דוח מחקר: מדינת הרווחה של המתנחלים

דוח מחקר: מדינת הרווחה של המתנחלים

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

דוח מחקר: מדינת הרווחה של המתנחלים
אמטאנס שחאדה

מחקר זה מבקש לטעון שלישראל יש יותר ממדיניות כלכלית אחת: ממשלת ישראל מובילה מדיניות מקרו־כלכלית ניאו־ליברלית ברמה הלאומית, ובד בבד מיישמת מדיניות כלכלית מיוחדת — מדיניות רווחה — בהתנחלויות.

דוח המחקר מציג ממצאים ראשונים של ניתוח המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל כלפי ההתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטיניים שנכבשו ב־1967. החלק הראשון והעיקרי של הדוח מציג ניתוח של תקציבי הרשויות המקומיות במחוז ההתנחלויות בהשוואה לתקציבי הרשויות המקומיות במחוזות אחרים בישראל בשנים 2002–2012. החלק השני של הדוח מציג את ממצאי הניתוח של הקצאת התקציבים ממשרדי ממשלה שונים — ובייחוד משרד החינוך, משרד השיכון ומשרד התחבורה — להתנחלויות בגדה המערבית בשנים 2000–2012. החלק השלישי מתאר את ההקלות ואת הפטורים ממסים המוענקים למתנחלים ולהתנחלויות. בחינה של שלושת חלקי הדוח יחדיו מבהירה וממחישה כיצד הפכו ההתנחלויות בגדה המערבית למדינת רווחה של המתנחלים.