• ההופכי של התקינות הפוליטית: מבט פסיכואנליטי על שיח האדון

  מסה זו מפתחת את התקינות הפוליטית כתופעה הנטועה בשיח האדון המודרני שהאנליטיקאי ז'אק לאקאן מכנה אותו שיח האוניברסיטה. שיח האוניברסיטה הוא שיח של האמיתות המוסכמות של הידע המדעי המעודכן, הנענה כיום לפוליטיקת הזהויות ולתביעותיה להכרה ולהכלה. התקינות הפוליטית היא הרטוריקה שמבטאת מוסכמות פוליטיות-מדעיות אלו. בתוך כך, התקינות הפוליטית מאפשרת ייצוג לקבוצות חברתיות רבות יותר ויותר וליחידים המזדהים עם קבוצות אלו. אולם היא מחמיצה את הסובייקט שנושא לעולם יסוד מציק ואנטגוניסטי בלתי ניתן לשיכוך, שאינו מזדהה לגמרי עם הזהות הקבוצתית. השיח האנליטי, כהופכי לשיח האדון, יכול להציע מענה לסובייקט שהזדהותו איננה מלאה; הוא מציע אומר טוב (bien-dire), שהוא פירוש אנליטי, ביטוי אניגמטי המיועד לכל סובייקט באידיוסינקרטיות שלו ושלה. האומר הטוב נוגע בכל אחת ואחד באופן שיודע-לעשות עם היסוד המציק והבלתי פתיר של הסובייקט.

 • המיתוס של סינגפור

  בשנים האחרונות הפכה סינגפור למעין שם נרדף לאוטרקיה לאומית. פוליטיקאים במדינות רבות ראו בה מדינה שמתחרה בהצלחה על מקומה במרומי השוק הבינלאומי, בלי לוותר על עצמאותה ובלי לסטות מהדוֹגמות המקובלות של מסחר חופשי. סינגפור לכאורה מציגה פתרון אפשרי לסתירה שבין עליונות הריבונות הלאומית ובין עליונות השוק הגלובלי. הפנייה אליה בשיח הפוליטי העכשווי חושפת ניגוד בלתי פתור בימין בין הנטייה להיכנע לנוסחאות ההצלחה ה"מדעיות" של הכלכלה הניאו-קלאסית ובין התבססות הפוליטיקה של "גדלות לאומית".

  המאמר מנתח את התפקיד של סינגפור בשיח הפוליטי העכשווי ומתמקד בתוכנית סינגפור הישראלית של נפתלי בנט ובתוכנית הבריטית "סינגפור על התמזה". בחינה מדוקדקת מראה כי השיח העוסק בסינגפור אינו מקפיד על היגיון לוגי אלא משתמש בה כבמעין דימוי שאינו מציית לחוק האי-סתירה, כבתדמית רבת עוצמה שאמורה להעביר מסר בלי לשכנע ברמה העובדתית, כלומר – כמיתוס. ככל שמעמיקים במיתוס סינגפור, נראה שהצלחתה של סינגפור הריאלית רק מדגישה את הסתירה שבין פופוליזם לאומי בגרסתו הנוכחית ובין מדיניות של עליונות השוק, שעדיין משמשת בסיס למצעים הכלכליים של רוב התנועות השמרניות בעולם המפותח. המאמר מראה כיצד פוליטיקאים בימין שבים וחשים צורך לפנות אל המיתוס הזה, וסוקר השלכות אפשריות של הפרדוקסים הטמונים בו על המחשבה הפוליטית של חלקים שונים בספקטרום הפוליטי

 • המצב הניאו-פיאודלי והלא מודע הליברלי: על המבוי הסתום של ביקורת הקפיטליזם העכשווית

