גישה חופשית
הכול ק(א)שור: פרפורמטיביות וחציית גבולות המגדר והלאום בפסיקה על אונס במרמה

הכול ק(א)שור: פרפורמטיביות וחציית גבולות המגדר והלאום בפסיקה על אונס במרמה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

הכול ק(א)שור: פרפורמטיביות וחציית גבולות המגדר והלאום בפסיקה על אונס במרמה /
אייל גרוס

סאבר קאשור הורשע בפלילים באשמת מרמה הנוגעת לזהות לאומית, כאשר נפסק שהוא הציג עצמו "בכזב" כיהודי לפני אישה שקיים עמה יחסי מין, נוסף על מרמה לגבי מעמדו האישי. העמדתו לדין והרשעתו עוררו דיון ציבורי ומשפטי בשאלות של מין, לאום והקשר ביניהם. המאמר דן במקרה של קאשור ובמקרים אחרים של אנשים שהורשעו בעברות דומות. שלא כבמקרה קאשור, במקרים המקבילים שהתרחשו בארץ ובעולם נסבה הטענה על מרמה לגבי הזהות המגדרית. מחבר המאמר מציע הסתכלות משולבת בפסיקה שעסקה בהאשמה בהתחזות לאומית ובפסיקה שעסקה בהאשמה בהתחזות מגדרית, ובוחן כיצד כללי המשפט הפלילי שעוסקים בעברת האונס במרמה לגבי "מיהות העושה" משמשים כדי לשמר את הסדר הלאומי-מגדרי מפני חציית גבולות אסורה, שמערערת את היציבות וה"טבעיות" של קטגוריות הזהוּת שבבסיסו. הוא מראה כיצד כוח ההענשה של המדינה מופעל במקרים אלו בצורה שמשמרת את הסדר המיני-מגדרי-לאומי. פרשת קאשור נבחנת באספקלריה של תופעת הפאסינג (מעבר, passing), כלומר הפרפורמנס של בני קבוצות מיעוט שונות הרואות עצמן מקופחות, הנוטים בנסיבות חברתיות מסוימות להציג עצמם כחברי קבוצת הרוב כדי שלא להיחשף ליחס מקפח או גזעני. הפסיקה שהרשיעה אנשים ש"עברו" כשייכים לקבוצה שאליה הם אינם נתפסים בעיני החברה כשייכים באופן "טבעי" נבחנת במאמר מתוך עיון בשאלה כיצד לאום, כמו מגדר, גם הוא סוג של "פרפרומנס" שאין לו מעמד אונטולוגי נפרד מן הפעולות השונות המכוננות את ממשותו: כמו הסימנים המגדריים, כך גם הסימנים הלאומיים הם סימנים מיצגיים-ביצועיים, שמכוננים למעשה את הזהות שהם מתיימרים לבטא. ניתוח פסקי הדין ממחיש כיצד החריגה מהלאום – כמו גם מהמגדר ש"יש" כביכול לכל אחד ואחת מאתנו ושמולבש עלינו באופן כפוי – גורמת לענישה, ובייחוד כאשר היא מתבצעת במסגרת של קשר אינטימי המפר את הסדר המיני-מגדרי-לאומי.

Sabbar Kashur was convicted of deception relating to his national identity. The court ruled that he had Performance and Crossing Gender and Nationality Borders in the Case Law on Rape by Deception /
Aeyal Gross

