גישה חופשית
"אדמתו הנבחרת של אלוהים": התנ"ך, צמיחת האינדולוגיה וכינונו של "המזרח"

"אדמתו הנבחרת של אלוהים": התנ"ך, צמיחת האינדולוגיה וכינונו של "המזרח"

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

"אדמתו הנבחרת של אלוהים": התנ"ך, צמיחת האינדולוגיה וכינונו של "המזרח"
עפרי אילני

המאמר עוקב אחר התהוות היחסים המדומיינים בין "ישראל" לבין "הודו" במחשבה האירופית של ראשית המאה התשע-עשרה, ומתאר את צמיחת מיתוס "המקור ההודי" של התרבות והדת במסגרת העיסוק בתנ"ך ובמזרח השמי. הוא מראה כי מאז המאה השמונה-עשרה כרוכים שני מרחבים אלו זה בזה: החיפוש אחר המקור ההודי מתייחס תמיד למקור המקראי, ומתבצע אל מולו. במחשבתו של יוהאן גוטפריד הרדר, הנוסטלגיה המודרנית למקור ההודי נולדה מתוך תפיסה קדומה יותר, ודתית במובהק, של ארצות התנ"ך שבמזרח, מקום ההתגלות. משוררים ופילולוגים בני הרומנטיקה הגרמנית, כגון פרידריך הלדרלין, יוזף גרס ופרידריך שלגל, ביקשו לסרטט המשכיות בין שני המקורות, ולמעשה להרחיב את ארץ הקודש למזרח כולו. דימוי המזרח שימר את מאפייניו התנ"כיים, גם אם אלו שינו את פניהם בעשורים הראשונים של המאה התשע-עשרה. המזרח המסורתי, מקום התרחשותם של כתבי הקודש, הורחב מזרחה, ורק בהדרגה הוחלף על ידי מרחב מיתי אחר, שהוטען באיכויות של דתיות חדשה.

“God’s Chosen Land”: The Bible, the Emergence of Indology and Constructions of “the Orient”
Ofri Ilany

Tracing the imagined relations between Israel and India in late eighteenth- and early nineteenth-century European thought, this article shows how the notion of an "Indian origin" emerged within German Bible scholarship. It argues that since the late eighteenth century, these two spaces have been bound together: The search for the Indian origin of culture and spirituality always refers to the biblical source.
Johann Gottfried Herder's perception of the Morgenland (Orient) does not distinguish between the biblical Orient and Asia – that is, India and the Far East. The poetic ideology of early romantic writers such as Friedrich Hölderlin, Friedrich Schlegel and Joseph Görres fused the traditional image of the East as the place of Revelation with the longing for Asia as the motherland of culture. The search for the roots of the German language and the German people, together with other developments in linguistics, compelled German intellectuals of the nineteenth century to search for the authentic roots of their people's mythology farther east, in India.

"أرض الله المختارة": العهد القديم، ودراسات الهند وتشكيل "الشرق"
عوفري إيلاني

تتلمّس المقالة خطى تشكّل العلاقات المتخيلة بين "إسرائيل" و"الهند" في الاستشراق الأوروبي منذ مطلع القرن التاسع عشر، وتصف نمو أسطورة "الأصل الهندي" للثقافة والدين في إطار التعامل مع العهد القديم والشرق السامي. توضح المقالة أنه منذ القرن الثامن عشر فإن هذيْن الحيزّيْن متلازميْن: إن البحث عن المصدر الهندي يتطرّق دومًا إلى المصدر التوراتي ويتم مقارنة به. لقد وُلد الحنين الحداثوي إلى الشرق في فكر يوهان غوتفريد هردر من مفهوم قديم وديني بصورة بالغة حول البلاد المذكورة في العهد القديم في الشرق، ذلك الشرق الذي احتضن مكان التجلّي الإلهي. سعى شعراء وفقهاء لغة ينتمون إلى التيار الرومانسي الألماني، مثل فريدريك هلدرلين وجوزيف غريس وفريدريش شليغل، إلى رسم ملامح استمرارية بين المصديْن، وسعوا عمليًا إلى توسيع نطاق الأرض المقدسة إلى أن تشمل جميع بلاد الشرق. لقد حافظت صورة الشرق على مميزاته التوراتية، حتى ولو تغيّر هذه المميزات في العقود الأولى للقرن التاسع عشر. لقد توسّع نطاق الشرق التقليدي، ذلك المكان الذي طرأت فيه أحداث العهد القديم، وتدريجيًا فقط استُبدل بحيّز أسطوري آخر أُدخلت فيه ميزات دينية جديدة.