  משבר הקורונה והתגובה הכלכלית הדרמטית שהגיעה בעקבותיו מחייבים חשיבה מחודשת על התיאוריה הביקורתית ועל העמדה הפוליטית של תנועות וארגוני שמאל. מדיניות ההרחבה הכמותית (מה שמכונה בלשון פופולרית "הדפסת כסף") ותהליכים חברתיים וכלכליים נוספים (חילוץ מסיבי של בעלי עסקים, הזרמת כסף ישירות מן המדינה לאזרח, תנועות מחאה רחבות) עוררו בקרב רבים את הרושם האופטימי שתם העידן הניאו-ליברלי, שאופיין בצמצום מעורבות המדינה, ובמקומו עולה כעת סדר כלכלי חדש, שאם ילוּוה בהתארגנות פוליטית אפקטיבית הוא עשוי לאפשר את קידומן של תביעות לצדק חברתי. את הגישה הזאת מבקשים לקדם כמה מההוגים הבולטים של המחשבה הביקורתית השמאלית כיום, ובהם יאניס ורופאקיס, ננסי פרייזר ואלבנה אזמנובה. הוגים אלו צודקים בטענה כי עידן הניאו-ליברליזם חלף, גם אם לא הסתיים לגמרי וחלק מחולייו עדיין נמשכים; ביקורת הקפיטליזם נדרשת לבחון שוב את הנחותיה בעידן שבו המדינה חוזרת לשחק תפקיד מרכזי והיחסים שבין אזרחים לשלטון מתארגנים מחדש – עידן שוורופאקיס מכנה "טכנו-פיאודליזם" ופרייזר "קפיטליזם קניבלי". נראה כי הבחנה זו מחייבת גם ביקורת מסוג שונה, כזאת שאינה מתמקדת בזכויות ובהיעדר זכויות אלא באופני ההישלטות החברתיים-כלכליים של העידן החדש. מאמר זה טוען כי ביקורת שכזאת מתבקשת אבל חסרה אצל הוגים אלו: הם נותרים נאמנים לדקדוק הנורמטיבי הליברלי, ולפיכך הפתרונות שהם מציעים אינם עונים לאתגר שהם עצמם מציבים. הביקורת שלהם מסתכמת בדרישות להסדרה ובניסיון לפתור את משבר הקפיטליזם באמצעות עוד קפיטליזם, שלכאורה הוא מתוקן ודמוקרטי יותר; אולם הדקדוק הנורמטיבי של הכרה וחלוקה שהם מתבססים עליו משעתק את הקונפליקטים שאותם הוא מבקש ליישב – אלה שבין מעמדות ומגזרים, בין ערכים קהילתיים ומדינתיים, ובין הגושים של מזרח ומערב. המאמר מציע לקרוא את סוגת ביקורת הקפיטליזם העכשווית הזאת כנגד עצמה, ולאתגר את הדקדוק הנורמטיבי-ליברלי שנותר כשריד עיקש אצל הוגים אלו באמצעות ביקורת הכלכלה הטכנו-פיאודלית או ה"קניבלית" שהם עצמם מציעים.

 • והאחת אינה משה ללא האחרת

 • והאחת אינה נעה עד שהיא אחרת

  מסה זו מגיבה למסתה של לוס איריגארי "והאחת אינה משה ללא האחרת". במסגרת זו, הטענות שמציגה איריגארי ביחס לקשר שבין הבת לאם וביחס לתפקידים שקשר זה ממלא בחִברות של נשים נבחנות באמצעות נרטיב אוטו-אתנוגרפי הממוקם בהקשר עכשווי וישראלי. המסה מראה כי ההסללה של האם את הבת לתפקיד נשי, הטרונורמטיבי ואימהי, כזה הדורש ריקון עצמי ואיון, עלולה להשתבש בהקשרים שוליים, אתניים ומעמדיים המקשים על הבת לייחס את התפקיד הנלמד לגורל מגדרי. במקרים אלו, במקום להחליף את דמות האם בדמות גברית של אב או בעל, עשויה הבת להמירה בדמות נשית ממעמד אחר, וכך, שלא במתכוון, להותיר פוטנציאל להתפתחות של אחווה נשית ואף של תודעה עצמית שתאפשר בחינה מחדש של התפקיד המיני שהיא אמורה לשעתק.

 • יחסי אימהות-בנות וטרנספורמציה תרבותית: קריאה רב ממדית בטקסט האיריגאריאני – הקדמה

  לוס איריגארי – פילוסופית, פסיכואנליטיקאית ואחת ההוגות הבולטות של התיאוריה הפמיניסטית הצרפתית – פועלת, מלמדת וכותבת גם כיום, בשנות התשעים לחייה, ממקום מושבה בפריז. כתיבתה הענפה, המשתרעת על פני חמישה עשורים, היא פרויקט הגותי ביקורתי נוקב היוצא נגד מסורת המחשבה והתרבות המערבית. ועם זאת, הגותה איננה רק מהלך של שלילה: יש בה ניסיון נחוש לכונן מחשבה מחודשת על הסובייקט האנושי ועל יחסו לזולת ולעולם.

  הקדמה זו מציעה לקוראות ולקוראים בעברית פתח להגות הפורה של לוס איריגארי בפיתוחיה האחרונים, לכבוד התרגום לעברית של המסה "והאחת אינה משה ללא האחרת". המסה, שפורסמה לראשונה בשנת 1978 ומהווה עד היום טקסט מכונן המתקיים באופן עצמאי בקורפוס הכתיבה האיריגאריאנית, היא טקסט פואטי המציע תיאור ארכיטיפי של האופן שבו מתקיים ומתאפשר הקשר בין אימהות לבנות במסגרת התרבות הפטריארכלית. ההקדמה מציבה את המסה של איריגארי בתוך ההקשר של הפרויקט ההגותי הרחב שלה, ומבארת בקווים כלליים את הביקורת התרבותית של איריגארי ואת האפיקים אל טרנספורמציה תרבותית כוללת באמצעות העיסוק במאפייניו הייחודיים של הקשר בין אם לבת.

 • כיצד ניזכר בשכחותינו?

  שני ציורים, "איוואן האיום ובנו ב-16 בנובמבר 1581" של איליה רפין ו"סטורן טורף אחד מבניו" של פרנסיסקו דה גויה, משמשים נקודת מוצא להצגת הבעיות האימננטיות לירושה גברית. המסה מציעה המשגה של קיום טרנסג'נדרי כאפשרות חמיקה מבעיות אלו. מושגיה של לוס איריגארי ואופן כתיבתה משמשים לתיאור אופן קיום טרנסג'נדרי המנוגד להמשגת הטרנסג'נדריות כביטוי של "אי-התאמה מגדרית" ולפרקטיקות הרפואיות של "התאמה מגדרית" שנולדות מתוך המשגה זו.

 • מהו סקס?

 • סקס, אחר: על החידתיות שבסקס והארוטיקה של החידה – הקדמה

  לדברי הקדמה אלו לפרק מספרה של אלנקה זופנצ׳יץ׳ What IS Sex? שתי מטרות עיקריות: ראשית, להציג את ליבתו של הטיעון הנועז שמקדמת המחברת בספר בדבר הקשר ההדוק שבין מין, פוליטיקה ואונטולוגיה, ושנית, למקם את המהלך התיאורטי הסבוך בהקשר רחב יותר של הזיקות בין פילוסופיה ופסיכואנליזה, בפרט כפי שאלו באות לידי ביטוי במפעל ההגותי של המחברת ושל האסכולה שעימה היא נמנית, אסכולת לובליאנה.

  הספר מהו סקס חוזר לאתר הקונקרטי שבו התחולל המפגש השערורייתי והרה הגורל בין הפסיכואנליזה והפילוסופיה: השאלה על טבעו של המין. המהלך התיאורטי של הספר הוא דו-כיווני. המחברת מבקשת להתחקות אחר האפקט של שאלת המהות, השאלה מהו x, על המושא שלה, מין; זו, לטענתה, הליבה הפילוסופית של הפסיכואנליזה. ביסוד הפסיכואנליזה יש שאלה אונטולוגית ביחס למושא מוקשה באופן מיוחד, מושא שמסרב להתייצב כיש בסדר הישים. ומכאן כבר עולה כיוון החקירה השני, המנוגד והמשלים, המתחקה אחר ההשלכות של המעמד האונטולוגי המיוחד הזה על אונטולוגיה בכלל – אם תרצו, התרומה של התגלית הפסיכואנליטית לפילוסופיה. אולם לדיון מופשט לכאורה זה על אונטולוגיה ומין יש השלכות מוחשיות מאוד לגבי השדה הפוליטי.

  בניגוד לזרם דומיננטי בהגות הביקורתית, המבקש להתנגד להסברים מן השדה הביולוגי באמצעות חשיפה של הבניות תרבותיות – זרם שזכה להצלחה גדולה בשדה המיני עם ההחלפה בפועל של הקטגוריה סקס בקטגוריה מגדר – זופנצ׳יץ׳ מבקשת לאתר את אי-הנחת של הסקס האנושי כבר בטבע עצמו. המוקשות של הסקס מגלה דבר מה שמוקשה כבר בטבע עצמו, מה שמונע מן הטבע ״להיסגר על עצמו״. ניתוח זה מאפשר לזופנצ׳יץ׳ לחשוף היבט מבני של פרדוקס השחרור האנושי, הנושא זיקה הדוקה לאופן שבו אנחנו מבינים את היחסים שבין טבע ותרבות.

 • עלייתו, נפילתו וקימתו מחדש של "האישי הוא פוליטי", או: מה נישוי האמת מסוגל לעשות

  מאמר זה קורא תיגר על הספקות הרווחים בשיח הפמיניסטי בנוגע לכוח ולאופק הפוליטיים של מחאת #MeToo, שלפיהם התקבלותם של סיפורי פגיעה מינית בנשים כטענות אמת היא תוצר של תנאי הזמן הנוכחי, המאופיין כעידן פוסט-אמת, שממילא שוחקים את מעמדה של האמת. כנגד עמדה ספקנית זו טוען המאמר כי בשעה שהיא מתחזקת את שיח הפוסט-אמת, שכינונו מותנה בהדרה מתמדת של דרכי תיאור המציאות של רבות, היא מחמיצה את המפנה הפרדיגמטי של ה"אישי הוא פוליטי" (הא"פ), כפרקסיס ותיאוריה פמיניסטית, שאותו מגלמת #MeToo. כדי לעמוד על האופן שבו התממשותו העכשווית של הא"פ מאפשרת את הפוליטיזציה של תיאור המציאות, מתחקה המאמר אחר תנאי האפשרות של הא"פ והתמורות שחלו בו מאז הופעתו בשנת 1969. מהלך זה משמש מצע לטענה המרכזית שלפיה נישוי האמת, כפרקטיקה פוליטית ואנליטית, הוא שהופך את #MeToo לנקודת מפנה המכוננת את הפוליטי כבלתי-אישי. הפוטנציאל הפוליטי של #MeToo טמון אפוא בקטיעת יחסי הכפיפות האפיסטמיים כמעשה פוליטי שמתבצע בפומבי ובהטרמת הניסיון הקולקטיבי של נשים לניסיונן האישי. אלה מומשגות ונדונות במאמר באמצעות המושג "הבלתי-אישי הוא פוליטי".

 • פתח דבר

 • תיק עבודות: פרטיטורות לאקוסטיקה חברתית בירושלים

  האסופה ״פרטיטורות לאקוסטיקה חברתית בירושלים״ נאצרה, בהשראת פרטיטורות הטקסט שהיו נפוצות בשנות השישים, כאסופת הנחיות לפעולה. באסופה 16 יצירות שנעשו על ידי אמנים ואמניות פלסטינים וישראלים העוסקים בסאונד, וידיאו, שירה ומיצג. חלק מהיצירות מתייחסות לירושלים כאל סמל לכורח שבחיים משותפים, ואחרות עוסקות בעיר עצמה. חלקן יצירות שעיצבו את הקנון האמנותי המקומי, חלקן עבודות חדשות יותר, וחלקן נוצרו במיוחד לאסופה. יחד הן בוחנות את האקוסטיקה ואת טריטוריות ההאזנה במרחב הציבורי בבירה.

  אקוסטיקה היא מערך הכוחות והתנאים המאפשרים לקולות או לנרטיבים מסוימים להיות חלק מפסקול העיר, והאזנה (בניגוד לשמיעה) היא פעולה חוקרת המפענחת את הנשמע. הפרטיטורות באסופה הן הצעות האזנה שממחישות כיצד האקוסטיקה משפיעה על המרחב הציבורי, מטעינה ומעצבת אותו, ומשמשת דרך נוספת לשלוט בסובייקטים המתנהלים בתוכו (לעיתים אף ללא ידיעתם). פרטיטורות אחדות מציעות דרך לפענח או לקודד את האקוסטיקה בעיר, אחרות מציעות דרך לשנותה. מתוך כך מאפשרת האסופה בכללותה האזנה חברתית לעיר: היא מפנה את תשומת ליבנו אל הקול המושתק, המנודה, זה שנדחק לשוליים על ידי כוחות השיטור המדינתיים והאידיאולוגיה המאחדת והמאחה. ברנדון לה-בל טוען שכוחה של האזנה חברתית הוא בפעולתה כאקוסטיקה חברתית, כלומר שהאזנה חברתית יוצרת מערכת אלטרנטיבית של כוחות ותנאים שבכוחה לפנות מקום לקולות ולנרטיבים מודחקים ואף להגבירם; את זאת בדיוק מבקשים לעשות האמנים והאמניות שיצרו את הפרטיטורות באסופה.