אימפריה, לאומיות ויחסי מזרח ומערב ברומן "שמשון" מאת ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי

אימפריה, לאומיות ויחסי מזרח ומערב ברומן "שמשון" מאת ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

אימפריה, לאומיות ויחסי מזרח ומערב ברומן "שמשון" מאת ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי / רפי צירקין-סדן

המאמר מציע קריאה פוסטקולוניאלית ברומן שמשון ובכתיבתו הפובליציסטית של ז'בוטינסקי. המחבר מבקש לעמוד על תרומתו של ז'בוטינסקי להבניית המזרח בשיח הציוני על רקע המגעים בין הלאומיות היהודית לבין האימפריאליזם הבריטי והרוסי. אף על פי שהרומן שמשון פונה לקהל יהודי-ציוני ניכרת בו זיקה לז'אנר סיפורי ההרפתקאות הקולוניאליים בספרות האנגלית, לדימויי המרחב בספרות הרוסית של המאה התשע-עשרה, ולתמות של מיניות ומיתו-פואסיס במודרניזם הרוסי. המאמר מראה כיצד ההמשגה של אזורי הסְפר האימפריאלי וייצוגים של גבריות בספרות הרוסית השפיעו על הדמיון הספרותי הציוני של ז'בוטינסקי. כמו כן, צירקין-סדן בוחן את יחסי הגומלין בין האוריינטציה האימפריאלית לבין האידיאולוגיה הפואטית והחינוך האסתטי הלאומי. במוקד הדיון עומדת הרוויזיה שערך ז'בוטינסקי לתפקידה של האימפריה והספרות הרוסית בפרויקט השחרור היהודי, וחיפושו אחר האלטרנטיבה בדמותן של הספרות האנגלית והאימפריה הבריטית. במובן הזה המאמר עוסק לא רק בזהות היהודית בעידן האימפריאליזם, אלא גם במקומן של הספרות והאימפריה הרוסית בשיח האימפריאלי ובביקורת הפוסטקולוניאלית.

Empire, Nationalism, and the East-West Dichotomy in Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky’s Samson / Rafi Tsirkin-Sadan

This paper offers a postcolonial reading of Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky’s Samson and his oeuvre of journalistic commentary with the aim of understanding Jabotinsky’s contribution to the conceptualization of the East in the Zionist discourses vis-à-vis British and Russian imperialism. Despite the novel’s appeal to the Jewish Zionist readership, Samson is clearly linked to the genre of colonialist adventure stories in English literature as well as to spatial images in nineteenth-century Russian literature and to the topics of sexuality and mythopoesis in Russian modernism. The article shows how the imaging of frontiers and representations of masculinity in Russian literature influenced Jabotinsky’s Zionist literary thinking. In addition, the paper explores the relationship between imperialist orientation, poetic ideologies, and aesthetic education. The discussion focuses on Jabotinsky’s revision of the role of the Russian Empire and Russian literature in the Jewish liberation project and his quest for the alternative found in the British Empire and in British literature. In this sense, the article deals not only with the issue of Jewish identity in the age of imperialism but also with the place of the Russian Empire and Russian literature in the imperial discourse and in postcolonial criticism.

إمبراطورية، قومية، وعلاقات الشرق والغرب في رواية ڤلاديمير (زئيڤ) جابوتنسكي "شمشون" / رافي تسيرقين-سدان

تقترح المقالة قراءة ما بعد كولونياليّة لرواية جابوتنسكي شمشون ولمقالاته الصحفيّة. يسعى كاتب المقالة إلى الوقوف على إسهام جابوتنسكي في تشكيل الشرق في الخطاب الصهيونيّ على خلفيّة نقاط التماس بين القوميّة اليهوديّة والإمبرياليّة البريطانيّة والروسيّة. بالرغم من توجّه رواية شمشون إلى جمهور يهوديّ صهيونيّ، إلاّ أنّنا نشهد علاقتها الكبيرة مع النوع الأدبيّ "قصص المغامرات" الكولونياليّة الحاضرة في الأدب الإنجليزيّ، ومع الصور المكانيّة الحاضرة في الأدب الروسيّ في القرن التاسع عشر، ومع الموضوعات الجنسيّة والتحوّل الأسطوريّ (mythopoesis) القائم في الحداثة الروسيّة. توضّح المقالة أثر فرض الاصطلاحات في مناطق الأطراف الإمبرياليّة وتمثيل الرجولة في الأدب الروسيّ وفق مخيّلة جابوتنسكي الأدبيّة الصهيونيّة. كذلك، يفحص الكاتب العلاقات المتبادلة بين التوجّه الإمبرياليّ والأيدولوجيا الشعريّة والتربية الجماليّة القوميّة. يقف في صلب نقاش الكاتب المراجعة التي قام بها جابوتنسكي لدور الإمبراطوريّة والأدب الروسيّ في مشروع التحرّر اليهوديّ، وبحثه عن بديل تجلّى في الأدب الإنجليزيّ والإمبراطوريّة البريطانيّة. وبهذا المعنى، فإن المقالة لا تتعامل مع الهويّة اليهوديّة في حقبة الإمبرياليّة فحسب، بل مع مكانة الأدب والإمبراطوريّة الروسيّة في الخطاب الإمبرياليّ والنقد ما بعد الكولونياليّ أيضًا.

+ תקציר

אימפריה, לאומיות ויחסי מזרח ומערב ברומן "שמשון" מאת ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי / רפי צירקין-סדן

המאמר מציע קריאה פוסטקולוניאלית ברומן שמשון ובכתיבתו הפובליציסטית של ז'בוטינסקי. המחבר מבקש לעמוד על תרומתו של ז'בוטינסקי להבניית המזרח בשיח הציוני על רקע המגעים בין הלאומיות היהודית לבין האימפריאליזם הבריטי והרוסי. אף על פי שהרומן שמשון פונה לקהל יהודי-ציוני ניכרת בו זיקה לז'אנר סיפורי ההרפתקאות הקולוניאליים בספרות האנגלית, לדימויי המרחב בספרות הרוסית של המאה התשע-עשרה, ולתמות של מיניות ומיתו-פואסיס במודרניזם הרוסי. המאמר מראה כיצד ההמשגה של אזורי הסְפר האימפריאלי וייצוגים של גבריות בספרות הרוסית השפיעו על הדמיון הספרותי הציוני של ז'בוטינסקי. כמו כן, צירקין-סדן בוחן את יחסי הגומלין בין האוריינטציה האימפריאלית לבין האידיאולוגיה הפואטית והחינוך האסתטי הלאומי. במוקד הדיון עומדת הרוויזיה שערך ז'בוטינסקי לתפקידה של האימפריה והספרות הרוסית בפרויקט השחרור היהודי, וחיפושו אחר האלטרנטיבה בדמותן של הספרות האנגלית והאימפריה הבריטית. במובן הזה המאמר עוסק לא רק בזהות היהודית בעידן האימפריאליזם, אלא גם במקומן של הספרות והאימפריה הרוסית בשיח האימפריאלי ובביקורת הפוסטקולוניאלית.

+ English

Empire, Nationalism, and the East-West Dichotomy in Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky’s Samson / Rafi Tsirkin-Sadan

This paper offers a postcolonial reading of Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky’s Samson and his oeuvre of journalistic commentary with the aim of understanding Jabotinsky’s contribution to the conceptualization of the East in the Zionist discourses vis-à-vis British and Russian imperialism. Despite the novel’s appeal to the Jewish Zionist readership, Samson is clearly linked to the genre of colonialist adventure stories in English literature as well as to spatial images in nineteenth-century Russian literature and to the topics of sexuality and mythopoesis in Russian modernism. The article shows how the imaging of frontiers and representations of masculinity in Russian literature influenced Jabotinsky’s Zionist literary thinking. In addition, the paper explores the relationship between imperialist orientation, poetic ideologies, and aesthetic education. The discussion focuses on Jabotinsky’s revision of the role of the Russian Empire and Russian literature in the Jewish liberation project and his quest for the alternative found in the British Empire and in British literature. In this sense, the article deals not only with the issue of Jewish identity in the age of imperialism but also with the place of the Russian Empire and Russian literature in the imperial discourse and in postcolonial criticism.

+ Arabic

إمبراطورية، قومية، وعلاقات الشرق والغرب في رواية ڤلاديمير (زئيڤ) جابوتنسكي "شمشون" / رافي تسيرقين-سدان

تقترح المقالة قراءة ما بعد كولونياليّة لرواية جابوتنسكي شمشون ولمقالاته الصحفيّة. يسعى كاتب المقالة إلى الوقوف على إسهام جابوتنسكي في تشكيل الشرق في الخطاب الصهيونيّ على خلفيّة نقاط التماس بين القوميّة اليهوديّة والإمبرياليّة البريطانيّة والروسيّة. بالرغم من توجّه رواية شمشون إلى جمهور يهوديّ صهيونيّ، إلاّ أنّنا نشهد علاقتها الكبيرة مع النوع الأدبيّ "قصص المغامرات" الكولونياليّة الحاضرة في الأدب الإنجليزيّ، ومع الصور المكانيّة الحاضرة في الأدب الروسيّ في القرن التاسع عشر، ومع الموضوعات الجنسيّة والتحوّل الأسطوريّ (mythopoesis) القائم في الحداثة الروسيّة. توضّح المقالة أثر فرض الاصطلاحات في مناطق الأطراف الإمبرياليّة وتمثيل الرجولة في الأدب الروسيّ وفق مخيّلة جابوتنسكي الأدبيّة الصهيونيّة. كذلك، يفحص الكاتب العلاقات المتبادلة بين التوجّه الإمبرياليّ والأيدولوجيا الشعريّة والتربية الجماليّة القوميّة. يقف في صلب نقاش الكاتب المراجعة التي قام بها جابوتنسكي لدور الإمبراطوريّة والأدب الروسيّ في مشروع التحرّر اليهوديّ، وبحثه عن بديل تجلّى في الأدب الإنجليزيّ والإمبراطوريّة البريطانيّة. وبهذا المعنى، فإن المقالة لا تتعامل مع الهويّة اليهوديّة في حقبة الإمبرياليّة فحسب، بل مع مكانة الأدب والإمبراطوريّة الروسيّة في الخطاب الإمبرياليّ والنقد ما بعد الكولونياليّ أيضًا.