• פתח דבר

 • דיסוציאציה חברתית: כשנשים מזרחיות נפגשות עם שירותי הרווחה ובריאות הנפש בישראל

  המאמר דן במונח הדיסוציאציה, סימפטום פוסט־טראומטי נפוץ, דרך משקפיים ביקורתיים ופמיניסטיים, ומציע המשגה תיאורטית של ניתוק חברתי (דיסוציאציה חברתית) מהיבטים טראומטיים של היות קורבן או מקרבֵּן, ניתוק הנדרש כדי להמשיך ולתפקד כחברה. על בסיס מקרה הבוחן של נשים מזרחיות והמפגש שלהן עם שירותי הרווחה ובריאות הנפש הציבוריים, המאמר עוסק בנראות של דיסוציאציה במופע החברתי שלה ובטראומות החברתיות שגרמו להיווצרותה, ושואל את מי משרתים תהליכים של דיסוציאציה חברתית וכיצד תהליכי טיפול מסייעים לשימור של יחסי כוחות חברתיים. עוד נבדקים האופנים שבהם מזרחיות בחברה הישראלית היא טראומה, שדיסוציאציה היא אחד הסימפטומים הבולטים שלה. המאמר מציג חשיבה ביקורתית על תהליכי בנייה של טיפול ומודעוּת לתהליכי דיסוציאציה חברתיים, ומציע להשתמש בכך כפרקטיקה שעשויה לסייע לחיבור פנימי וחברתי כאחד.

 • פרשה בהשהיה: ניתוח המדיניות העכשווית בעניין פרשת ילדי תימן המזרח והבלקן

  עניינו של מאמר זה הוא בחינה של המדיניות העכשווית ביחס להכרה בפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. במוקד המאמר ניתוח של שני מהלכים שנקטו קובעי מדיניות בישראל: חשיפת מסמכים ארכיוניים של ועדת החקירה הממלכתית והנגשתם של מסמכים נלווים נוספים, שהתרחשו בשנת 2016, ופעילות הוועדה הפרלמנטרית המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן בראשותה של ח"כ נורית קורן (2017–2019). המאמר בוחן כיצד הזירה הפוליטית והפרלמנטרית מגיבה לדרישה החברתית להכרה רשמית בפרשת הילדים החטופים והנעדרים, ומנתח את הפרקטיקות והשיחים ביחס לפרשה. מהלכים אלו מראים כי אמנם נעשים צעדים פוליטיים מדינתיים לקידום ההכרה בפרשה, אך אלה כרוכים בפרקטיקות שמשהות את ההחלטה לגבי מעמדה הרשמי. הסמכות המדינתית מופעלת, במישרין ובעקיפין, באמצעות אופני השהיה שונים כגון דחיקת החלטות, קיטוען ועיכובן. לטענתי, המדיניות הקיימת נמנעת מהכרה רשמית בפרשה וממקמת אותה במעמד לימינלי במעין זמן השהיה, בין זמן עבר לזמן עתיד, בעזרת רטוריקה שמדגישה את הצורך בגילוי האמת. האמצעי הרטורי הזה נועד להפוך את מלאכת המחקר של גילוי האמת מפעולה קונקרטית להצהרה – הכרזה על הצורך בחקר הפרשה, בלי להורות על עצם ביצועו – ולהשהות את ההכרה המדינתית והממשלתית בפרשה.

 • אי־אפשר להיות קונספירטיביים מדי: רצח רבין והאיווי של תיאוריות קונספירציה בישראל

  מאמר זה מבקש לבחון את תנאי ההופעה של תיאוריות קונספירציה בעקבות רצח רבין וסביבו. המאמר אינו מתמודד עם התיאוריות עצמן ואף אינו מנסה להוכיח או להפריך את תקפותן. הוא גם אינו עוסק ברצח עצמו כאירוע היסטורי או בתנאים שהביאו להירצחו של ראש ממשלה בישראל. במקום זאת, המאמר מברר מה היו התנאים החברתיים שהניעו את הופעתן של תיאוריות קונספירציה בנקודת זמן ספציפית, ומדוע דווקא הרצח הוא שהצמיח תיאוריות כאלה. לטענתי, הופעתו של הניאו־ליברליזם בשנות התשעים של המאה הקודמת סיפקה את התשתית לצמיחתן של תיאוריות קונספירציה. דרך המקרה הספציפי של רצח רבין המאמר מציע הסבר לאופן שבו תיאוריות קונספירציה פועלות, לעיקרון המארגן המניע אותן ולפרדוקס המובנה בתוכן, על בסיס ההנחה שתיאוריות קונספירציה מתאוות לגלות את מה שאי־אפשר לגלותו. בעזרת המושגים שיבוש קוגניטיבי, איווי ופנטזיה המאמר מתאר את הקשר בין תיאוריות קונספירציה ופופוליזם ובין הופעתו של הימין החדש בישראל.

 • נחלות כלל כאזורי מגע: לאחר דוקומנטה חמש־עשרה

  תיק הדוקומנטה נפתח במסה שכתבה נורה שטרנפלד במיוחד לתיאוריה וביקורת. שטרנפלד, חוקרת ומרצה באקדמיה לאמנויות בהמבורג, כיהנה כפרופסורית הדוקומנטה באקדמיה לאמנות בקאסל כאשר אנשי הקולקטיב האינדונזי רוּאַנְגרוּפָּה נבחרו לאצור את דוקומנטה חמש־עשרה, ומאז הייתה בקשרים הדוקים עם כמה מהם. במסה היא מתארת את השינויים העקרוניים שהובילו רואנגרופה במבנה הדוקומנטה: עשייה קולקטיבית, עיסוק בתשתיות, יצירה שיתופית והתערוכה כנחלת כלל. היא עומדת על המעבר מתערוכה המבוססת על ייצוג של עמדות חברתיות לתערוכה המובילה ארגון מחודש של המרחב החברתי, שכבר אינו מנוסח דרך הקונפליקטים המאפיינים אותו. אולם מה קורה, שואלת שטרנפלד, כאשר בתערוכה כזאת מתעורר קונפליקט שמארגן את השיח סביבה? כזאת הייתה שערוריית האנטישמיות, ובה שטרנפלד דנה במבט היסטורי רחב – מהדוקומנטה הראשונה בשנת 1955, שביקשה להשיב את גרמניה לחיק התרבות ולהיפרע מעברה הנאצי אבל למעשה נותרה אחוזה בו באופנים רבים, ועד לשאלה שריחפה מעל דוקומנטה חמש־עשרה: האם גם כעבור שמונים שנה, וגם כאשר אוצר את התערוכה קולקטיב אמנים מאינדונזיה, רוחות הרפאים האנטישמיות ממשיכות לפקוד אותה? שטרנפלד כותבת על האפשרות שלא לברוח מן הקונפליקט אלא לחיות אותו, אבל בדרך לא אגוניסטית, אלא באופן שמתרגם את העימותים לאזורי מגע מתוחים. את זאת היא עושה כשחקנית פעילה בשדה האמנות בגרמניה שנדרשה לכך ביתר שאת בשנה שאחרי הדוקומנטה.

 • ללמוד עם הדרום הגלובלי: דוקומנטה חמש-עשרה והתערוכה של המאה ה-21

  מאמר זה משיב את הדיון בדוקומנטה חמש־עשרה משערוריית האנטישמיות שהשתררה על השיח סביב התערוכה וצמצמה אותה לעניין אחד, גרמני במובהק, וכך השיבה אותה למערכי האמנות האירופיים המוכרים, אל התערוכה עצמה והמהלכים שהתקיימו בה. מול הבנתה השגורה כתערוכה דה־קולוניאלית שמציגה סוגיות שונות של הדרום הגלובלי, אנו טוענים כי דוקומנטה חמש־עשרה התייחדה לא בתכניה ובטענותיה אלא במערכיה ובאופני פעולתה: במבנה הארגוני השיתופי שלה, בחלוקת המשאבים לפרויקטים השונים, בפנייתה מן התערוכה כהיצג אמנותי, ובאסטרגיות האנטי־אוצרותיות של רואנגרופה. אנו מראים כיצד התערוכה נקשרה לכמה מהלכים חשובים בשדה האמנות של העשורים האחרונים – ביקורת המוסד המוזיאלי, השתתפותיות, אמנות חברתית ואמנות גלובלית – כיצד המשיכה ומיצתה אותם, אבל גם כיצד חרגה מהם, מפוליטיקת הייצוג של זהויות ומתיאוריות חברתיות של אנטגוניזם וקונפליקט שעליהן התבססו מהלכים אלו. תחת זאת, אנו מצביעים על שלושה היסטים שהתרחשו בתערוכה: מהעירוני אל הכפרי, מהכתב אל העל־פה, ומההשתתפותי אל הריטואלי. שלושת אלו היפכו את הפרדיגמות המודרניות של ההתפתחות ואת מרבית הכתיבה הביקורתית עליהן, והפכו את דוקומנטה חמש־עשרה לאירוע אמנותי שאיננו נושא ברמה פעם נוספת את ביקורת המערב, כי אם פותח אפשרויות של עשייה יצירתית וחברתית פוזיטיבית בתנאים של דיכוי פוליטי, ניצול כלכלי ומחסור במשאבי קיום, וכך מסמן את הדרך מן הדרום הגלובלי אל העולם כולו.

 • דה־קולוניאליות ודוקומנטה חמש־עשרה: אנטישמיות, אי־לימוד וכישלון התרגום

  אילת זהר דנה בדוקומנטה חמש־עשרה מן הפרספקטיבה של דרום מזרח אסיה, כתערוכה שפרצה את גבולות המרכז האירופי והתוותה מערך יחסים חדש בין עולם ראשון לעולם שלישי מבעד למבנה רשתי שעסוק באתגרי התרגום הבין־תרבותי. זהר מבינה את דוקומנטה חמש־עשרה כתערוכה דה־קולוניאלית מובהקת, המתנערת מן המבנים הקולוניאליים מוכווני המערב של תערוכות רבות, לרבות אלה המכונות גלובליות, ונפתחת לשאלותיו של הדרום הגלובלי דרך אסטרגיות של אי־לימוד ופרימת משמעויות. היא דנה בשני פרויקטים מרכזיים בתערוכה – העבודה צדק לעם של הקולקטיב האינדונזי טארינג פאדי, שהוסרה מהתערוכה לאחר שהתגלו בה דימויים שנתפסו כאנטישמיים; והסרטים היפניים־פלסטיניים משנות השבעים של ״קולנוע חתרני״, שהוצאו גם כן מן התערוכה בשלב מאוחר יותר. זהר עוסקת בפרויקטים הללו כשלעצמם, מנקודת המבט האסייתית, ומאירה את היחסים בין השמאל היפני למאבק הפלסטיני ואת העמדה האנטי־אימפריאלית של המאבק נגד משטר סוהארטו באינדונזיה; ומתוך כך היא שואלת על מובנה של האנטישמיות במדינות דרום מזרח אסיה, שבהיסטוריה שלהן יש מעט יהודים אבל הרבה קולוניאליזם. מתוך כך מציעה זהר לעסוק בשערוריית האנטישמיות שלא מנקודת המבט האירופית, שבסופו של דבר היא חלקית ופרובינציאלית גם אם היא מידמה לאוניברסלית, כי אם מתוך המערכים התרבותיים האסייתיים שהניעו את התערוכה.

 • הזמן שאחרי המהפכה: תיק עבודות בהשראת דוקומנטה חמש־עשרה

  תיק העבודות ״הזמן שאחרי המהפכה״ מתחיל בדוקומנטה חמש־עשרה אך מציע מסע מדומיין בזמן ובמרחב בעקבות אמנות וקולנוע מיליטנטיים, עוקב אחר השתנות הדימוי הנע מפילם לווידיאו, ומזמין לתנועה בין יבשות, מרחבים וזירות פעולה לאורך חמישים השנים האחרונות. הוא חוזר לאחור, אל מאבקי השחרור של שנות השישים והשבעים ואל הפסטיבלים הגדולים והתערוכות שהתקיימו ברחבי אפריקה, המזרח התיכון, אסיה ודרום אמריקה בעשורים אלו – רגע ייחודי בזמן, שהתאפיין בשיתופי פעולה הדוקים בין לוחמי חירות, אינטלקטואלים ואמנים ובקשרי סולידריות בין מאבקים שונים במה שכונה אז "העולם השלישי" וכיום מכוּנה הדרום הגלובלי. השתתפותם האינטנסיבית של אמנים במאבקים האלה הותירה ארכיונים שנוכחותם החוזרת בווריאציות שונות, בעבודות אמנות ובתערוכות עכשוויות, שומרת על המיתולוגיה של מאבק השחרור, אך בה בעת מכפיפה אותם להלכי המחשבה ולתפיסת הפוליטי של העשורים האחרונים. כמו הדוקומנטה עצמה, גם תיק העבודות כולל פרויקטים קולקטיביים לצד עבודות של יוצרים יחידים, עבודות שגם הן מורכבות מקולאז׳ ויזואלי של דימויים נעים מתקופות שונות. הפרויקטים המוצגים כאן מרחיבים את המחשבה על האופן שבו אמנות מתמקמת ביחס למאבקים פוליטיים, ועל ההשפעה של התמקמות זו על צורות ייצוג ותצוגה משנות השבעים ועד היום. הדימויים המלווים את תיק העבודות לקוחים מתוך סרטים ועבודות וידיאו, הצבה של חללי תצוגה וארכיונים של מאבקי שחרור ותנועות מאבק. זוהי תערוכה שמציגה תערוכות, מתבוננת בייצוג ובאופן הצגתו ובוחנת את השתנות המבט והפעולה הפוליטית־אסתטית.

 • מרוב חברים לא רואים את התערוכה: רואנגרופה ותעשיית היצירה העכשווית

  האוצרת גלית אילת עבדה עם רואנגרופה כמה פעמים במהלך שני העשורים האחרונים. במסה שכתבה לתיק הדוקומנטה היא בוחנת את הרשתות המוסדיות שאפשרו את פעילותו של הקולקטיב, רשתות שנעות על הציר הפוסט־קולוניאלי/ניאו־קולוניאלי שבין הולנד לאינדונזיה. היא מסבירה כיצד מדיניות התרבות של ממשלת הולנד שמה לה למטרה לתמוך בפעילי תרבות מן הדרום הגלובלי ועודדה את הקמתן של יוזמות אמנות בארצות המוצא שלהם. היא חושפת את הקשרים המוסדיים והכלכליים בין ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים, קרנות פילנתרופיות ומוסדות אמנות הולנדיים לרואנגרופה, ומראה כיצד כל אלה היו מושקעים בצמיחתו ובהתרחבותו של הקולקטיב. אילת בוחנת את הקשרים הללו כחלק מן הפוליטיקה של הפיתוח בעידן שאחרי הקולוניאליזם, ומראה כי הם כיוונו את אופן פעילותו האמנותית של הקולקטיב: הדגש שניתן ל״יצירתיות״, ההטיה אל ההשתתפותיות וההתקהלות והתביעה לדמיין עולם אחר. כך היא טוענת כי מה שנדמה כחדשני, חתרני ולא מערבי, מוּנע למעשה על ידי תעשיית תרבות גלובלית שמרכזה, למרות הכול, הוא מערב אירופה.

 • הקדמה: נחלות הכלל והפמיניזם של סילביה פדריצ'י

  סילביה פדריצ'י היא אחת ההוגות המרכזיות בזרם הפמיניזם המרקסיסטי, ומחקריה משלבים בין מחקר היסטורי לכלכלה פוליטית. ההקדמה למאמרה סוקרת את המרכיבים העיקריים בהגותה: הוספת העדשה המגדרית והפוסטקולוניאלית לליבת הניתוח המרקסיסטי; הרחבת מושג הגידור (enclosure) של מרקס אל משק הבית הפרטי ואל הקולוניות; הצבת תביעות חברתיות קונקרטיות, כדוגמת שכר לעקרת הבית ככלי למיטוט המערכת הקפיטליסטית מן היסוד; ולבסוף, הצעת חלופות להתארגנות כלכלית־פוליטית באמצעות המעשה הפוליטי של תביעת בעלות מחודשת על נחלות הכלל ויצירת נחלות כלל חדשות.

 • פמיניזם והפוליטיקה של נחלת הכלל בעידן של הצבר ראשוני

  בתרגום מסה של סילביה פדריצ׳י, מההוגות המרקסיסטיות־פמיניסטיות החשובות בזמננו, שבה היא מציגה את הפוליטיקה של נחלת הכלל (commons), שעמדה גם בבסיס דוקומנטה חמש־עשרה. בעולם מחולק עד דק ומופרט עד זרא, פדריצ׳י מראה כי התביעה לכילול (commoning) – השבת משאבים, אתרים, זכויות ואופני פעולה מרשות הפרט אל רשות הכלל – הפכה לאסטרטגיית פעולה בולטת של השמאל הסוציאליסטי ברחבי העולם. היא מתארת את תחום החלוּת של נחלוֹת הכלל, מן המים והאדמה, דרך זכויות חברתיות וּוירטואליות ועד לצורות חִברות והתאגדות, ואת המשלבים השונים של המאבק עליהן בתוככי העולם הקפיטליסטי (טיפוחן של גינות ציבוריות, למשל) ובנתיבי ההתנגדות לו או המילוט ממנו (למשל במאבקן של תנועות אקטיביסטיות אנטי־קפיטליסטיות או ביצירתם של מחוזות אוטונומיים שיתופיים). פדריצ׳י מראה כיצד שאלת נחלות הכלל אחוזה מלכתחילה בעניין הפמיניסטי: עבודת שעתוק החיים (זה התרגום שאנו מציעים למושג reproduction בלקסיקון המרקסיסטי־פמיניסטי שלה) – שעליה מופקדות לרוב נשים והיא הבסיס לאפלייתן ולניצולן, מכיוון שאינה נכללת בתחומיה של העבודה השכירה בכלכלה הקפיטליסטית – יכולה להיות פתח למתווה חברתי אחר שבו הקולקטיביזציה של עבודת הרבייה, ההזנה, הגידול והחינוך תוביל לכילול של העבודה החברתית בכלל.