אגמבן, אחר: צורת-החיים שמעבר להומו סאקר

אגמבן, אחר: צורת-החיים שמעבר להומו סאקר

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

אגמבן, אחר: צורת-החיים שמעבר להומו סאקר 

שאול סתר

הקדמה לתרגום העברי של "סוף דבר: לקראת תיאוריה של היכולת המשעה" לג'ורג'יו אגמבן

Another Agamben: The Form-of-Life Beyond Homo Sacer 

Shaul Setter

أچامبين، آخر: شكل الحياة من وراء الهومو ساكر (الإنسان الملعون)-مقدِّمة 

شاؤول سيتِر

+ תקציר

אגמבן, אחר: צורת-החיים שמעבר להומו סאקר 

שאול סתר

הקדמה לתרגום העברי של "סוף דבר: לקראת תיאוריה של היכולת המשעה" לג'ורג'יו אגמבן

+ English

Another Agamben: The Form-of-Life Beyond Homo Sacer 

Shaul Setter

+ Arabic

أچامبين، آخر: شكل الحياة من وراء الهومو ساكر (الإنسان الملعون)-مقدِّمة 

شاؤول سيتِر