“deceitfully” misrepresented himself as a Jew to a woman with whom he had sexual intercourse, in addition to deceiving her with regard to his personal status. His indictment and conviction led to a public and legal debate on questions of sex, nationality, and the connection between the two. This article discusses the Kashur case and other instances in Israel and abroad in which people have been convicted of a similar crime; in the latter instances, however, the deception had to do with gender identity, rather than national identity, as in the Kashur case. The article proposes an integrated examination of case law dealing with “national impersonation” and “gender impersonation” and considers how the rules of criminal law governing rape by deception that relate to the “identity of the offender” serve to preserve the gender-national order from prohibited boundary-crossing that might challenge the stability and “naturalness” of the identity categories underlying that order.
The article considers how the state’s punitive power in such instances is applied so as to preserve the national-gender-sexual order. The Kashur case is examined through the prism of the “passing” phenomenon, in which members of discriminated minority groups present themselves, in certain social circumstances, as belonging to the majority group so as not to be exposed to racist or discriminatory treatment. The court decisions convicting people for “passing” as members of groups to which society does not regard them as “naturally” belonging are critiqued from a perspective that takes nationality, like gender, to be a type of “performance,” which does not have a separate ontological status from the various actions that constitute its actuality. Like gender signals, national signals are exhibited-performed and, in effect, constitute the identity that they are allegedly expressing. The case law that is analyzed demonstrates how deviation from the nationality, as from the gender, that everyone supposedly “has” and is forcibly imposed on us leads to punishment. This is particularly so when the deviation occurs as part of an intimate relationship with another person, in a way that violates the national-gender-sexual order.

الاستعراض والانتقال من طرفي حدود الجندر والهوية القومية في قرار قضائي بشأن اغتصاب عبر الاحتيال / 
أيال غروس

أُدينَ صابر قاشور في قضية جنائية بتهمة الاحتيال بشأن هويته القومية، إذ جاء في معرض قرار المحكمة أنه عرض نفسه "بصورة كاذبة" أمام امرأة مارس معها علاقات جنسية، إضافة إلى احتياله بشأن حالته الشخصية. لقد أثارت مسألة الاتهام والإدانة نقاشًا جماهيريًا وقضائيًا حول مسألة الجنس والقومية والعلاقة بينهما. تبحث المقالة بحالة قاشور وبحالات أخرى أُدين بها أشخاص بمخالفات شبيهة. خلافًا لحالة قاشور، فإن الحالات الأخرى التي ظهرت في البلاد وخارجها ارتكزت على احتيال بشأن الهوية الجندرية. يقترح كاتب المقالة معاينة قرارات الإدانة المعتمدة على الاحتيال بشأن الهوية القومية والهوية الجندرية، ويبحث في كيفية استخدام القوانين الجنائية الخاصة بحالات ارتكاب الاغتصاب القائم على الاحتيال وتحوّل القضية إلى مسألة "هوية الفاعل"، وذلك بغية الحفاظ على النظام القومي-الجندري وتحريم اجتياز الحدود، إذ إن من شأن مثل هذا الاجتياز أن يزعزع استقرار هذا النظام ويقوّض "طبيعة" مجموعات الهوية القائمة بين ظهرانيه. ويؤكّد نقاش الكاتب على كيفية استخدام الدولة لقوة العقاب في مثل هذه الحالات بغية الحفاظ على النظام الجنسي-القومي-الجندري. يبحث الكاتب في قضية قاشور اعتمادًا على منظور الانتقال، أي استعراض المنتمين إلى أقليات مختلفة تحمل المظالم وتصوير ذواتهم بوصفهم ينتمون إلى مجموعة الأكثرية بغية عدم الانكشاف إلى علاقات التمييز أو نظرات عنصرية. إن القرارات القضائية التي أدانت أشخاصًا "انتقلوا" بوصفهم ينتمون إلى مجموعة معينة لا يرى المجتمع بأنهم ينتمون إليها بصورة "طبيعية"، هي القرارات التي يبحث فيها كاتب المقالة اعتمادًا على فحص قضايا متنوّعة كالقومية والجندر، ويؤكّد على أن هذه القضايا تعتبر نوعًا من "الاستعراض" الذي لا تتمتّع بمكانة انطولوجية منفصلة عن النشاطات المختلفة التي تشكّل حقيقتها: كما الدّالات الجندرية كذلك الدّالات القومية هي دالاّت تمثيلية-تنفيذية تشكّل عمليًا الهوية وتزعم أنها تعبّر عنها. يجسّد تحليل القرارات القضائية كيف أن الشذوذ عن الهوية القومية – كما هو الحال مع الهوية الجندرية التي "يتمتّع" بها ظاهرًا كل فرد منّا وهي فعليًا هويات مفروضة علينا بالقوّة – يؤدّي إلى العقاب، وخاصة حين يتضمن ذلك علاقات حميمية تنتهك النظام الجنسي-الجندري-القومي القائم.

+ תקציר

הכול ק(א)שור: פרפורמטיביות וחציית גבולות המגדר והלאום בפסיקה על אונס במרמה /
אייל גרוס

סאבר קאשור הורשע בפלילים באשמת מרמה הנוגעת לזהות לאומית, כאשר נפסק שהוא הציג עצמו "בכזב" כיהודי לפני אישה שקיים עמה יחסי מין, נוסף על מרמה לגבי מעמדו האישי. העמדתו לדין והרשעתו עוררו דיון ציבורי ומשפטי בשאלות של מין, לאום והקשר ביניהם. המאמר דן במקרה של קאשור ובמקרים אחרים של אנשים שהורשעו בעברות דומות. שלא כבמקרה קאשור, במקרים המקבילים שהתרחשו בארץ ובעולם נסבה הטענה על מרמה לגבי הזהות המגדרית. מחבר המאמר מציע הסתכלות משולבת בפסיקה שעסקה בהאשמה בהתחזות לאומית ובפסיקה שעסקה בהאשמה בהתחזות מגדרית, ובוחן כיצד כללי המשפט הפלילי שעוסקים בעברת האונס במרמה לגבי "מיהות העושה" משמשים כדי לשמר את הסדר הלאומי-מגדרי מפני חציית גבולות אסורה, שמערערת את היציבות וה"טבעיות" של קטגוריות הזהוּת שבבסיסו. הוא מראה כיצד כוח ההענשה של המדינה מופעל במקרים אלו בצורה שמשמרת את הסדר המיני-מגדרי-לאומי. פרשת קאשור נבחנת באספקלריה של תופעת הפאסינג (מעבר, passing), כלומר הפרפורמנס של בני קבוצות מיעוט שונות הרואות עצמן מקופחות, הנוטים בנסיבות חברתיות מסוימות להציג עצמם כחברי קבוצת הרוב כדי שלא להיחשף ליחס מקפח או גזעני. הפסיקה שהרשיעה אנשים ש"עברו" כשייכים לקבוצה שאליה הם אינם נתפסים בעיני החברה כשייכים באופן "טבעי" נבחנת במאמר מתוך עיון בשאלה כיצד לאום, כמו מגדר, גם הוא סוג של "פרפרומנס" שאין לו מעמד אונטולוגי נפרד מן הפעולות השונות המכוננות את ממשותו: כמו הסימנים המגדריים, כך גם הסימנים הלאומיים הם סימנים מיצגיים-ביצועיים, שמכוננים למעשה את הזהות שהם מתיימרים לבטא. ניתוח פסקי הדין ממחיש כיצד החריגה מהלאום – כמו גם מהמגדר ש"יש" כביכול לכל אחד ואחת מאתנו ושמולבש עלינו באופן כפוי – גורמת לענישה, ובייחוד כאשר היא מתבצעת במסגרת של קשר אינטימי המפר את הסדר המיני-מגדרי-לאומי.

+ English

Sabbar Kashur was convicted of deception relating to his national identity. The court ruled that he had Performance and Crossing Gender and Nationality Borders in the Case Law on Rape by Deception /
Aeyal Gross

“deceitfully” misrepresented himself as a Jew to a woman with whom he had sexual intercourse, in addition to deceiving her with regard to his personal status. His indictment and conviction led to a public and legal debate on questions of sex, nationality, and the connection between the two. This article discusses the Kashur case and other instances in Israel and abroad in which people have been convicted of a similar crime; in the latter instances, however, the deception had to do with gender identity, rather than national identity, as in the Kashur case. The article proposes an integrated examination of case law dealing with “national impersonation” and “gender impersonation” and considers how the rules of criminal law governing rape by deception that relate to the “identity of the offender” serve to preserve the gender-national order from prohibited boundary-crossing that might challenge the stability and “naturalness” of the identity categories underlying that order.
The article considers how the state’s punitive power in such instances is applied so as to preserve the national-gender-sexual order. The Kashur case is examined through the prism of the “passing” phenomenon, in which members of discriminated minority groups present themselves, in certain social circumstances, as belonging to the majority group so as not to be exposed to racist or discriminatory treatment. The court decisions convicting people for “passing” as members of groups to which society does not regard them as “naturally” belonging are critiqued from a perspective that takes nationality, like gender, to be a type of “performance,” which does not have a separate ontological status from the various actions that constitute its actuality. Like gender signals, national signals are exhibited-performed and, in effect, constitute the identity that they are allegedly expressing. The case law that is analyzed demonstrates how deviation from the nationality, as from the gender, that everyone supposedly “has” and is forcibly imposed on us leads to punishment. This is particularly so when the deviation occurs as part of an intimate relationship with another person, in a way that violates the national-gender-sexual order.

+ Arabic

الاستعراض والانتقال من طرفي حدود الجندر والهوية القومية في قرار قضائي بشأن اغتصاب عبر الاحتيال / 
أيال غروس

أُدينَ صابر قاشور في قضية جنائية بتهمة الاحتيال بشأن هويته القومية، إذ جاء في معرض قرار المحكمة أنه عرض نفسه "بصورة كاذبة" أمام امرأة مارس معها علاقات جنسية، إضافة إلى احتياله بشأن حالته الشخصية. لقد أثارت مسألة الاتهام والإدانة نقاشًا جماهيريًا وقضائيًا حول مسألة الجنس والقومية والعلاقة بينهما. تبحث المقالة بحالة قاشور وبحالات أخرى أُدين بها أشخاص بمخالفات شبيهة. خلافًا لحالة قاشور، فإن الحالات الأخرى التي ظهرت في البلاد وخارجها ارتكزت على احتيال بشأن الهوية الجندرية. يقترح كاتب المقالة معاينة قرارات الإدانة المعتمدة على الاحتيال بشأن الهوية القومية والهوية الجندرية، ويبحث في كيفية استخدام القوانين الجنائية الخاصة بحالات ارتكاب الاغتصاب القائم على الاحتيال وتحوّل القضية إلى مسألة "هوية الفاعل"، وذلك بغية الحفاظ على النظام القومي-الجندري وتحريم اجتياز الحدود، إذ إن من شأن مثل هذا الاجتياز أن يزعزع استقرار هذا النظام ويقوّض "طبيعة" مجموعات الهوية القائمة بين ظهرانيه. ويؤكّد نقاش الكاتب على كيفية استخدام الدولة لقوة العقاب في مثل هذه الحالات بغية الحفاظ على النظام الجنسي-القومي-الجندري. يبحث الكاتب في قضية قاشور اعتمادًا على منظور الانتقال، أي استعراض المنتمين إلى أقليات مختلفة تحمل المظالم وتصوير ذواتهم بوصفهم ينتمون إلى مجموعة الأكثرية بغية عدم الانكشاف إلى علاقات التمييز أو نظرات عنصرية. إن القرارات القضائية التي أدانت أشخاصًا "انتقلوا" بوصفهم ينتمون إلى مجموعة معينة لا يرى المجتمع بأنهم ينتمون إليها بصورة "طبيعية"، هي القرارات التي يبحث فيها كاتب المقالة اعتمادًا على فحص قضايا متنوّعة كالقومية والجندر، ويؤكّد على أن هذه القضايا تعتبر نوعًا من "الاستعراض" الذي لا تتمتّع بمكانة انطولوجية منفصلة عن النشاطات المختلفة التي تشكّل حقيقتها: كما الدّالات الجندرية كذلك الدّالات القومية هي دالاّت تمثيلية-تنفيذية تشكّل عمليًا الهوية وتزعم أنها تعبّر عنها. يجسّد تحليل القرارات القضائية كيف أن الشذوذ عن الهوية القومية – كما هو الحال مع الهوية الجندرية التي "يتمتّع" بها ظاهرًا كل فرد منّا وهي فعليًا هويات مفروضة علينا بالقوّة – يؤدّي إلى العقاب، وخاصة حين يتضمن ذلك علاقات حميمية تنتهك النظام الجنسي-الجندري-القومي القائم.