גישה חופשית
האתניות (כן) עוצרת במחסום: לשאלת הזהות האתנית בהתנחלויות

האתניות (כן) עוצרת במחסום: לשאלת הזהות האתנית בהתנחלויות

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

האתניות (כן) עוצרת במחסום: לשאלת הזהות האתנית בהתנחלויות
ריבי גיליס

 

הזהות האתנית של המתנחלים זוכה לרוב להתעלמות או לכל היותר לאזכורים אגביים במחקר ובשיח הציבורי. דחיקה זו של שאלת הזהות האתנית של המתנחלים לשולי השיח הציבורי והמחקרי תמוהה לאור נוכחותה הגלויה בהקשר של פרויקט ההתנחלויות. מאמר זה מראה כי ספרות המחקר נשענת על תפיסה מהותנית של הקטגוריות "דת" ו"מעמד" – תפיסה הדוחקת הצדה את הדיון שהיה יכול להתפתח בשאלת הזהות האתנית בהתנחלויות. דרך סקירה של העיתון נקודה המאמר יחשוף את הצמתים שבהם נפגשות הזהויות הדתיות והמעמדיות של המתנחלים ויציג בסיס אמפירי לדיון על זהותם האתנית של המתנחלים, בסיס שהמחקר על אודות המתנחלים החמיץ לאורך השנים. אטען כי המקור להחמצה הזו הוא בתפיסה פרדיגמטית של הקו הירוק המייצרת הבחנה בין "אתניות" ל"כיבוש". הבחנה זו לא רק מאשררת את אופני האתניזציה בישראל אלא גם חושפת את העובדה ששדה המחקר הביקורתי כלוא בכלוב החשיבה הלאומי-יהודי.

The Question of Ethnic Identity in the Israeli Settlements / Rivi Gillis

The ethnic identity of the Israeli settlers beyond the Green Line is rarely considered in academic work or even in the public discourse. This omission is puzzling when we consider the clear visibility of ethnicity in the context of the Jewish settlement project. This article shows that current research rests on an essentialist conception of “religion” and “class,” which sidelines the option of discussing the settlers’ ethnic identity. Through a content analysis of the ethnic discourse in Nekuda, the settlers’ monthly organ, the article demonstrates the intersection of religion, class, and ethnicity in the context of the Israeli settlements. These interfaces offer a real empirical basis for a discussion of the settlers’ ethnic identity – all but overlooked by scholars of settlers’ identity. This omission, I argue, is rooted in a paradigmatic conception of the Green Line, which produces a distinction between “ethnic” and “occupation.” This distinction not only reaffirms the various kinds of ethnicization in Israel, but also reveals that even critical research continues to cling to Jewish-nationalist categories.

תקציר בערבית של המאמר

+ תקציר

האתניות (כן) עוצרת במחסום: לשאלת הזהות האתנית בהתנחלויות
ריבי גיליס

 

הזהות האתנית של המתנחלים זוכה לרוב להתעלמות או לכל היותר לאזכורים אגביים במחקר ובשיח הציבורי. דחיקה זו של שאלת הזהות האתנית של המתנחלים לשולי השיח הציבורי והמחקרי תמוהה לאור נוכחותה הגלויה בהקשר של פרויקט ההתנחלויות. מאמר זה מראה כי ספרות המחקר נשענת על תפיסה מהותנית של הקטגוריות "דת" ו"מעמד" – תפיסה הדוחקת הצדה את הדיון שהיה יכול להתפתח בשאלת הזהות האתנית בהתנחלויות. דרך סקירה של העיתון נקודה המאמר יחשוף את הצמתים שבהם נפגשות הזהויות הדתיות והמעמדיות של המתנחלים ויציג בסיס אמפירי לדיון על זהותם האתנית של המתנחלים, בסיס שהמחקר על אודות המתנחלים החמיץ לאורך השנים. אטען כי המקור להחמצה הזו הוא בתפיסה פרדיגמטית של הקו הירוק המייצרת הבחנה בין "אתניות" ל"כיבוש". הבחנה זו לא רק מאשררת את אופני האתניזציה בישראל אלא גם חושפת את העובדה ששדה המחקר הביקורתי כלוא בכלוב החשיבה הלאומי-יהודי.

+ English

The Question of Ethnic Identity in the Israeli Settlements / Rivi Gillis

The ethnic identity of the Israeli settlers beyond the Green Line is rarely considered in academic work or even in the public discourse. This omission is puzzling when we consider the clear visibility of ethnicity in the context of the Jewish settlement project. This article shows that current research rests on an essentialist conception of “religion” and “class,” which sidelines the option of discussing the settlers’ ethnic identity. Through a content analysis of the ethnic discourse in Nekuda, the settlers’ monthly organ, the article demonstrates the intersection of religion, class, and ethnicity in the context of the Israeli settlements. These interfaces offer a real empirical basis for a discussion of the settlers’ ethnic identity – all but overlooked by scholars of settlers’ identity. This omission, I argue, is rooted in a paradigmatic conception of the Green Line, which produces a distinction between “ethnic” and “occupation.” This distinction not only reaffirms the various kinds of ethnicization in Israel, but also reveals that even critical research continues to cling to Jewish-nationalist categories.

+ Arabic

תקציר בערבית של המאמר