גישה חופשית
"האזור האפור" של שיתוף פעולה בבית המשפט

"האזור האפור" של שיתוף פעולה בבית המשפט

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

"האזור האפור" של שיתוף פעולה בבית המשפט /
רבקה ברוט 

במוקד המאמר שני אירועים משפטיים: משפטה של אלזה טרנק, שהועמדה לדין לפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם בשנת 1951 בגין התנהגותה בעת ששימשה ראש בלוק במחנה הנשים באושוויץ-בירקנאו, ועדותה של ורה אלכסנדר — שהייתה אף היא ראש בלוק באותו מחנה — במשפט אייכמן. שני המשפטים מייצגים קשיים בהתמודדות המשפט הפלילי הליברלי עם השואה בכלל ועם הסוגיה של שיתוף פעולה בפרט. במאמר זה ייבחנו דרכי ההתמודדות השונות של המשפט הפלילי עם התופעה של שיתוף פעולה, מתוך שילוב בין ההיבט המשפטי, ההיסטורי והחברתי. בהיבט המשפטי, המאמר מציב מראה מול המשפט הפלילי בהתמודדותו עם השאלה המורכבת של שיתוף פעולה, באמצעות ניתוח טקסטים משפטיים. שאלה זו מעלה על פני השטח לא רק את השפעתם של כללי המשפט והשיח הפלילי על ההליך המשפטי, אלא גם את השפעתם של גורמים חוץ-משפטיים כגון נסיבות חברתיות ותפיסות מגדריות. בהיבט ההיסטורי, המאמר מציג את חיי היומיום של מחנה הנשים באושוויץ-בירקנאו מנקודת מבטן של אסירות יהודיות "רגילות" ושל אסירות יהודיות בעלות תפקידים, כפי שמציאות זו מוצגת על ידי עדויות משפטיות וחוץ-משפטיות. באמצעות הניתוח הטקסטואלי אבקש לבחון מחדש את הקשר שבין משפט וקהילה מנקודת המבט של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, ולהציע כי החוק הביא לערעור קשר זה, ושערעור זה השפיע על התמודדות המשפט עם האזור האפור של שיתוף פעולה.

The “Grey Zone” of Collaboration in Court /
Rivka Brot

This article focuses on two legal events: the trial of Elsa Trenk, a former Blockaelteste in Auschwitz-Birkenau who was tried in 1951 in accordance with the Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law, and the testimony of Vera Alexander, also a former Blockaelteste in Auschwitz-Birkenau, in the Eichmann trial (1961).

The two trials represent the difficulties of liberal criminal law in dealing with the Holocaust in general and with the issue of collaboration in particular. I examine the various ways in which criminal law dealt with the phenomenon of collaboration, from the legal, social, and historical aspects. Through analysis of the legal texts I hold up a mirror to criminal law as it dealt with the complex issue of collaboration, revealing the influence of both legal rules and extra-legal circumstances, such as social and gender perceptions. From the historical point of view, the article presents daily life in Auschwitz-Birkenau’s women’s camp, drawing on legal and other testimonies of former prisoners, including those who had an official function. Through textual analysis I examine the linkage between law and community as it appears in the Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law and I suggest that this law undermined the established linkage. I further suggest that this undermining, in turn, reduced the law’s ability to deal with the phenomenon of collaboration.

"كيف يمكن أن يكون المرء رئيسًا لعنبر في معسكرات الاعتقال والإبادة النازية (blockalteste) في أوشفيتز والحفاظ على سمات إلهية وإنسانية؟": المنطقة الرمادية في دور القضاء /
ربكا بروت

يقف حدثان قضائيان في قلب هذا المقال: محاكمة إلزه ترنك، التي مثلت أمام القضاء عملاً بالقانون الإسرائيلي محاكمة النازيّين والمتعاونين معهم لعام 1950، بفعل سلوكها حين شغلت منصب رئيسة معبر في معسكر أوشفيتز الثاني (المسمّى: بركناو Birkenau) للاعتقال والإبادة النازية للنساء، وشهادة فيرا ألكسندر، التي شغلت هي الأخرى رئيسة معبر آخر في نفس المعسكر، التي أدلت بها في معرض محاكمة آيخمان. تمثل هاتان المحاكمتان صعوبات في تعاطي القانون الجنائي الليبرالي مع المحرقة بصورة عامة ومع مسألة التعاون بصورة خاصة.

يفحص المقال الحالي سبل التعاطي المختلفة للقانون الجنائي مع ظاهرة التعاون، انطلاقًا من الدمج بين الجوانب القضائية والتاريخية والاجتماعية. في الجانب القضائي، يضع المقال مرآة أمام القانون الجنائي في تعاطيه مع السؤال المركّب حول التعاون عبر تحليل النصوص القضائية. لا يكشف هذا السؤال عن مدى تأثير قواعد القانون والخطاب الجنائي على السيرورة القضائية فحسب، وإنما يكشف عن تأثير العناصر غير القضائية كالأسباب الاجتماعية والمفاهيم الجندرية أيضًا. أما الجانب التاريخي فيعرض الحياة اليومية للنساء في معسكر أوشفيتز الثاني (بركناو) من وجهة نظر المعتقلات اليهوديات "العاديات" والمعتقلات اليهوديات صاحبات المناصب كما تعرضها شهادات قضائية وغير قضائية. وعبر تحليل النصوص، أسعى إلى إعادة النظر في العلاقة بين القانون والمجتمع المحلي من وجهة نظر القانون ومحاكمة النازيّين والمتعاونين معهم، وطرح ادعاء مفاده أن القانون أدّى إلى تقويض هذه العلاقة، وأن هذا التقويض قد ترك آثاره على تعاطي القانون مع المنطقة الرمادية التي تقف مسألة التعاون فيها.

