גישה חופשית
הבנליות של הכיבוש והפוליטיקה של הפרוור: המקרה של מעלה אדומים

הבנליות של הכיבוש והפוליטיקה של הפרוור: המקרה של מעלה אדומים

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

הבנליות של הכיבוש והפוליטיקה של הפרוור: המקרה של מעלה אדומים
מרקו אלגרה

 

בהתבסס על הסכֵמה התיאורטית לניתוח המרחב שהציע אנרי לפבר (Lefebvre), המאמר בוחן את צמיחתה של מעלה אדומים כמי שניצבת במשולש שבין הגדרות מדיניות, תכנון פרופסיונלי ומרחב יומיומי. השיח המחקרי המקובל מתמקד בפן האידיאולוגי של מקימי ההתנחלויות ותושביהן ובתפקידן הגיאו-פוליטי, ואילו מאמר זה בוחן כיצד ההתנחלויות הופכות דווקא למרחב מבטיח עבור מעמד הביניים – מרחב שמציע דיור בר-השגה, נגישות, ביטחון, תכנון עירוני מודרני וחיי יומיום עשירים. בחינת הזיקות בין ירושלים למעלה אדומים מעלה תמונה מורכבת: מעלה אדומים נחשבת חלק מהמטרופולין ירושלים מכל בחינה תפקודית וחלק מחיי היומיום של תושביה, אך בכל זאת היא נבדלת מירושלים בתחושת הביטחון שהיא מייצרת. כך, באופן פרדוקסלי, האיום העיקרי בעיני תושבי מעלה אדומים איננו הפלסטינים; תחת זאת הם מוצאים בעירם הגנה ומפלט מפני תופעות אורבניות כמו פשע, לכלוך ואי-ודאות, ובהקשר הירושלמי, אף מקלט ממה שנתפס כהשתלטות חרדית על המרחב העירוני.

The Banality of Occupation: The Politics of Suburbia in Ma’aleh Adumim /
Marco Allegra

Using the theoretical framework for spatial analysis proposed by Henri Lefebvre, this article studies the growth of Ma’aleh Adumim as an intersection of political definitions, professional planning, and everyday space. Whereas the research discourse usually focuses on the ideology of the settlements’ founders and inhabitants and on the settlements’ geopolitical role, this article examines how the settlements are becoming a preferred space for the middle class — a space that offers affordable housing, accessibility, security, modern urban planning, and rich daily life. An examination of the connections between Jerusalem and Ma’aleh Adumim reveals a complex picture: Ma’aleh Adumim is considered part of the Jerusalem metropolis in every functional respect and in many aspects of the daily lives of its inhabitants, but it is still distinguished from Jerusalem in the sense of security it affords. Thus, paradoxically, the inhabitants of Ma’aleh Adumim do not view the Palestinians as their main threat; rather, they find in their city protection and refuge from such urban phenomena as crime, dirt, and uncertainty – and, specifically with regard to Jerusalem, a refuge from what they perceive as the increased ultra-Orthodox control of the urban sphere.

תקציר בערבית של המאמר

+ תקציר

הבנליות של הכיבוש והפוליטיקה של הפרוור: המקרה של מעלה אדומים
מרקו אלגרה

 

בהתבסס על הסכֵמה התיאורטית לניתוח המרחב שהציע אנרי לפבר (Lefebvre), המאמר בוחן את צמיחתה של מעלה אדומים כמי שניצבת במשולש שבין הגדרות מדיניות, תכנון פרופסיונלי ומרחב יומיומי. השיח המחקרי המקובל מתמקד בפן האידיאולוגי של מקימי ההתנחלויות ותושביהן ובתפקידן הגיאו-פוליטי, ואילו מאמר זה בוחן כיצד ההתנחלויות הופכות דווקא למרחב מבטיח עבור מעמד הביניים – מרחב שמציע דיור בר-השגה, נגישות, ביטחון, תכנון עירוני מודרני וחיי יומיום עשירים. בחינת הזיקות בין ירושלים למעלה אדומים מעלה תמונה מורכבת: מעלה אדומים נחשבת חלק מהמטרופולין ירושלים מכל בחינה תפקודית וחלק מחיי היומיום של תושביה, אך בכל זאת היא נבדלת מירושלים בתחושת הביטחון שהיא מייצרת. כך, באופן פרדוקסלי, האיום העיקרי בעיני תושבי מעלה אדומים איננו הפלסטינים; תחת זאת הם מוצאים בעירם הגנה ומפלט מפני תופעות אורבניות כמו פשע, לכלוך ואי-ודאות, ובהקשר הירושלמי, אף מקלט ממה שנתפס כהשתלטות חרדית על המרחב העירוני.

+ English

The Banality of Occupation: The Politics of Suburbia in Ma’aleh Adumim /
Marco Allegra

Using the theoretical framework for spatial analysis proposed by Henri Lefebvre, this article studies the growth of Ma’aleh Adumim as an intersection of political definitions, professional planning, and everyday space. Whereas the research discourse usually focuses on the ideology of the settlements’ founders and inhabitants and on the settlements’ geopolitical role, this article examines how the settlements are becoming a preferred space for the middle class — a space that offers affordable housing, accessibility, security, modern urban planning, and rich daily life. An examination of the connections between Jerusalem and Ma’aleh Adumim reveals a complex picture: Ma’aleh Adumim is considered part of the Jerusalem metropolis in every functional respect and in many aspects of the daily lives of its inhabitants, but it is still distinguished from Jerusalem in the sense of security it affords. Thus, paradoxically, the inhabitants of Ma’aleh Adumim do not view the Palestinians as their main threat; rather, they find in their city protection and refuge from such urban phenomena as crime, dirt, and uncertainty – and, specifically with regard to Jerusalem, a refuge from what they perceive as the increased ultra-Orthodox control of the urban sphere.

+ Arabic

תקציר בערבית של המאמר