גישה חופשית
בין ספרים - יסודותיה של החילוניות היהודית

בין ספרים – יסודותיה של החילוניות היהודית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

יסודותיה של החילוניות היהודית /
דוד סורוצקין

♦ טלאל אסד, 2010.  כינון החילוניות, תל אביב: רסלינג
♦ שמואל פיינר, 2010. שורשי החילון, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל
♦ David Ruderman, 2010. Early Modern Jewry, New Jersey: Princeton

בשני העשורים האחרונים זכתה סוגיית החילון לדיון חדש וערני במסגרות סוציולוגיות, אנתרופולוגיות והגותיות בין-לאומיות, ומתוך כך גם לתשומת לב מחודשת במחקר הסוציולוגי בישראל (גודמן ופישר 2004). ואולם רק בשנים האחרונות החלו להתפרסם ספרים המעמידים במרכזם את סוגיית החילון בהקשרי ההיסטוריה והסוציולוגיה ההיסטורית של התרבות היהודית (פיינר 2010; ביאל 2011). ספרים אלו, בדומה לדיונים תיאורטיים ואמפיריים אחרים אשר נדרשו לסוגיית החילון ביהדות, אינם רק מפרשים את תהליך החילון, אלא מבוססים על האופן שבו התגבשה צורתה של החילוניות בסופו של תהליך, בתקופות מאוחרות יותר של התרבות היהודית והעברית החדשה. במסה זו אברר כמה מן ההקשרים ההיסטוריים, הדיסקורסיביים והתרבותיים שביסוד בעיית החילון ביהדות, באמצעות בחינתם הביקורתית של שלושה מהספרים שפורסמו לאחרונה.