• "הספר הזה להחכם המעולה טומיס": פנומנולוגיה של תרגום בשלוש מערכות

  מאמר זה עוסק בגלגול תרגומי, על הציר לטינית-עברית-גרמנית, של טקסט פילוסופי שעניינו טבע הנפש מאת "הדוקטור המלאכי" תומס אקווינס. המאמר מתמקד לא ביחסים הבין-טקסטואליים או בתרגום כתוצר מוגמר של מתרגם שקוף או בתהליכי הייצור שלו, אלא בחוויית המפגש התרגומי ובגלגוליה. הוא נפרש כמחזה זוטא. המערכה הראשונה מתרחשת בדור האחרון לפני גירוש ספרד, כאשר עלי חביליו – מתרגם עברי פורה וחידתי שפעל מתוך היכרות מעמיקה של הממסד הסכולסטי ("ישיבות הנוצרים", כפי שכינה את אוניברסיטאות זמנו) – פוגש בטקסט הזר, לומד לטינית כדי להכירו ולהשתלט עליו, ויוצא "להחזיר אבדה לבעליה", כפי שהוא כותב במעין וידוי המשלב מבוא, אפולוגטיקה ופולמוס. המערכה השנייה מתרחשת בלייפציג של אמצע המאה התשע-עשרה, בדור הראשון של האמנציפציה, כאשר כתב היד של חביליו מתגלה על ידי אינטלקטואל מובהק של האמנציפציה, הרב המלומד אדולף ילינק, אשר מעגן באמצעות הטקסט את זהותו, תשוקותיו ופגיעוּתו בשלשלת מדומיינת במקצת של דיאלוג והכרה בין-דתיים. במקום להחיל על המפגשים התרגומיים הללו מודלים תיאורטיים אל-זמניים, המאמר עושה שימוש בכתיבה מחקרית בת זמננו כדי לפתח את המומנט ההיסטורי ולהפנימו אל תוך התיאוריה של המפגש התרגומי. הוא מתמקד בביצועיות של התרגום ובאתיקת הריבוי שלה, לא בהרקה של משמעויות מלשון ללשון.

  במערכה השלישית שב עלי חביליו, שבטקסט עצמו משחק עם הסתרה וגילוי של נוכחותו, הפעם בקול פואטי: בסוף כתב היד הימי-הביניימי התגלה שיר לא ידוע, במסורת שירת ספרד בשיאה, הפותח במילים "התוכל לבבי / להלל בניבי", ואנו קוראים את שירו האולטימטיבי של המתרגם.

 • דור המינוף העצמי: לקראת מפנה בדיון החברתי על התחדשות עירונית בישראל

  נהוג לחשוב שההשלכה החברתית העיקרית של ההתחדשות העירונית היא כניסה של אוכלוסייה חזקה לשכונה (ג'נטריפיקציה) ודחיקה של אוכלוסייה חלשה. אולם בישראל, שבה יש שיעור גבוה של בעלי דירות במתחמי ההתחדשות, מתרחשים תהליכים חברתיים אחרים שמונחים אלו אינם מיטיבים בהכרח לתאר. אמנם הספרות אינה טועה בטענתה כי השכבות החלשות ביותר ושוכרי הדירות נדחקים על ידי אוכלוסייה חזקה יותר, אולם לצד זאת מחקרים מן השנים האחרונות בישראל מראים כיצד בעלי הדירות, גם אם הם בני המעמדות הנמוכים, משתמשים בהתחדשות העירונית כבמכשיר לקידום רווחים מחידוש דירותיהם ומהעלייה בערכן. מאחר שהדירות הוותיקות מהוות את הבסיס לפיתוח העירוני, הן מאפשרות לבעליהן לנוע במעלה הסולם החברתי. המאמר מבקש להתוות את הדרך להבנה חדשה של השלכותיה החברתיות של ההתחדשות העירונית בתוך הקשרים כלכליים רחבים אלו, ובמרכזם הצמיחה הדרמטית של מחירי הנכסים ושכר שקפא במקום. באמצעות התבוננות רפלקטיבית על המחקרים הישראליים העכשוויים הוא מציע להמשיג את הדור הנוכחי של ההתחדשות העירונית כ"דור המינוף העצמי".

 • החור השחור: אנטינומיות, שחרור, ותיאולוגיה של צרכים

  מאמר זה מבקש לערוך פרובלמטיזציה של הגוף המפריש ולהצביע על הסקנדל הטמון בגוף הזה, באמצעות התמקדות בעיקר בהפרשות הקשורות לפי הטבעת (צואה, נפיחות). למול השיח (המדכא, המשחרר) הבלתי פוסק על אודות המין, הצואה מוכחשת, מושלכת החוצה מן השפה ומן המרחב החברתי אל הפרטי, המוסתר וחסר המשמעות. טענתי היא כי זו האימה של הגוף הזה בדיוק, ההבטחה של הגוף הזה, שהשיח על המיניות מבקש באופן שיטתי ומתמשך להעלים. את הטענה התיאורטית אני ממחיש בעזרת קריאה מדוקדקת בטקסט תלמודי אחד, שבו פריצתו של הגוף המפריש מקבלת ביטוי יפה ובוטה במיוחד, דווקא בתוך דיון מכוער ודקדקני בהלכות ניקיונו של הגוף המתפלל מצואה ולכלוך. הדיון מסייע לבחון אילו מרחבי שיח חדשים יכולים להיוולד מתוך הסירוב להסב את המבט מן הגוף המחרבן ולהתפתות ללכת שבי אחר האשליה היסודית הטמונה במערך המיניות הגדול.

 • לרקוד עם האויב: רב־שיח לרגל יובל המאה ל״תיאולוגיה פוליטית״ לקרל שמיט

  לרגל יובל המאה לפרסום הספר, כינסנו ארבעה חוקרים בכירים שעסקו רבות בהגותו של שמיט — ראיף זריק, ויויאן ליסקה, יהודה שנהב–שהרבני וכריסטוף שמידט — וביקשנו מהם לדון בספר, בחשיבותו ובסכנות שבו, ובמקומו המיוחד במחשבה הביקורתית. כיצד קרה שמבקר הדמוקרטיה הפרלמנטרית של רפובליקת ויימאר, ומאוחר יותר אחד מבכירי המשפטנים של הנאציונל–סוציאליזם, היה למקור השפעה מרכזי על דורות של מחשבה
  שמאלית רדיקלית? מה יש בדמותו של הריבון, בהכרזה על מצב החירום ובתביעה להכרעה שאוחז בדפוסים הבסיסיים של הפוליטיקה — ובפרט זו העכשווית, של המלחמה בטרור, של תנועת הפליטים או של מצב החירום הבריאותי? מהי משמעות חילונם של המושגים התיאולוגיים בפוליטיקה המודרנית — מהם אותם מערכים תיאולוגיים שמופיעים גם היום? ובכלל, מהו סוד הקסם השמיטיאני, והאם אפשר או צריך להתגבר עליו? רב–שיח זה, החותם את הגיליון הנוכחי, נע בין ביאור כמה ממהלכיו של שמיט להתנערות מהם ולהצעת אפשרויות נגדיות; ובעזרת פנייה לדמויות נוספות שקשורות לשמיט באופנים שונים — מקפקא ובנימין ושלום, ארנדט ואגמבן, ועד קירקגור והרמן כהן — ומחשבה על חוקי החירום בישראל/פלסטין, מבררים המתדיינים את מורשת שמיט כאן ועכשיו.

 • על אוטופיקשן: אוטוביוגרפיה בעידן של פוסט-אמת

  המאמר מבקש לבחון את התפקיד השיחני של "אוטופיקשן", ז'אנר ספרותי שנהנה מפופולריות גואה בתרבות העכשווית. הוא שואל על הקשר בין האוטופיקשן ובין השינויים הפוקדים את מושג האמת בזמננו, לפחות מנקודת מבטה של המדיה, המכנָה את עידננו "פוסט-אמת" (אף שספק רב אם שקרים רווחים היום יותר מאשר בעבר), ובודק כיצד השינויים הללו מעצבים גם את האוטוביוגרפיה. תוך בחינת גלגוליו ההיסטוריים של המונח אוטופיקשן, מאז נטבע על ידי הסופר הצרפתי סרז' דוברובסקי, ותוך דיון בהיבטים פוליטיים, מגדריים וכלכליים של הז'אנר כצורה ספרותית – בין השאר בהשפעת רעיונותיהם של חוקרים והוגים כמו פרנקו מורטי, פול דה מאן, מרג'ורי וורתינגטון וסלבוי ז'יז'ק – המאמר מציע כי בחסות הדומיננטיות של האוטופיקשן בשדה הספרות, האוטוביוגרפיה נהפכת למחוז ספרותי מיושן הנתפס כפוליטי מדי, חסר ברק ספרותי, ומסוכן מבחינה משפטית. השתלטות שיחנית זו של המונח "אוטופיקשן" מוסברת, בין היתר, בהבטחה הצפונה בו לתת מענה על חרדות מפני מעמדה המתערער של האמת בעידן ה"פוסט-אמת". בחלקו האחרון של המאמר נערכת קריאה קרובה יותר בספרו של קרל אובה קנאוסגורד הסוף, שהוא האחרון בסדרת ספרי "המאבק שלי": ספר זה אינו מובא כדוגמה לאוטופיקשן, אף שלא פעם הוא מוצג ככזה בתקשורת, אלא דווקא כדוגמה לאופן שבו באים לידי ביטוי היחסים המתעתעים בין אמת ושקר בעידן הפוסט-אמת.

