גישה חופשית
בין ספרים - פורנוגרפיה של מולדת

בין ספרים – פורנוגרפיה של מולדת

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

פורנוגרפיה של מולדת / מירון בנבנשתי

♦ רג'א שחאדה, 2009. טיולים בפלסטין: רשימות על נוף הולך ונעלם, תרגמה מאנגלית מיכל אלפון, תל-אביב: עם עובד.

מה מושך אותנו אל רג'א שחאדה? שהוא, הפלסטיני, מדבר אלינו בשפה של ידיעת הארץ, הפולחן המכונן של הישראליות. איך הוא מעז? "ייסוריו של עם," הוא אומר, "הפכו להיות ייסוריי האישיים, הפרטיים, ויפי הגבעות והזיתים נהפך לסמל של עמי" (שחאדה 1982, 92).

שחאדה, עורך דין היושב ברמאללה, בנו של פליט מיפו, כתב ספרים רגישים מאוד, אישיים מאוד, על חייו תחת הכיבוש הישראלי…