ממלא מקום

בין נצרות ואסלאם: המפנה התיאולוגי בשיח המזרחי בתיאוריה וביקורת

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

בין נצרות ואסלאם: המפנה התיאולוגי בשיח המזרחי בתיאוריה וביקורת

יאלי השש

 

מאמר זה משרטט את קווי המתאר של השיח המזרחי מראשית שנות התשעים ועד היום, כפי שהוא משתקף בגיליונות תיאוריה וביקורת ובספרות המחקר העוסקת באותם התחומים. במרכז המאמר ניצבת הטענה שהזרם המרכזי של השיח המזרחי הביקורתי כיום, כפי שהתעצב בכתב העת ובהשפעתו, הוא שיח יהודי רליגיוזי המציע את עולם הדת הפוסט-חילוני כחלופה ללאומיות החילונית. אמנם שיח זה מבקש להציג רדיקליזם פוליטי, אך למעשה הוא חובר לתנועת ה"באקלאש" הנאבקת בהישגי הפמיניזם. למרות העושר התיאורטי הטמון בתפיסות הפוסט-חילוניות, אטען שעל הפוליטיקה המזרחית להיות כפופה לכלים המשמשים את הביקורת כלפי ההגמוניה כדי שתוכל לממש את הפוטנציאל הרדיקלי שלה בתוך ההגמוניה, שכיום למזרחים יש בה חלק נכבד. יתר על כן, על הפוליטיקה המזרחית לאמץ את דרכי הפעולה ואת כלי הדיון והניתוח הפמיניסטיים ולהיפרד מן התפיסה הרומנטית הגורסת כי מזרחים, מעצם נוכחותם, עתידים ליטול את העוקץ המשיחי האפוקליפטי מהציונות החילונית, בלא שתידרש מהם עבודה פוליטית פוזיטיבית פרט להתחברות לשורשים תרבותיים המערערים, מעצם מהותם, את המבנים החילוניים המודרניסטיים והמערביים.

Between Christianity and Islam: The Theological Turn in the Mizrahi Discourse in Theory and Criticism

Yali Hashash

This paper reviews the critical Mizrahi discourse in Theory and Criticism over the past three decades. The first part of the article outlines the Mizrahi discourse from the early 1990s to this day, introducing a rudimentary classification of the types of writing on Mizrahi identity. The paper then conceptualizes current Mizrahi critical discourse as the “theological turn” that depicts the religious post-secular world as an alternative to secular nationalism. Whereas its practitioners portray the theological turn as an act of political radicalism, I argue that, in fact, it joins the anti-feminist backlash. Despite the theoretical richness offered by the theological turn, Mizrahi criticism cannot fulfill its radical potential. It must be scrutinized by the same theoretical tools used to criticize the Israeli hegemony that Mizrahim, in more ways than one, are a part of. Furthermore, it must adopt feminist practice and analysis. And it must also forgo the romantic view that Mizrahim, just by existing, are to take the apocalyptic messianic edge off Zionism, with no resort to any political work other than revealing their cultural roots, which supposedly, by their very nature, undermine the Western modernist secular structures.

ما بين المسيحية والإسلام: التحوّل اللاهوتي في الخطاب الشرقي في دورية نظرية ونقد

يالي هشاش

تتلمّس هذه المقالة الخطوط العريضة للخطاب الشرقي، كما ينعكس في المقالات المنشورة في دورية نظرية ونقد والدراسات التي تتناول مجالات مشابهة، والتي صدرت منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين وحتى يومنا. يقع في صلب المقالة ادعاء مفاده أن التيار المركزي القائم في الخطاب الشرقي النقدي الحالي، كما تبلور في دورية نظرية ونقد وبتأثيرها، إنما هو خطاب يهودي ديني يقترح عالم الدين ما بعد العلمانية بوصفه بديلاً للقومية العلمانية. يسعى هذا الخطاب فعلاً إلى اقتراح راديكالية سياسية، ولكنه يميل إلى حركة "باكلاش" التي تحارب مكتسبات النسوية. برغم المخزون النظري الهائل الكامن في مقاربات أو توجّهات ما بعد العلمانية، أجادل أنه يتعيّن على السياسية الشرقية أن تخضع للأدوات المُستخدمة في النقد الموجّه نحو الهيمنة بغية تحقيق الطاقة الراديكالية الكامنة فيها ضمن الهيمنة التي يحتل فيها الشرقيون حاليًا قسطًا كبيرًا. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على السياسية الشرقية أن تتبنّى أساليب العمل، وأدوات النقاش والتحليل النسوي، والابتعاد عن المنظور الرومانسي القائل إن الشرقيّين بفعل حضورهم، سيزيلون البعد المسيائي الآخروي عن الصهيونية العلمانية، من دون بذل جهود إيجابية على المستوى السياسي، باستثناء التواصل مع الجذور الثقافية التي تزعزع بحد ذاتها البنى العلمانية الحداثية والغربية.

+ תקציר

בין נצרות ואסלאם: המפנה התיאולוגי בשיח המזרחי בתיאוריה וביקורת

יאלי השש

 

מאמר זה משרטט את קווי המתאר של השיח המזרחי מראשית שנות התשעים ועד היום, כפי שהוא משתקף בגיליונות תיאוריה וביקורת ובספרות המחקר העוסקת באותם התחומים. במרכז המאמר ניצבת הטענה שהזרם המרכזי של השיח המזרחי הביקורתי כיום, כפי שהתעצב בכתב העת ובהשפעתו, הוא שיח יהודי רליגיוזי המציע את עולם הדת הפוסט-חילוני כחלופה ללאומיות החילונית. אמנם שיח זה מבקש להציג רדיקליזם פוליטי, אך למעשה הוא חובר לתנועת ה"באקלאש" הנאבקת בהישגי הפמיניזם. למרות העושר התיאורטי הטמון בתפיסות הפוסט-חילוניות, אטען שעל הפוליטיקה המזרחית להיות כפופה לכלים המשמשים את הביקורת כלפי ההגמוניה כדי שתוכל לממש את הפוטנציאל הרדיקלי שלה בתוך ההגמוניה, שכיום למזרחים יש בה חלק נכבד. יתר על כן, על הפוליטיקה המזרחית לאמץ את דרכי הפעולה ואת כלי הדיון והניתוח הפמיניסטיים ולהיפרד מן התפיסה הרומנטית הגורסת כי מזרחים, מעצם נוכחותם, עתידים ליטול את העוקץ המשיחי האפוקליפטי מהציונות החילונית, בלא שתידרש מהם עבודה פוליטית פוזיטיבית פרט להתחברות לשורשים תרבותיים המערערים, מעצם מהותם, את המבנים החילוניים המודרניסטיים והמערביים.

+ English

Between Christianity and Islam: The Theological Turn in the Mizrahi Discourse in Theory and Criticism

Yali Hashash

This paper reviews the critical Mizrahi discourse in Theory and Criticism over the past three decades. The first part of the article outlines the Mizrahi discourse from the early 1990s to this day, introducing a rudimentary classification of the types of writing on Mizrahi identity. The paper then conceptualizes current Mizrahi critical discourse as the “theological turn” that depicts the religious post-secular world as an alternative to secular nationalism. Whereas its practitioners portray the theological turn as an act of political radicalism, I argue that, in fact, it joins the anti-feminist backlash. Despite the theoretical richness offered by the theological turn, Mizrahi criticism cannot fulfill its radical potential. It must be scrutinized by the same theoretical tools used to criticize the Israeli hegemony that Mizrahim, in more ways than one, are a part of. Furthermore, it must adopt feminist practice and analysis. And it must also forgo the romantic view that Mizrahim, just by existing, are to take the apocalyptic messianic edge off Zionism, with no resort to any political work other than revealing their cultural roots, which supposedly, by their very nature, undermine the Western modernist secular structures.

+ Arabic

ما بين المسيحية والإسلام: التحوّل اللاهوتي في الخطاب الشرقي في دورية نظرية ونقد

يالي هشاش

تتلمّس هذه المقالة الخطوط العريضة للخطاب الشرقي، كما ينعكس في المقالات المنشورة في دورية نظرية ونقد والدراسات التي تتناول مجالات مشابهة، والتي صدرت منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين وحتى يومنا. يقع في صلب المقالة ادعاء مفاده أن التيار المركزي القائم في الخطاب الشرقي النقدي الحالي، كما تبلور في دورية نظرية ونقد وبتأثيرها، إنما هو خطاب يهودي ديني يقترح عالم الدين ما بعد العلمانية بوصفه بديلاً للقومية العلمانية. يسعى هذا الخطاب فعلاً إلى اقتراح راديكالية سياسية، ولكنه يميل إلى حركة "باكلاش" التي تحارب مكتسبات النسوية. برغم المخزون النظري الهائل الكامن في مقاربات أو توجّهات ما بعد العلمانية، أجادل أنه يتعيّن على السياسية الشرقية أن تخضع للأدوات المُستخدمة في النقد الموجّه نحو الهيمنة بغية تحقيق الطاقة الراديكالية الكامنة فيها ضمن الهيمنة التي يحتل فيها الشرقيون حاليًا قسطًا كبيرًا. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على السياسية الشرقية أن تتبنّى أساليب العمل، وأدوات النقاش والتحليل النسوي، والابتعاد عن المنظور الرومانسي القائل إن الشرقيّين بفعل حضورهم، سيزيلون البعد المسيائي الآخروي عن الصهيونية العلمانية، من دون بذل جهود إيجابية على المستوى السياسي، باستثناء التواصل مع الجذور الثقافية التي تزعزع بحد ذاتها البنى العلمانية الحداثية والغربية.