גישה חופשית
בין ספרים - היחסים הצבאיים--אזרחיים בישראל: המחלוקת והחוליה החסרה

בין ספרים – היחסים הצבאיים–אזרחיים בישראל: המחלוקת והחוליה החסרה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

היחסים הצבאיים–אזרחיים בישראל: המחלוקת והחוליה החסרה /
אסף דוד

 

♦ לוי, יגיל, 2010. מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות, ירושלים: מאגנס.
♦ שפר, גבי, אורן ברק ועמירם אורן (עורכים), 2009. צבא שיש לו מדינה? מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והאזרחי בישראל, ירושלים: כרמל.
♦ Barak, Oren, and Gabriel Sheffer (eds.), 2010. Militarism and Israeli Society, Bloomington: Indiana University Press.

בשנים האחרונות חקר היחסים הצבאיים–אזרחיים בישראל זוכה לעדנה שלא ידע כמותה. היא באה לידי ביטוי לא רק בהתפתחות כמותית ואיכותית במחקר האקדמי המקומי בתחום זה ובשימוש הגובר בתיאוריות עדכניות, אלא גם בשפע של אוטוביוגרפיות וספרי עיון פרי עטם של מדינאים, פוליטיקאים ואנשי צבא. בדצמבר 2011 אף נערך במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן כנס רב משתתפים ומושבים שבו, בין השאר, צוין ייסודה של אגודת חוקרי צבא–חברה בישראל. כאן יש להעיר כי תרגום המונח Civil–Military Relations לעברית מהותי לעניין תחום המחקר. אני מעדיף את המונח "היחסים הצבאיים–אזרחיים" על פני "יחסי צבא–חברה", השגור בקהילה המקצועית בארץ, משום שהוא מדויק יותר מבחינה לשונית ומשום שהמילה "אזרחי" כוללת בתוכה לא רק את ה"חברתי" אלא גם את ה"פוליטי". לא פחות חשוב מכך: התרגום "יחסים צבאיים–אזרחיים" משקף את המחלוקת המרכזית הניטשת בקהילת המחקר: המחלוקת בדבר תקפוּת ההבחנה בין ה"צבאי" לבין ה"אזרחי" בישראל…

קטגוריה: