ממלא מקום

"האסון מנקודת מבטם": הימין הלבן החדש בדרום אפריקה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

"האסון מנקודת מבטם": הימין הלבן החדש בדרום אפריקה

יהונתן אלשך

 

המאמר מציע ניתוח ביקורתי של כמה תמות יסוד באידיאולוגיה של הימין הלבן החדש, כפי שזו התפתחה במהלך 25 השנים שחלפו מאז הדמוקרטיזציה של דרום אפריקה. המאמר מתאר ביטויי חרדה מפני "ג'נוסייד של האדם הלבן", תסכול והתמרמרות לנוכח החיים תחת שלטונה של "אתנוקרטיה שחורה" כביכול. לצד תיאור נקודת מבטו של הימין הלבן החדש, המאמר פורש את ההקשר הדרוש על מנת לעמוד על ההטיות, נקודות העיוורון והנחות היסוד הגזעניות שמכוננות ומבנות את אותה נקודת מבט. המאמר מתאר בייחוד את החרדה הגזעית שהאידיאולוגיה של הימין הלבן החדש בדרום אפריקה ממשיגה, מטפחת ומפיצה. זוהי חרדה שנטועה בחוויה של אובדן – אובדן של זכויות יתר, אובדן של הון סימבולי, אובדן של לאומיות אפריקאנרית ושל מולדת כפי שדומיינה בטרם הוסרו חומות האפרטהייד.

חשיבותו של הימין הלבן החדש בדרום אפריקה חורגת מעבר לגבולותיו הטריטוריאליים. הוא מייצא לתנועות ולפעילי ימין חדש בצפון אמריקה, באירופה ובאוסטרליה נרטיב שלפיו הנס הדרום-אפריקני – דמוקרטיזציה בדרכי שלום, בלחץ קהילת המצפון הבינלאומית – נכשל. הוא מצייד את תנועות הימין החדש ברחבי העולם בדימוי אפוקליפטי של האדם הלבן כמיעוט נרדף ואפילו נכחד, גם בארצות שבהן הוא למעשה רוב הגמוני.

A Catastrophe in Their Eyes: The New White Right in Contemporary South Africa

Yehonatan Alsheh

This article offers a critical analysis of several basic themes in the ideology of the new white right, as it has developed in the 25 years since the democratization of South Africa. The article describes expressions of anxiety regarding “genocide of the whites,” frustration and resentment of the rule of the so-called black ethnocracy. In addition to describing the point of view of the new white right, the article lays out the necessary context for understanding the biases, blind spots, and racist assumptions that establish and construct that point of view. The article describes in particular the racial angst that the ideology of the new white right in South Africa demonstrates, nurtures, and disseminates. This is an angst that is rooted in the experience of loss—loss of privilege, loss of symbolic capital, and loss of Afrikaner nationality and homeland, as imagined before the walls of apartheid were removed.

The importance of the new white right in South Africa reaches beyond the country’s territorial borders. It exports to new right-wing movements and activists in North America, Europe, and Australia a narrative according to which the South African miracle—peaceful democratization under pressure from the international community of conscience—has failed. It provides the new white movements throughout the world with an apocalyptic image of the white humankind as a persecuted minority facing extinction, even in countries where whites are actually the hegemonic majority.

"المأساة من منظورهم": اليمين الأبيض الجديد في جنوب أفريقيا

يهونتان ألشيخ

شيخيقترح المقال تحليلًا نقديًا لعدة ثيمات أساسيّة في أيديولوجيّة اليمين الأبيض الجديد، التي تطوّرت خلال السنوات ال25 التي مضت منذ دمقرطة جنوب أفريقيا. يصف المقال تعبيرات الخوف من "إبادة الرجل الأبيض"، الإحباط والاستياء من حكم "الإثنوقراطيّة السوداء". إلى جانب وصفه لمنظور اليمين الأبيض الجديد، يستعرض المقال السياق الجديد بهدف تحديد التحيّزات، ونقاط العمى والفرضيات العنصريّة التي تشكّل وتبني هذا المنظور. وعلى وجه الخصوص، يصف المقال القلق العنصريّ الذي تحوّله أيديولوجيا اليمين الأبيض في جنوب أفريقيا إلى مصطلح، وتطوّره وتقوم بترويجه. جذور هذا القلق مزروعة في تجربة الفقدان- فقدان الامتيازات، والثروة الرمزيّة، والقوميّة الأفريقانيّة، وللوطن كما تمّ تخيّله قبل هدم جدران الأبرتهايد.

تتجاوز أهميّة اليمين الأبيض الجديد في جنوب أفريقيا الحدود الجغرافيّة، فهو يصدّر لحركات وناشطي اليمين الجديد في شمال أمريكا، وأوروبا وأستراليا السرديّة التي بحسبها المعجزة الجنوب أفريقيّة- أيّ الدمقرطة السلميّة بضغط مجتمع الضمير الدوليّ- باءت بالفشل. وهو يزوّد حركات اليمين الجديد بالعالم بصورة أبوكالبتية يكون فيها الإنسان الأبيض أقلية ملاحقة ومنقرضة في ظلّ استبداد فشل الحاكميّة في دول ذات غالبيّة السوداء. بهذا المعنى، يغذّي القلق والفقدان والغضب في تجربة الواقع الجنوب أفريقي، بالنسبة لليمين الأبيض الجديد، تجربة واقع البيض الذي يعايشون أنفسهم كأقلية ملاحقة ومنقرضة في البلاد التي يشكّلون فيها أغلبيّة مسيّطرة.

