• תיק עבודות: תיקי העבודות – היסטוריה קטנה של הדימוי החזותי בתיאוריה וביקורת

    גלעד רייך בוחן את מקומו של הדימוי הוויזואלי בתיאוריה וביקורת מאז היווסדו. מבין עשרות תיקי העבודות והמסות החזותיות שפורסמו בכתב העת, אצר רייך את "תיק תיקי העבודות" – שילוב של דימויים וטקסט מסאי הסוקר את המוטיבציות ואת התפיסות השונות שעיצבו את הפן החזותי של כתב העת.

    גלעד רייך בוחן את מקומו של הדימוי הוויזואלי בתיאוריה וביקורת מאז היווסדו. מבין עשרות תיקי העבודות והמסות החזותיות שפורסמו בכתב העת, אצר רייך את "תיק תיקי העבודות" – שילוב של דימויים וטקסט מסאי הסוקר את המוטיבציות ואת התפיסות השונות שעיצבו את הפן החזותי של כתב העת.