ממלא מקום

הסנגורית על הלא-נולד: הלוחמת נגד ההפלות והתיאורטיקנית הביקורתית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

הסנגורית על הלא-נולד: הלוחמת נגד ההפלות והתיאורטיקנית הביקורתית

מעין גולדמן

במאמר זה אבקש להעמיד דגם של פיגורה מערבית ארכיטיפית שאני מכנה "הסנגורית על הלא-נולד"; פיגורה שמתכוננת ומוגדרת מתוך מהלכי הקריאה והמשמוע שלה במושאים ובתופעות. את המונח "הסנגוריה על הלא-נולד" אני שואלת מעמדתם המוצהרת של פעילים "מעודדי חיים" (Pro-life) מהימין השמרני בארצות הברית המסנגרים על הלא-נולד העוברי, הפוטנציאלי, העתידי והאמריקני. בפרט אתמקד בניסוח שלהם להצעת "חוק פעימת הלב", חוק שאוסר על הפלות אחרי השבוע השישי להיריון ומבוסס על איתורה ומשמועה של "פעימת לב עוברית".

תוך כדי התוודעות למהלכי הקריאה התובעניים והמקסימליסטיים של הסנגורית המוצהרת במושאיה הלא-נולדים, נוכחתי לגלות כמה אותם המהלכים דומים לאלה שלי, כותבת חילונית, פמיניסטית, המתנגדת מפורשות לחוק פעימת הלב. דמיון מטריד זה מעלה שאלות: הייתכן כי מהלכיה הפרשניים של הסנגורית חופפים לאלה שירשתי אני מהמקורות המנוגדים ביותר לכאורה לשיח מעודד החיים האמריקני – הרמנויטיקת החשד, תיאוריות ביקורתיות, ובפרט תיאוריות פמיניסטיות וקוויריות? האם בתצורות הקריאה שכוננו וייצבו תיאוריות אלה, גלגוליה העכשוויים של התבונה הביקורתית, מבליחה דמותה של אותה הפיגורה? ואם כך, האם ייתכן שככותבת פמיניסטית שעסוקה בשאלת הגוף הנשי וההפלה אני בכל זאת קוראת, מפרשת ומעורבת רגשית במושאי הקריאה שלי כסנגורית על הלא-נולד (הלא-נולד התיאורטי, הטקסטואלי ואפילו הפמיניסטי)?

פיגורת הסנגורית מסייעת לזהות את החפיפה בין שני המרחבים האידיאולוגיים ומתאפיינת בכמה נטיות: 1. העצמה והגייה רהוטה של קול המושא; 2. דריכות והטרמה ביחס אליו; 3. תביעה וחתירה למימוש מלא של הפוטנציאל שהיא מזהה בו; 4. תנועה בין עמדה נגטיבית לעמדה אפירמטיבית. הניסיון לאתר אופני קריאה ופרשנות המצויים מחוץ לנטיות אלה עשוי לאפשר צורת התמודדות נוספת עם הצעת החוק ועם סוגיית ההפלה, ולהצביע על ראשיתה של קריאה פוסט-ביקורתית חלשה ומקומית יותר.

The Advocate for the Unborn: The Pro-life Activist and the Critical Theorist

Maayan Goldman

In this article I present a model of an archetypical Western character that I call “the advocate for the unborn,” a character who comes into being and is defined through her reading of, and ascription of meaning to, objects and phenomena. I borrow the term “advocate for the unborn” from the declared stance of pro-life activists from the conservative right in the United States who advocate for the unborn fetus—the potential, future, American. I focus especially on their formulation of the “heartbeat law,” which prohibits abortion after the sixth week of pregnancy and is based on the identification of the fetal heartbeat and the ascription of meaning to it.