 • על הפלסטי

  גיא פרחי / על הפלסטי

  שקית הפלסטיק היא אובייקט המגלם את תמצית האתגר האקולוגי בעת הנוכחית. השקית היא דוגמת מפתח לַייצוּר העודף והבזבזני בקפיטליזם המאוחר, והיא מהווה גם מפגע אקולוגי חמור בשל משך ההתכלות הארוך שלה, שבמהלכו היא נודדת באקולוגיות תת-ימיות. במסה זו שקית הפלסטיק משמשת נקודת מוצא לדיון ניאו-מטריאליסטי בפלסטיק. כלומר, המסה מבקשת להראות כיצד תפיסתו של פלסטיק, לרבות שקית הפלסטיק, רק כגורם מלאכותי המבקיע את תחומו של טבע בתולי משמרת בפועל הבחנה רדוקטיבית בין טבע לתרבות. הבחנה זו מוסיפה לנכר את האדם מסביבתו (אותו ״טבע״ מופשט), ועל כן משמרת את מה שהיא מכנה בעצמה "בעיית הפלסטיק". על חשבון התפיסה הזאת תוהה המסה אם אפשר למצוא בפלסטיק גם פוטנציאל להבנת העת הנוכחית. בשאילת עקרונות מהגותה של קתרין מאלאבו, הפלסטיק הופך אפוא מגוף זר לאפיק חומרי שאפשר להתנסות עימו, לחשוב לאורו ולהידרש אליו בלי לחצוץ בין האדם לטבע או בין האדם לפלסטיק.

 • עקודים זה לזה: געגועיי לישמעאל

  דומה כי אם המקרא היה מתחיל בסיפור העקדה, דבר לא היה נגרע מיסוד היסודות של היהדות – הזכות למסור את נפשך על קידוש השם. זכות זו אינה נתונה לכל אחד, אלא זוהי זכות יסוד המבליעה ובה בעת מכוננת זכות יסוד אחרת, כרוכה בה בקשר עמוק ובל יינתק: להיות בן זרעו של אברהם אבינו. העקדה יוצרת ברית עולם בין דם אחד נבחר לאלוהים אחד בוחר, מייסדת את עליונותה של הברית הקדושה על פני החוק הגניאלוגי? ומקנה אותה לזרעו של אברהם בלבד?כל הסיפורים הבריאתניים האוניברסליים, עלילת התפצלות הגזעים, השפות והתרבויות ומעשיהם עלי אדמות, לא נועדו אלא לשמש הקדמה ליניארית מחושבת ביותר המובילה אל שיאה, אל העקדה, שבה מתחולל השינוי הרדיקלי והאולטימטיבי באלוהות המקראית, במעבר מאל בורא לאל בוחר בחירה שתחייב אותו לעולמים. על פי העיקרון השושלתי הדיכוטומי שקדם לעקדה, כל סיפור ישמעאל בן אברהם הסמוך לעקדה מתכונן כקורבן המושעה על מנת לסמן ולהבנות את הייחוד מכל ייחוד של יצחק, הקורבן הנבחר והמקודש. גירושו והשעייתו של ישמעאל אינם מזכות הירושה אלא מעצם הזכות להיות הקורבן הנבחר והמקודש – זכות המקנה את כל הירושות כולן, גם שלטון על הארץ וגם חיי נצח כבחיר האלוהים. העיקרון הזה של הזכות להיות הקורבן הנבחר והיורש לצד קורבן מושעה ומגורש, המבנה את הקורבן המיועד והמקודש, עובר כחוט השני בכל ההיסטוריה היהודית בכלל, ויש לו גילויים מעוררי השתאות בהיסטוריה הציונית והישראלית בפרט.

 • פתח דבר

  חינם!
 • קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה

  קראטני קוג'ין הוא אחד מחשובי ההוגים היפנים בסוף המאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת. קראטני הוא אינטלקטואל יפני המבקש להבין את מקומה של יפן במערכת העולמית ביחס לתרבות המערב, ועושה זאת תוך דיון נרחב במושגים, בהוגים ובמגוון אסכולות הן ביפן הן באירופה. בניגוד לדור הקודם של הגות יפנית, שביקש לעגן את שיח ה"ייחודיות" של יפן, קראטני נוקט גישה הפוכה הבוחנת את יפן כתרבות היברידית שהושפעה מריבוי מקורות, ובכלל זה השפעות של הודו וסין, פורטוגל והולנד, בריטניה ופרוסיה, ומשלל פרקטיקות ורעיונות – פילוסופיים, פוליטיים, ספרותיים ועוד – שהגיעו ליפן ממקורות שונים ובתקופות שונות. במובן זה, יפן היא פרדיגמה של תרבות פוסטמודרנית שהתהוותה מתוך ניכוס והטמעה של ריבוי מקורות תרבותיים.

 • רוח אחת, שתי מאות תשע-עשרה

  קראטני קוג'ין בוחן את השתלשלות תהליכי המודרניזציה שעברה יפן במהלך המאה התשע-עשרה ומנסה להבחין במשמעותם של מהלכים אלו עבור היפנים, השונה מזו של התפתחות המודרניזציה באירופה. עיונו בתהליכים אלו מניע את ביקורתו הנוגעת לשני מהלכים מהופכים: מחד גיסא הרצון להתנתק מאסיה ומהפרדיגמות הסיניות שליוו את החברה והתרבות היפנית ב-1,300 השנים שקדמו למהפך המודרני, ומאידך גיסא התשוקה לאמץ היבטים רבים מתרבות המערב, במהלך של התאמות של אותם רעיונות ופרקטיקות למושגים ולדרכי הביטוי שרווחו ביפן. קראטני מציג את שלל העמדות, הוויכוחים והדמויות המרכזיים בתהליך זה וטוען כי הספרות, השפה והאמנות עברו טרנספורמציה עקרונית במהלך המאה התשע-עשרה, וזו הובילה את יפן לעידן חדש ולתובנות פורצות דרך במהלך המאה העשרים והעשרים ואחת.

 • תנועת בומרנג: אמנות עכשווית נגד דימוי הראווה של ההיסטוריה

  הדימויים הכבר-קיימים-בעולם, פרגמנטים של ספקטקל שיצירות האמנות המובאות כאן מרוכזות בהם – תצלום יהודים מקרצפים מרצפות רחוב בווינה, נערים מריעים לאדולף היטלר, חצר החווה שבה הסתתרו צ׳רלס מנסון וה״משפחה״ שלו בעמק המוות, צמיגים לקראת לינץ׳, איצטדיון אולימפיה בברלין, מגדל מכ״ם בלב גוש דן, כתב כניעה של נפוליאון – כל אלה מדמים מרחב היסטורי משותף ומשמשים אובייקטים מתווכים ומלכדים של יחסים חברתיים איתנים לכאורה. אולם היצירות המובאות כאן – של גוסטב מצגר, קיידי נולנד, דוד קלרבוט, משה ניניו וטרישה דונלי – ממוקמות בין אותו מערך דימויים ספקטקולרי המתחזה לעולם מוחשי (אבל למעשה מתקיים כתחליף חזק ממנו) ובין דימוי אמנותי ששואף לחורר את הדימוי-ממלא-המקום הזה, לערער את יציבותו ולפיכך את יציבות או עמידות היחסים שהוא מתווך, לנטרל אותו ואף לכוון אותו נגד עצמו.

  בתוך כך, ובמעבר מהמאה העשרים למאה העשרים ואחת, מהלכי זמן שונים נחשפים ומתנגשים זה בזה ביצירות המוצגות כאן, שנוצרו בין 1976 ל–2020; מהלכים הקבורים תחת אותם דימויים שכבר-קיימים-בעולם או מוסתרים על ידם, כרוניקה של פעילות כמו-מאנית (אסון, מלחמה, פשע, רצח) ומנגד הכחשת הזמן החולף. מחזורי זמן אורגניים או ביולוגיים מודחקים, מחזורי כלכלת היומיום, מאחדים לכאורה מקומות קונקרטיים שונים ומתנגשים בדממת נצח המצויה מעבר לכל פעילות, זמן או מקום. כך, משך הזמן נמתח או מכוּוץ ביצירות של ניניו ושל קלרבאוט, או משנה לגמרי את צורתו במרחב במופע של דונלי.

  כשם שיצירות האמנות המובאות כאן עומדות על היחס בין דימוי המתקיים ממילא בעולם – פרט ממערך דימויים מתחזה – ובין דימוי שהוא אמנות, כך הן מאפשרות לדַמוֹת עמדה קיומית (בחיים) לסוגי מבט (בתערוכה). אלה נעים בין פסיביות של צופה ובין מעורבות או השתתפות. לזחול לתוך – אנשלוס, וינה, מרץ 1938 של מצגר כופה על הצופה להחליט היכן הוא עומד, מושפל או משפיל; היצירות של נולנד משפיטות-מפתות את הנעים ביניהן; א ו ל י מ פ י ה של קלרבאוט מייתרת את הצופים, ואפילו את האמן עצמו, כדבר מה אפימרלי לנוכח התוכנה האינסופית; ודונלי אוטמת דרכי פענוח של האובייקטים שלה תוך כדי הפנוט הקהל.