גישה חופשית
בין ספרים - במו ידיה: האחריות הנשית על העקדה ב"אשה בורחת מבשורה" לדוד גרוסמן

בין ספרים – במו ידיה: האחריות הנשית על העקדה ב"אשה בורחת מבשורה" לדוד גרוסמן

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

במו ידיה: האחריות הנשית על העקדה ב"אשה בורחת מבשורה" לדוד גרוסמן /
עפרה עמיחי

"תראי אותךְ, כמה יפה ומסודר את לוקחת פה את בנךְ, את כמעט יחידךְ, אשר אהבתְ נורא" (גרוסמן 2008, 98).

מאז סוף שנות השבעים חוקרי תרבות וספרות רבים עמדו על כך שהסיפור המקראי על עקדת יצחק מתפקד בתרבות העברית כבר מראשיתה כנרטיב מרכזי בתיאור הגורל היהודי לאורך הדורות, וביתר שאת, בתיאור כינון המדינה והמלחמה המתמשכת על המשך קיומה…