+ תקציר

"אדמתו הנבחרת של אלוהים": התנ"ך, צמיחת האינדולוגיה וכינונו של "המזרח"
עפרי אילני

המאמר עוקב אחר התהוות היחסים המדומיינים בין "ישראל" לבין "הודו" במחשבה האירופית של ראשית המאה התשע-עשרה, ומתאר את צמיחת מיתוס "המקור ההודי" של התרבות והדת במסגרת העיסוק בתנ"ך ובמזרח השמי. הוא מראה כי מאז המאה השמונה-עשרה כרוכים שני מרחבים אלו זה בזה: החיפוש אחר המקור ההודי מתייחס תמיד למקור המקראי, ומתבצע אל מולו. במחשבתו של יוהאן גוטפריד הרדר, הנוסטלגיה המודרנית למקור ההודי נולדה מתוך תפיסה קדומה יותר, ודתית במובהק, של ארצות התנ"ך שבמזרח, מקום ההתגלות. משוררים ופילולוגים בני הרומנטיקה הגרמנית, כגון פרידריך הלדרלין, יוזף גרס ופרידריך שלגל, ביקשו לסרטט המשכיות בין שני המקורות, ולמעשה להרחיב את ארץ הקודש למזרח כולו. דימוי המזרח שימר את מאפייניו התנ"כיים, גם אם אלו שינו את פניהם בעשורים הראשונים של המאה התשע-עשרה. המזרח המסורתי, מקום התרחשותם של כתבי הקודש, הורחב מזרחה, ורק בהדרגה הוחלף על ידי מרחב מיתי אחר, שהוטען באיכויות של דתיות חדשה.

+ English

“God’s Chosen Land”: The Bible, the Emergence of Indology and Constructions of “the Orient”
Ofri Ilany

Tracing the imagined relations between Israel and India in late eighteenth- and early nineteenth-century European thought, this article shows how the notion of an "Indian origin" emerged within German Bible scholarship. It argues that since the late eighteenth century, these two spaces have been bound together: The search for the Indian origin of culture and spirituality always refers to the biblical source.
Johann Gottfried Herder's perception of the Morgenland (Orient) does not distinguish between the biblical Orient and Asia – that is, India and the Far East. The poetic ideology of early romantic writers such as Friedrich Hölderlin, Friedrich Schlegel and Joseph Görres fused the traditional image of the East as the place of Revelation with the longing for Asia as the motherland of culture. The search for the roots of the German language and the German people, together with other developments in linguistics, compelled German intellectuals of the nineteenth century to search for the authentic roots of their people's mythology farther east, in India.

+ Arabic

"أرض الله المختارة": العهد القديم، ودراسات الهند وتشكيل "الشرق"
عوفري إيلاني

تتلمّس المقالة خطى تشكّل العلاقات المتخيلة بين "إسرائيل" و"الهند" في الاستشراق الأوروبي منذ مطلع القرن التاسع عشر، وتصف نمو أسطورة "الأصل الهندي" للثقافة والدين في إطار التعامل مع العهد القديم والشرق السامي. توضح المقالة أنه منذ القرن الثامن عشر فإن هذيْن الحيزّيْن متلازميْن: إن البحث عن المصدر الهندي يتطرّق دومًا إلى المصدر التوراتي ويتم مقارنة به. لقد وُلد الحنين الحداثوي إلى الشرق في فكر يوهان غوتفريد هردر من مفهوم قديم وديني بصورة بالغة حول البلاد المذكورة في العهد القديم في الشرق، ذلك الشرق الذي احتضن مكان التجلّي الإلهي. سعى شعراء وفقهاء لغة ينتمون إلى التيار الرومانسي الألماني، مثل فريدريك هلدرلين وجوزيف غريس وفريدريش شليغل، إلى رسم ملامح استمرارية بين المصديْن، وسعوا عمليًا إلى توسيع نطاق الأرض المقدسة إلى أن تشمل جميع بلاد الشرق. لقد حافظت صورة الشرق على مميزاته التوراتية، حتى ولو تغيّر هذه المميزات في العقود الأولى للقرن التاسع عشر. لقد توسّع نطاق الشرق التقليدي، ذلك المكان الذي طرأت فيه أحداث العهد القديم، وتدريجيًا فقط استُبدل بحيّز أسطوري آخر أُدخلت فيه ميزات دينية جديدة.