ממלא מקום

אנושי זה הכי, אחי

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

אנושי זה הכי, אחי

יניב איציקוביץ'

מסה אישית זו עוסקת בשאלת אכילתם של בעלי חיים לא-אנושיים. ואולם, במקום להציע פרשנויות מלומדות ומהלכי טיעון פורמליים, איצקוביץ׳ מבקש לבחון את הסוגיה דרך היבטיה הרגשיים והחברתיים. איצקוביץ׳ שואב השראה מעברו האקדמי מחד גיסא ומתהליך הפיכתו לצמחוני מאידך גיסא, כדי לתאר את האתגרים המחשבתיים, הרגשיים, החברתיים וההוריים שכרוכים בניסיון ליישב בין חינוך פילוסופי-אקדמי לבין תפיסת מוסר אישית מבוססת חמלה. במילותיו של איצקוביץ׳, המסה אינה עוסקת בזכויות בעלי חיים או בטיעונים אקדמיים בעדן ונגדן, ״אלא בעצם האפשרות להגיש נקניקים בכינוס אקדמי שעוסק בזכויות בעלי חיים״.

All Too Human, O Bro

Yaniv Iczkovits

A personal essay which deals with the issue of eating nonhuman animals. However, instead of offering learned interpretations and formal arguments, Iczkovits examines the issue through its emotional and social aspects. He draws inspiration from his academic background, on the one hand, and from the process of his becoming vegetarian, on the other, in order to describe the ideational, emotional, social, and parental challenges involved in the attempt to juggle philosophical-academic education and a personal moral approach based on compassion. In Iczkovits’ words, the essay does not deal with animal rights or with academic arguments for or against them “but rather with the very possibility of serving sausages at an academic conference dealing with animal rights.”

الإنساني هو الأكثر، يا أخي

ينيڤ إيتسكوفيتش

تتناول هذه المقالة الشخصيّة مسألة أكل الحيوانات غير البشريّة، لكنّه بدل أن يقدّم تفسيرات تعليميّة وادعاءات منهجيّة، يقترح إيتسكوفيتش بحث المسألة من خلال جوانبها العاطفيّة والاجتماعيّة. يستلهم إيتسكوفيتش من ماضيه الأكاديميّ من جهة، ومن سيرورة تحوّله إلى نباتيّ من جهة أخرى، ليصف التحديات الفكريّة والعاطفيّة والاجتماعيّة والوالديّة المرتبطة بمحاولة التوفيق بين التربية الفلسفيّة-الأكاديميّة وبين تصوّر أخلاقيّ شخصيّ يتأسّس على الشفقة.  بكلمات إيتسكوفيتش، لا تدور المقالة حول حقوق الحيوانات أو حول ادعاءات أكاديميّة معها أو ضدّها، "بل بمجرّد إمكانية تقديم النقانق في مؤتمر أكاديميّ حول حقوق الحيوانات".

+ תקציר

אנושי זה הכי, אחי

יניב איציקוביץ'

מסה אישית זו עוסקת בשאלת אכילתם של בעלי חיים לא-אנושיים. ואולם, במקום להציע פרשנויות מלומדות ומהלכי טיעון פורמליים, איצקוביץ׳ מבקש לבחון את הסוגיה דרך היבטיה הרגשיים והחברתיים. איצקוביץ׳ שואב השראה מעברו האקדמי מחד גיסא ומתהליך הפיכתו לצמחוני מאידך גיסא, כדי לתאר את האתגרים המחשבתיים, הרגשיים, החברתיים וההוריים שכרוכים בניסיון ליישב בין חינוך פילוסופי-אקדמי לבין תפיסת מוסר אישית מבוססת חמלה. במילותיו של איצקוביץ׳, המסה אינה עוסקת בזכויות בעלי חיים או בטיעונים אקדמיים בעדן ונגדן, ״אלא בעצם האפשרות להגיש נקניקים בכינוס אקדמי שעוסק בזכויות בעלי חיים״.

+ English

All Too Human, O Bro

Yaniv Iczkovits

A personal essay which deals with the issue of eating nonhuman animals. However, instead of offering learned interpretations and formal arguments, Iczkovits examines the issue through its emotional and social aspects. He draws inspiration from his academic background, on the one hand, and from the process of his becoming vegetarian, on the other, in order to describe the ideational, emotional, social, and parental challenges involved in the attempt to juggle philosophical-academic education and a personal moral approach based on compassion. In Iczkovits’ words, the essay does not deal with animal rights or with academic arguments for or against them “but rather with the very possibility of serving sausages at an academic conference dealing with animal rights.”

+ Arabic

الإنساني هو الأكثر، يا أخي

ينيڤ إيتسكوفيتش

تتناول هذه المقالة الشخصيّة مسألة أكل الحيوانات غير البشريّة، لكنّه بدل أن يقدّم تفسيرات تعليميّة وادعاءات منهجيّة، يقترح إيتسكوفيتش بحث المسألة من خلال جوانبها العاطفيّة والاجتماعيّة. يستلهم إيتسكوفيتش من ماضيه الأكاديميّ من جهة، ومن سيرورة تحوّله إلى نباتيّ من جهة أخرى، ليصف التحديات الفكريّة والعاطفيّة والاجتماعيّة والوالديّة المرتبطة بمحاولة التوفيق بين التربية الفلسفيّة-الأكاديميّة وبين تصوّر أخلاقيّ شخصيّ يتأسّس على الشفقة.  بكلمات إيتسكوفيتش، لا تدور المقالة حول حقوق الحيوانات أو حول ادعاءات أكاديميّة معها أو ضدّها، "بل بمجرّد إمكانية تقديم النقانق في مؤتمر أكاديميّ حول حقوق الحيوانات".