While familiarizing myself with the insistent and maximalist reading of the declared advocate for her unborn objects, I discovered how much it resembles mine—a secular, feminist writer who is explicitly opposed to the heartbeat law. This disturbing similarity raises questions: Is it possible that the advocate’s interpretations are congruent with those I inherited from sources that are seemingly totally contrary to the American pro-life discourse—the hermeneutics of suspicion, critical theories, and especially feminist and queer theories? Is it possible that in the ways of reading that these theories formulated and stabilized, the current incarnation of critical wisdom, a faint image of that character can be seen? And if that is the case, is it possible that as a feminist writer who is concerned with the female body and with abortion I nevertheless read, interpret, and am as emotionally involved in the object of my reading (the theoretical, textual, and even feminist unborn) as an advocate for the unborn?

The character of the advocate helps in identifying the congruence between the two ideological spheres and is characterized by several tendencies: 1. Amplification and articulate expression of the object’s voice; 2. Preparedness and anticipation of it; 3. Demand for, and striving toward, the full realization of the potential that she recognizes in it; 4. Movement from a negative position to an affirmative position. The attempt to identify ways of reading and interpretation that exist outside these tendencies may make possible another way to contend with the proposed law and the issue of abortion and may point to the beginnings of a weaker and more local post-critical reading.

محامية الدفاع عن غير المولود: المناضلة ضد الإجهاضات والمنظّرة النقديّة

معيان جولدمان

 

في هذا المقال، سأقدّم أنموذجًا أصليًا لشخصيّة غربيّة أسمّيها "محامية الدفاع عن غير المولود"، شخصيّة يتمّ تخطيطها وتعريفها من خلال استقراءاتها ومنحها المعنى للموضوعات والظواهر. لقد قمت باستعارة مصطلح "محامية الدفاع عن غير المولود" من الموقف المعلن لناشطي "مشجّعو الحياة" (Pro-life) من اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، الذين يدافعون عن غير المولود الجنينيّ، المحتمل، المستقبليّ والأمريكيّ. سأتركّز تحديدًا في صياغتهم لاقتراح "قانون نبضات القلب"، الذي يمنع الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ويتأسّس على تحديد "نبضات القلب الجنينيّة" ومنحها معنى.

من خلال انكشافي على الاستقراءات المُتَطلبة والمُستنفذة لمحامية الدفاع المعلنة حول كائناتها غير المولودة، اكتشفت أوجه الشبه بينها وبين استقراءاتي، ككاتبة علمانيّة ونسويّة تعارض بشكل واضح قانون نبضات القلب. يثير هذا التشابه المقلق أسئلة عديدة: هل تتداخل الاستقراءات التفسيريّة لمحامية الدفاع مع الاستقراءات التي ورثتها من أكثر المصادر تناقضًا مع الخطاب الأمريكيّ المشجّع للحياة- تأويل الشكّ، النظريات النقديّة، وتحديدًا النظريات النسويّة والكويريّة؟ هل تطلّ تلك الشخصيّة من تكوينات القراءة التي شكّلت وثبّتت تلك النظريات التي تُعْتَبَرُ التجسيد العصريّ للعقل النقديّ؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ككاتبة نسويّة منشغلة بسؤال الجسد النسويّ والإجهاض، أقرأ وأفسّر وارتبط عاطفيًا بموضوعات قراءتي مثل محامية الدفاع عن غير المولود (غير المولود النظريّ، النصيّ وحتى النسويّ)؟

تساعد شخصيّة محامية الدفاع على تشخيص التداخل بين هذين الحيزين الأيديولوجيّين وتمتاز بعدّة اتجاهات: 1. تعزيز صوت الموضوعة والتعبير عنه ببلاغة. 2. الضيق والمرونة بالنسبة لها. 3. المطالبة والسعي لتحقيق كامل الإمكانات التي تشخّصها بها. 4. التنقّل بين الموقف السلبيّ والموقف التأكيديّ. محاولة إيجاد طرائق القراءة والتأويل الكامنة خارج هذه الاتجاهات يمكِّن شكل مواجهة أخرى مع اقتراح القانون ومسألة الإجهاض، والإشارة إلى بداية قراءة ما بعد نقديّة ضعيفة وأكثر محليّة.

+ תקציר

הסנגורית על הלא-נולד: הלוחמת נגד ההפלות והתיאורטיקנית הביקורתית

מעין גולדמן

במאמר זה אבקש להעמיד דגם של פיגורה מערבית ארכיטיפית שאני מכנה "הסנגורית על הלא-נולד"; פיגורה שמתכוננת ומוגדרת מתוך מהלכי הקריאה והמשמוע שלה במושאים ובתופעות. את המונח "הסנגוריה על הלא-נולד" אני שואלת מעמדתם המוצהרת של פעילים "מעודדי חיים" (Pro-life) מהימין השמרני בארצות הברית המסנגרים על הלא-נולד העוברי, הפוטנציאלי, העתידי והאמריקני. בפרט אתמקד בניסוח שלהם להצעת "חוק פעימת הלב", חוק שאוסר על הפלות אחרי השבוע השישי להיריון ומבוסס על איתורה ומשמועה של "פעימת לב עוברית".

תוך כדי התוודעות למהלכי הקריאה התובעניים והמקסימליסטיים של הסנגורית המוצהרת במושאיה הלא-נולדים, נוכחתי לגלות כמה אותם המהלכים דומים לאלה שלי, כותבת חילונית, פמיניסטית, המתנגדת מפורשות לחוק פעימת הלב. דמיון מטריד זה מעלה שאלות: הייתכן כי מהלכיה הפרשניים של הסנגורית חופפים לאלה שירשתי אני מהמקורות המנוגדים ביותר לכאורה לשיח מעודד החיים האמריקני – הרמנויטיקת החשד, תיאוריות ביקורתיות, ובפרט תיאוריות פמיניסטיות וקוויריות? האם בתצורות הקריאה שכוננו וייצבו תיאוריות אלה, גלגוליה העכשוויים של התבונה הביקורתית, מבליחה דמותה של אותה הפיגורה? ואם כך, האם ייתכן שככותבת פמיניסטית שעסוקה בשאלת הגוף הנשי וההפלה אני בכל זאת קוראת, מפרשת ומעורבת רגשית במושאי הקריאה שלי כסנגורית על הלא-נולד (הלא-נולד התיאורטי, הטקסטואלי ואפילו הפמיניסטי)?

פיגורת הסנגורית מסייעת לזהות את החפיפה בין שני המרחבים האידיאולוגיים ומתאפיינת בכמה נטיות: 1. העצמה והגייה רהוטה של קול המושא; 2. דריכות והטרמה ביחס אליו; 3. תביעה וחתירה למימוש מלא של הפוטנציאל שהיא מזהה בו; 4. תנועה בין עמדה נגטיבית לעמדה אפירמטיבית. הניסיון לאתר אופני קריאה ופרשנות המצויים מחוץ לנטיות אלה עשוי לאפשר צורת התמודדות נוספת עם הצעת החוק ועם סוגיית ההפלה, ולהצביע על ראשיתה של קריאה פוסט-ביקורתית חלשה ומקומית יותר.

+ English

The Advocate for the Unborn: The Pro-life Activist and the Critical Theorist

Maayan Goldman

In this article I present a model of an archetypical Western character that I call “the advocate for the unborn,” a character who comes into being and is defined through her reading of, and ascription of meaning to, objects and phenomena. I borrow the term “advocate for the unborn” from the declared stance of pro-life activists from the conservative right in the United States who advocate for the unborn fetus—the potential, future, American. I focus especially on their formulation of the “heartbeat law,” which prohibits abortion after the sixth week of pregnancy and is based on the identification of the fetal heartbeat and the ascription of meaning to it.

While familiarizing myself with the insistent and maximalist reading of the declared advocate for her unborn objects, I discovered how much it resembles mine—a secular, feminist writer who is explicitly opposed to the heartbeat law. This disturbing similarity raises questions: Is it possible that the advocate’s interpretations are congruent with those I inherited from sources that are seemingly totally contrary to the American pro-life discourse—the hermeneutics of suspicion, critical theories, and especially feminist and queer theories? Is it possible that in the ways of reading that these theories formulated and stabilized, the current incarnation of critical wisdom, a faint image of that character can be seen? And if that is the case, is it possible that as a feminist writer who is concerned with the female body and with abortion I nevertheless read, interpret, and am as emotionally involved in the object of my reading (the theoretical, textual, and even feminist unborn) as an advocate for the unborn?

The character of the advocate helps in identifying the congruence between the two ideological spheres and is characterized by several tendencies: 1. Amplification and articulate expression of the object’s voice; 2. Preparedness and anticipation of it; 3. Demand for, and striving toward, the full realization of the potential that she recognizes in it; 4. Movement from a negative position to an affirmative position. The attempt to identify ways of reading and interpretation that exist outside these tendencies may make possible another way to contend with the proposed law and the issue of abortion and may point to the beginnings of a weaker and more local post-critical reading.

+ Arabic

محامية الدفاع عن غير المولود: المناضلة ضد الإجهاضات والمنظّرة النقديّة

معيان جولدمان

 

في هذا المقال، سأقدّم أنموذجًا أصليًا لشخصيّة غربيّة أسمّيها "محامية الدفاع عن غير المولود"، شخصيّة يتمّ تخطيطها وتعريفها من خلال استقراءاتها ومنحها المعنى للموضوعات والظواهر. لقد قمت باستعارة مصطلح "محامية الدفاع عن غير المولود" من الموقف المعلن لناشطي "مشجّعو الحياة" (Pro-life) من اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، الذين يدافعون عن غير المولود الجنينيّ، المحتمل، المستقبليّ والأمريكيّ. سأتركّز تحديدًا في صياغتهم لاقتراح "قانون نبضات القلب"، الذي يمنع الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ويتأسّس على تحديد "نبضات القلب الجنينيّة" ومنحها معنى.

من خلال انكشافي على الاستقراءات المُتَطلبة والمُستنفذة لمحامية الدفاع المعلنة حول كائناتها غير المولودة، اكتشفت أوجه الشبه بينها وبين استقراءاتي، ككاتبة علمانيّة ونسويّة تعارض بشكل واضح قانون نبضات القلب. يثير هذا التشابه المقلق أسئلة عديدة: هل تتداخل الاستقراءات التفسيريّة لمحامية الدفاع مع الاستقراءات التي ورثتها من أكثر المصادر تناقضًا مع الخطاب الأمريكيّ المشجّع للحياة- تأويل الشكّ، النظريات النقديّة، وتحديدًا النظريات النسويّة والكويريّة؟ هل تطلّ تلك الشخصيّة من تكوينات القراءة التي شكّلت وثبّتت تلك النظريات التي تُعْتَبَرُ التجسيد العصريّ للعقل النقديّ؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ككاتبة نسويّة منشغلة بسؤال الجسد النسويّ والإجهاض، أقرأ وأفسّر وارتبط عاطفيًا بموضوعات قراءتي مثل محامية الدفاع عن غير المولود (غير المولود النظريّ، النصيّ وحتى النسويّ)؟

تساعد شخصيّة محامية الدفاع على تشخيص التداخل بين هذين الحيزين الأيديولوجيّين وتمتاز بعدّة اتجاهات: 1. تعزيز صوت الموضوعة والتعبير عنه ببلاغة. 2. الضيق والمرونة بالنسبة لها. 3. المطالبة والسعي لتحقيق كامل الإمكانات التي تشخّصها بها. 4. التنقّل بين الموقف السلبيّ والموقف التأكيديّ. محاولة إيجاد طرائق القراءة والتأويل الكامنة خارج هذه الاتجاهات يمكِّن شكل مواجهة أخرى مع اقتراح القانون ومسألة الإجهاض، والإشارة إلى بداية قراءة ما بعد نقديّة ضعيفة وأكثر محليّة.

קטגוריה: