שפוליטיקת ההשפעה הפלסטינית, שנתנה את אותותיה על הפוליטיקה הישראלית, יצרה אפקט-נגד לאומני גזעני שהיה אחד הגורמים להתלקחות האלימה של מאי.

  חינם!
 • מהפיגומים בנצרת לאקדמיה במקסיקו: אנריקה דוסל ופילוסופיית השחרור

  הפילוסוף הלטינו-אמריקני הוותיק והנודע אנריקה דוסל הוא אבי הפילוסופיה של השחרור. לפי דוסל, הפילוסופיה של השחרור היא "פילוסופיה אשר תדע להגות את המציאות הזאת, את המציאות העולמית העכשווית, שלא מנקודת המבט של המרכז, של הכוח הפוליטי, הכלכלי או הצבאי, אלא ממה שמעבר לגבולו של העולם המרכזי העכשווי, מן הפריפריה". דוסל, יליד ארגנטינה ותושב מקסיקו, נמנה עם קבוצה לא קטנה של חוקרים, מהפכנים ואנשי רוח שצמחו באמריקה הלטינית במהלך המאה העשרים, בייחוד במחציתה השנייה, ואשר הציעו חלופות מן הדרום למחשבה ההגמונית האחידה של הצפון. עם קבוצה זו נמנים בין היתר המחנך הברזילאי פאולו פריירה, ההוגה המרקסיסטי הפרואני חוסה מריאטגי, המהפכן הארגנטיני-קובני ארנסטו "צ'ה" גווארה, הכומר הפרואני גוסטבו גוטיירס, הכומר ולוחם הגרילה הקולומביאני קמילו טורס והכלכלן הברזילאי טאוטוניו דוס סנטוס.

  דוסל, חרף גילו, מוסיף ללמד, לכתוב ולפרסם. עד עתה פרסם קרוב לחמישים ספרים ויותר מ-400 מאמרים בתחומים רבים – פילוסופיה, מדע המדינה, תיאולוגיה, היסטוריה ועוד. רבות מתובנותיו נותרו תקפות למדי אף שהן בנות חצי מאה ויותר, ובהן עמדותיו הנוגעות לאמריקה הלטינית, טענותיו בדבר מקומן של הפריפריות במערכת הקפיטליסטית העולמית, הביקורת שלו על הפילוסופיה המערבית, והעדכונים בהגותו בעשור האחרון בשאלות של סביבה וקיימות.

  חינם!
 • פילוסופיה של השחרור

  שלושה קטעים מתוך ספרו של אנריקה דוסל פילוסופיה של השחרור (1976) – הפרק הראשון בספר, העוסק ברקע ההיסטורי להתהוות הפילוסופיה של השחרור, השזורה בסיפור התהוותו של הדיכוי הכלכלי, הצבאי והתרבותי; סופו של הפרק השני, המבאר את מושג השחרור כתשתית לפרקסיס של השחרור; והקטע החותם את הספר כולו, המסכם את הפרויקט בנקודת הזמן שבה הספר נחתם ופורש קווים מנחים לעתידו של הפרויקט.

   

  חינם!