גישה חופשית
היסטוריה משולבת של השואה: אפשרויות ואתגרים

היסטוריה משולבת של השואה: אפשרויות ואתגרים

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

היסטוריה משולבת של השואה: אפשרויות ואתגרים /
שאול פרידלנדר

 

"בהיסטוריה", כותב מישל דה סֶרטוֹ, "הכול מתחיל במעשה של הפרדה, הרכבה והפיכת דברים אשר חולקו אחרת ל'תעודות'. חלוקה תרבותית חדשה זו היא המשימה הראשונה. לאמיתו של דבר, היא מושתתת על יצירת תעודות כאלה באמצעות העתקת הדברים הללו, תעתוקם או צילומם ואגב כך שינוי מקומם ומעמדם" (de Certeau 1988, 72–73). בעת שלוקטו ה"תעודות" עבור ההיסטוריה של השואה, הוקמו אי אלה ארכיונים שונים זה מזה בתכלית ונכתבו אי אלה היסטוריות אוטונומיות לכאורה. מאמר זה יוקדש לשידוד מערכות או במילים אחרות, לארגון מחדש של ישויות נפרדות לשעבר מעין אלה במטרה לייצר היסטוריה משולבת של השמדת יהודי אירופה.

קודם כול, אגדיר היסטוריה משולבת מעין זו מבחינה מושגית, לאחר מכן אתייחס לכמה בחירות נרטיביות ופרשניות שיש להן זיקה זו לזו, ולבסוף אעלה סוגיות מסוימות שעד כה המעיטו מערכן או התעלמו מהן…

+ תקציר

היסטוריה משולבת של השואה: אפשרויות ואתגרים /
שאול פרידלנדר

 

"בהיסטוריה", כותב מישל דה סֶרטוֹ, "הכול מתחיל במעשה של הפרדה, הרכבה והפיכת דברים אשר חולקו אחרת ל'תעודות'. חלוקה תרבותית חדשה זו היא המשימה הראשונה. לאמיתו של דבר, היא מושתתת על יצירת תעודות כאלה באמצעות העתקת הדברים הללו, תעתוקם או צילומם ואגב כך שינוי מקומם ומעמדם" (de Certeau 1988, 72–73). בעת שלוקטו ה"תעודות" עבור ההיסטוריה של השואה, הוקמו אי אלה ארכיונים שונים זה מזה בתכלית ונכתבו אי אלה היסטוריות אוטונומיות לכאורה. מאמר זה יוקדש לשידוד מערכות או במילים אחרות, לארגון מחדש של ישויות נפרדות לשעבר מעין אלה במטרה לייצר היסטוריה משולבת של השמדת יהודי אירופה.

קודם כול, אגדיר היסטוריה משולבת מעין זו מבחינה מושגית, לאחר מכן אתייחס לכמה בחירות נרטיביות ופרשניות שיש להן זיקה זו לזו, ולבסוף אעלה סוגיות מסוימות שעד כה המעיטו מערכן או התעלמו מהן…