+ תקציר

"האסון מנקודת מבטם": הימין הלבן החדש בדרום אפריקה

יהונתן אלשך

 

המאמר מציע ניתוח ביקורתי של כמה תמות יסוד באידיאולוגיה של הימין הלבן החדש, כפי שזו התפתחה במהלך 25 השנים שחלפו מאז הדמוקרטיזציה של דרום אפריקה. המאמר מתאר ביטויי חרדה מפני "ג'נוסייד של האדם הלבן", תסכול והתמרמרות לנוכח החיים תחת שלטונה של "אתנוקרטיה שחורה" כביכול. לצד תיאור נקודת מבטו של הימין הלבן החדש, המאמר פורש את ההקשר הדרוש על מנת לעמוד על ההטיות, נקודות העיוורון והנחות היסוד הגזעניות שמכוננות ומבנות את אותה נקודת מבט. המאמר מתאר בייחוד את החרדה הגזעית שהאידיאולוגיה של הימין הלבן החדש בדרום אפריקה ממשיגה, מטפחת ומפיצה. זוהי חרדה שנטועה בחוויה של אובדן – אובדן של זכויות יתר, אובדן של הון סימבולי, אובדן של לאומיות אפריקאנרית ושל מולדת כפי שדומיינה בטרם הוסרו חומות האפרטהייד.

חשיבותו של הימין הלבן החדש בדרום אפריקה חורגת מעבר לגבולותיו הטריטוריאליים. הוא מייצא לתנועות ולפעילי ימין חדש בצפון אמריקה, באירופה ובאוסטרליה נרטיב שלפיו הנס הדרום-אפריקני – דמוקרטיזציה בדרכי שלום, בלחץ קהילת המצפון הבינלאומית – נכשל. הוא מצייד את תנועות הימין החדש ברחבי העולם בדימוי אפוקליפטי של האדם הלבן כמיעוט נרדף ואפילו נכחד, גם בארצות שבהן הוא למעשה רוב הגמוני.

+ English

A Catastrophe in Their Eyes: The New White Right in Contemporary South Africa

Yehonatan Alsheh

This article offers a critical analysis of several basic themes in the ideology of the new white right, as it has developed in the 25 years since the democratization of South Africa. The article describes expressions of anxiety regarding “genocide of the whites,” frustration and resentment of the rule of the so-called black ethnocracy. In addition to describing the point of view of the new white right, the article lays out the necessary context for understanding the biases, blind spots, and racist assumptions that establish and construct that point of view. The article describes in particular the racial angst that the ideology of the new white right in South Africa demonstrates, nurtures, and disseminates. This is an angst that is rooted in the experience of loss—loss of privilege, loss of symbolic capital, and loss of Afrikaner nationality and homeland, as imagined before the walls of apartheid were removed.

The importance of the new white right in South Africa reaches beyond the country’s territorial borders. It exports to new right-wing movements and activists in North America, Europe, and Australia a narrative according to which the South African miracle—peaceful democratization under pressure from the international community of conscience—has failed. It provides the new white movements throughout the world with an apocalyptic image of the white humankind as a persecuted minority facing extinction, even in countries where whites are actually the hegemonic majority.

+ Arabic

"المأساة من منظورهم": اليمين الأبيض الجديد في جنوب أفريقيا

يهونتان ألشيخ

شيخيقترح المقال تحليلًا نقديًا لعدة ثيمات أساسيّة في أيديولوجيّة اليمين الأبيض الجديد، التي تطوّرت خلال السنوات ال25 التي مضت منذ دمقرطة جنوب أفريقيا. يصف المقال تعبيرات الخوف من "إبادة الرجل الأبيض"، الإحباط والاستياء من حكم "الإثنوقراطيّة السوداء". إلى جانب وصفه لمنظور اليمين الأبيض الجديد، يستعرض المقال السياق الجديد بهدف تحديد التحيّزات، ونقاط العمى والفرضيات العنصريّة التي تشكّل وتبني هذا المنظور. وعلى وجه الخصوص، يصف المقال القلق العنصريّ الذي تحوّله أيديولوجيا اليمين الأبيض في جنوب أفريقيا إلى مصطلح، وتطوّره وتقوم بترويجه. جذور هذا القلق مزروعة في تجربة الفقدان- فقدان الامتيازات، والثروة الرمزيّة، والقوميّة الأفريقانيّة، وللوطن كما تمّ تخيّله قبل هدم جدران الأبرتهايد.

تتجاوز أهميّة اليمين الأبيض الجديد في جنوب أفريقيا الحدود الجغرافيّة، فهو يصدّر لحركات وناشطي اليمين الجديد في شمال أمريكا، وأوروبا وأستراليا السرديّة التي بحسبها المعجزة الجنوب أفريقيّة- أيّ الدمقرطة السلميّة بضغط مجتمع الضمير الدوليّ- باءت بالفشل. وهو يزوّد حركات اليمين الجديد بالعالم بصورة أبوكالبتية يكون فيها الإنسان الأبيض أقلية ملاحقة ومنقرضة في ظلّ استبداد فشل الحاكميّة في دول ذات غالبيّة السوداء. بهذا المعنى، يغذّي القلق والفقدان والغضب في تجربة الواقع الجنوب أفريقي، بالنسبة لليمين الأبيض الجديد، تجربة واقع البيض الذي يعايشون أنفسهم كأقلية ملاحقة ومنقرضة في البلاد التي يشكّلون فيها أغلبيّة مسيّطرة.

קטגוריה: