הכול אודות סתוית: ביוגרפיה חייתית

הכול אודות סתוית: ביוגרפיה חייתית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

הכול אודות סתוית: ביוגרפיה חייתית

תמר נוביק

האם חיות הן יצורים היסטוריים? האם אפשר לכתוב ביוגרפיה של חיה? מאמר זה מתחקה אחר קורות חייה הבלתי שגרתיים של פרה אחת במחצית המאה העשרים, ובכך מאתגר את גבולותיהם המקובלים של הארכיון והנרטיב ההיסטורי. סתוית, בת הכלאיים מכפר גלעדי, הצטיינה במהלך שני עשורי חייה בשפע של צאצאים וחלב, וזכתה בערוב ימיה לתואר ״אלופת האלופות״ ולהכרה ציבורית רחבה. סיפורה, כמו כל ביוגרפיה טובה, מאפיין באמצעות דמותה היחידה את רוח הזמן ואת תחושת המקום. פרת חלב פורייה זו, שהייתה גוף חי כמו גם מכונה משוכללת, גילמה בעמלה את הצלחותיו של מפעל ההתיישבות היהודי, כמו גם את החרדות שבבסיסו. עטיניה גברו על מכשולים סביבתיים ופוליטיים, והוכיחו שיש בכוחן של טכנולוגיות חקלאיות להצדיק התערבות אירופית במזרח התיכון.

All about Stavit: A Beastly Biography

Tamar Novick

Are animals historical beings? Could we write their biographies? This article traces the unusual life of a single cow in the mid twentieth century, thus challenging the accepted boundaries of the archive and what counts as historical narrative. Stavit, a crossbreed that lived in the Jewish agricultural settlement Kfar Giladi, excelled during the two decades of her life by producing both a large number of calves and copious amounts milk. Toward the end of her life, she was awarded the title Champion of Champions, and received broad public acclaim. Through her character, this story—like all good biographies—portrays the spirit of the time and a sense of place. This fecund milch cow, that was a living body as well as a sophisticated machine, embodied through her labors the successes of the Jewish settlement project, as well as the anxieties that underlay it. Her udders overcame environmental and political challenges, proving that agricultural technology had the power to justify European intervention in the Middle East.

كل شيء حول ستڤيت: سيرة حياة حيوان

تمار نوبيك

هل تعتبر الحيوانات مخلوقات تاريخية؟ هل يمكن كتابة سيرة حياة حيوان ما؟ تتمحور المقالة حول سيرة حياة غير اعتيادية لبقرة في منتصف القرن العشرين، وبهذا فإنَّ المقالة تتحدّى الحدود المقبولة لمفهوم الأرشيف والرواية التاريخية. ستڤيت، بقرة مهجّنة من كيبوتس كفار جلعادي، تميّزت خلال عقدي حياتها بالعديد من الذرية والحليب، وحظيت في آخر حياتها بلقب "بطلة الأبطال" وشهرة جماهيرية واسعة. أسوة بأية سيرة حياة جيدة، تمثّل قصّتها، من خلال شخصيتها الفردية، روح العصر وحسّ المكان. بجهدها جسّدت هذه البقرة المدرّة للحليب، التي اعتبرت مخلوقًا حيًا وكذلك آلة متطوّرة، نجاحات المشروع الاستيطاني اليهودي، وكذلك الخوف القائم في أساسه. تغلّب ضرعا البقرة على عراقيل محيطة وسياسية، وبرهنا أنه من شأن التقنيات الزراعية إضفاء شرعية على التدخّل الأوروبي في الشرق الأوسط.

+ תקציר

הכול אודות סתוית: ביוגרפיה חייתית

תמר נוביק

האם חיות הן יצורים היסטוריים? האם אפשר לכתוב ביוגרפיה של חיה? מאמר זה מתחקה אחר קורות חייה הבלתי שגרתיים של פרה אחת במחצית המאה העשרים, ובכך מאתגר את גבולותיהם המקובלים של הארכיון והנרטיב ההיסטורי. סתוית, בת הכלאיים מכפר גלעדי, הצטיינה במהלך שני עשורי חייה בשפע של צאצאים וחלב, וזכתה בערוב ימיה לתואר ״אלופת האלופות״ ולהכרה ציבורית רחבה. סיפורה, כמו כל ביוגרפיה טובה, מאפיין באמצעות דמותה היחידה את רוח הזמן ואת תחושת המקום. פרת חלב פורייה זו, שהייתה גוף חי כמו גם מכונה משוכללת, גילמה בעמלה את הצלחותיו של מפעל ההתיישבות היהודי, כמו גם את החרדות שבבסיסו. עטיניה גברו על מכשולים סביבתיים ופוליטיים, והוכיחו שיש בכוחן של טכנולוגיות חקלאיות להצדיק התערבות אירופית במזרח התיכון.

+ English

All about Stavit: A Beastly Biography

Tamar Novick

Are animals historical beings? Could we write their biographies? This article traces the unusual life of a single cow in the mid twentieth century, thus challenging the accepted boundaries of the archive and what counts as historical narrative. Stavit, a crossbreed that lived in the Jewish agricultural settlement Kfar Giladi, excelled during the two decades of her life by producing both a large number of calves and copious amounts milk. Toward the end of her life, she was awarded the title Champion of Champions, and received broad public acclaim. Through her character, this story—like all good biographies—portrays the spirit of the time and a sense of place. This fecund milch cow, that was a living body as well as a sophisticated machine, embodied through her labors the successes of the Jewish settlement project, as well as the anxieties that underlay it. Her udders overcame environmental and political challenges, proving that agricultural technology had the power to justify European intervention in the Middle East.

+ Arabic

كل شيء حول ستڤيت: سيرة حياة حيوان

تمار نوبيك

هل تعتبر الحيوانات مخلوقات تاريخية؟ هل يمكن كتابة سيرة حياة حيوان ما؟ تتمحور المقالة حول سيرة حياة غير اعتيادية لبقرة في منتصف القرن العشرين، وبهذا فإنَّ المقالة تتحدّى الحدود المقبولة لمفهوم الأرشيف والرواية التاريخية. ستڤيت، بقرة مهجّنة من كيبوتس كفار جلعادي، تميّزت خلال عقدي حياتها بالعديد من الذرية والحليب، وحظيت في آخر حياتها بلقب "بطلة الأبطال" وشهرة جماهيرية واسعة. أسوة بأية سيرة حياة جيدة، تمثّل قصّتها، من خلال شخصيتها الفردية، روح العصر وحسّ المكان. بجهدها جسّدت هذه البقرة المدرّة للحليب، التي اعتبرت مخلوقًا حيًا وكذلك آلة متطوّرة، نجاحات المشروع الاستيطاني اليهودي، وكذلك الخوف القائم في أساسه. تغلّب ضرعا البقرة على عراقيل محيطة وسياسية، وبرهنا أنه من شأن التقنيات الزراعية إضفاء شرعية على التدخّل الأوروبي في الشرق الأوسط.