+ תקציר

"האזור האפור" של שיתוף פעולה בבית המשפט /
רבקה ברוט 

במוקד המאמר שני אירועים משפטיים: משפטה של אלזה טרנק, שהועמדה לדין לפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם בשנת 1951 בגין התנהגותה בעת ששימשה ראש בלוק במחנה הנשים באושוויץ-בירקנאו, ועדותה של ורה אלכסנדר — שהייתה אף היא ראש בלוק באותו מחנה — במשפט אייכמן. שני המשפטים מייצגים קשיים בהתמודדות המשפט הפלילי הליברלי עם השואה בכלל ועם הסוגיה של שיתוף פעולה בפרט. במאמר זה ייבחנו דרכי ההתמודדות השונות של המשפט הפלילי עם התופעה של שיתוף פעולה, מתוך שילוב בין ההיבט המשפטי, ההיסטורי והחברתי. בהיבט המשפטי, המאמר מציב מראה מול המשפט הפלילי בהתמודדותו עם השאלה המורכבת של שיתוף פעולה, באמצעות ניתוח טקסטים משפטיים. שאלה זו מעלה על פני השטח לא רק את השפעתם של כללי המשפט והשיח הפלילי על ההליך המשפטי, אלא גם את השפעתם של גורמים חוץ-משפטיים כגון נסיבות חברתיות ותפיסות מגדריות. בהיבט ההיסטורי, המאמר מציג את חיי היומיום של מחנה הנשים באושוויץ-בירקנאו מנקודת מבטן של אסירות יהודיות "רגילות" ושל אסירות יהודיות בעלות תפקידים, כפי שמציאות זו מוצגת על ידי עדויות משפטיות וחוץ-משפטיות. באמצעות הניתוח הטקסטואלי אבקש לבחון מחדש את הקשר שבין משפט וקהילה מנקודת המבט של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, ולהציע כי החוק הביא לערעור קשר זה, ושערעור זה השפיע על התמודדות המשפט עם האזור האפור של שיתוף פעולה.

+ English

The “Grey Zone” of Collaboration in Court /
Rivka Brot

This article focuses on two legal events: the trial of Elsa Trenk, a former Blockaelteste in Auschwitz-Birkenau who was tried in 1951 in accordance with the Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law, and the testimony of Vera Alexander, also a former Blockaelteste in Auschwitz-Birkenau, in the Eichmann trial (1961).

The two trials represent the difficulties of liberal criminal law in dealing with the Holocaust in general and with the issue of collaboration in particular. I examine the various ways in which criminal law dealt with the phenomenon of collaboration, from the legal, social, and historical aspects. Through analysis of the legal texts I hold up a mirror to criminal law as it dealt with the complex issue of collaboration, revealing the influence of both legal rules and extra-legal circumstances, such as social and gender perceptions. From the historical point of view, the article presents daily life in Auschwitz-Birkenau’s women’s camp, drawing on legal and other testimonies of former prisoners, including those who had an official function. Through textual analysis I examine the linkage between law and community as it appears in the Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law and I suggest that this law undermined the established linkage. I further suggest that this undermining, in turn, reduced the law’s ability to deal with the phenomenon of collaboration.

+ Arabic

"كيف يمكن أن يكون المرء رئيسًا لعنبر في معسكرات الاعتقال والإبادة النازية (blockalteste) في أوشفيتز والحفاظ على سمات إلهية وإنسانية؟": المنطقة الرمادية في دور القضاء /
ربكا بروت

يقف حدثان قضائيان في قلب هذا المقال: محاكمة إلزه ترنك، التي مثلت أمام القضاء عملاً بالقانون الإسرائيلي محاكمة النازيّين والمتعاونين معهم لعام 1950، بفعل سلوكها حين شغلت منصب رئيسة معبر في معسكر أوشفيتز الثاني (المسمّى: بركناو Birkenau) للاعتقال والإبادة النازية للنساء، وشهادة فيرا ألكسندر، التي شغلت هي الأخرى رئيسة معبر آخر في نفس المعسكر، التي أدلت بها في معرض محاكمة آيخمان. تمثل هاتان المحاكمتان صعوبات في تعاطي القانون الجنائي الليبرالي مع المحرقة بصورة عامة ومع مسألة التعاون بصورة خاصة.

يفحص المقال الحالي سبل التعاطي المختلفة للقانون الجنائي مع ظاهرة التعاون، انطلاقًا من الدمج بين الجوانب القضائية والتاريخية والاجتماعية. في الجانب القضائي، يضع المقال مرآة أمام القانون الجنائي في تعاطيه مع السؤال المركّب حول التعاون عبر تحليل النصوص القضائية. لا يكشف هذا السؤال عن مدى تأثير قواعد القانون والخطاب الجنائي على السيرورة القضائية فحسب، وإنما يكشف عن تأثير العناصر غير القضائية كالأسباب الاجتماعية والمفاهيم الجندرية أيضًا. أما الجانب التاريخي فيعرض الحياة اليومية للنساء في معسكر أوشفيتز الثاني (بركناو) من وجهة نظر المعتقلات اليهوديات "العاديات" والمعتقلات اليهوديات صاحبات المناصب كما تعرضها شهادات قضائية وغير قضائية. وعبر تحليل النصوص، أسعى إلى إعادة النظر في العلاقة بين القانون والمجتمع المحلي من وجهة نظر القانون ومحاكمة النازيّين والمتعاونين معهم، وطرح ادعاء مفاده أن القانون أدّى إلى تقويض هذه العلاقة، وأن هذا التقويض قد ترك آثاره على تعاطي القانون مع المنطقة الرمادية التي تقف مسألة التعاون فيها.