ממלא מקום

הקדמה: נחלות הכלל והפמיניזם של סילביה פדריצ'י

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

הקדמה: נחלות הכלל והפמיניזם של סילביה פדריצ'י

עדי מורנו

סילביה פדריצ'י היא אחת ההוגות המרכזיות בזרם הפמיניזם המרקסיסטי, ומחקריה משלבים בין מחקר היסטורי לכלכלה פוליטית. ההקדמה למאמרה סוקרת את המרכיבים העיקריים בהגותה: הוספת העדשה המגדרית והפוסטקולוניאלית לליבת הניתוח המרקסיסטי; הרחבת מושג הגידור (enclosure) של מרקס אל משק הבית הפרטי ואל הקולוניות; הצבת תביעות חברתיות קונקרטיות, כדוגמת שכר לעקרת הבית ככלי למיטוט המערכת הקפיטליסטית מן היסוד; ולבסוף, הצעת חלופות להתארגנות כלכלית־פוליטית באמצעות המעשה הפוליטי של תביעת בעלות מחודשת על נחלות הכלל ויצירת נחלות כלל חדשות.

Introduction: The Commons and Silvia Federici's Feminism

Adi Moreno

Silvia Federici is one of the leading intellectuals of the Marxist feminist stream, and her studies combine historic research and political economics. The introduction to her article reviews the main elements of her thought: adding the gender and postcolonial lens to the core of Marxist analysis; expanding Marx’s concept of enclosure to the private household and to the colonies; posing concrete social demands, such as wages for housewives, as an instrument to thoroughly take down the capitalist system; and finally, offering alternatives to political-economic organization through the political act of demanding to reclaim the commons and creating new commons.

 مقدّمة: المشاع ونسويّة سيلڤيا فيدريتشي

عدي مورينو

تُعدّ سيلفيا فيديريسي إحدى المفكّرات المركزيّات في التيار النسويّ الماركسيّ، حيث تجمع أبحاثها بين البحث التاريخيّ والاقتصاد السياسيّ. تستعرض مقدّمة المقال العناصر الرئيسيّة لفكرها: إضافة منظور النوع الاجتماعيّ وما بعد الاستعمار إلى جوهر التحليل الماركسيّ؛ توسيع مفهوم ماركس للتسييج (enclosure) ليشمل الاقتصاد المنزليّ الخاصّ والاستعمار؛ وضع مطالب اجتماعيّة عينيّة، مثل أجرة ربّة المنزل كأداة للإطاحة بالنظام الرأسماليّ من جذوره؛ وأخيرًا، اقتراح بدائل للتنظيم الاقتصاديّ-السياسيّ من خلال الفعل السياسيّ المتمثّل في المطالبة بالملكيّة المتجدّدة للمشاع وإنشاء مشاعات جديدة.

+ תקציר

הקדמה: נחלות הכלל והפמיניזם של סילביה פדריצ'י

עדי מורנו

סילביה פדריצ'י היא אחת ההוגות המרכזיות בזרם הפמיניזם המרקסיסטי, ומחקריה משלבים בין מחקר היסטורי לכלכלה פוליטית. ההקדמה למאמרה סוקרת את המרכיבים העיקריים בהגותה: הוספת העדשה המגדרית והפוסטקולוניאלית לליבת הניתוח המרקסיסטי; הרחבת מושג הגידור (enclosure) של מרקס אל משק הבית הפרטי ואל הקולוניות; הצבת תביעות חברתיות קונקרטיות, כדוגמת שכר לעקרת הבית ככלי למיטוט המערכת הקפיטליסטית מן היסוד; ולבסוף, הצעת חלופות להתארגנות כלכלית־פוליטית באמצעות המעשה הפוליטי של תביעת בעלות מחודשת על נחלות הכלל ויצירת נחלות כלל חדשות.

+ English

Introduction: The Commons and Silvia Federici's Feminism

Adi Moreno

Silvia Federici is one of the leading intellectuals of the Marxist feminist stream, and her studies combine historic research and political economics. The introduction to her article reviews the main elements of her thought: adding the gender and postcolonial lens to the core of Marxist analysis; expanding Marx’s concept of enclosure to the private household and to the colonies; posing concrete social demands, such as wages for housewives, as an instrument to thoroughly take down the capitalist system; and finally, offering alternatives to political-economic organization through the political act of demanding to reclaim the commons and creating new commons.

+ Arabic

 مقدّمة: المشاع ونسويّة سيلڤيا فيدريتشي

عدي مورينو

تُعدّ سيلفيا فيديريسي إحدى المفكّرات المركزيّات في التيار النسويّ الماركسيّ، حيث تجمع أبحاثها بين البحث التاريخيّ والاقتصاد السياسيّ. تستعرض مقدّمة المقال العناصر الرئيسيّة لفكرها: إضافة منظور النوع الاجتماعيّ وما بعد الاستعمار إلى جوهر التحليل الماركسيّ؛ توسيع مفهوم ماركس للتسييج (enclosure) ليشمل الاقتصاد المنزليّ الخاصّ والاستعمار؛ وضع مطالب اجتماعيّة عينيّة، مثل أجرة ربّة المنزل كأداة للإطاحة بالنظام الرأسماليّ من جذوره؛ وأخيرًا، اقتراح بدائل للتنظيم الاقتصاديّ-السياسيّ من خلال الفعل السياسيّ المتمثّل في المطالبة بالملكيّة المتجدّدة للمشاع وإنشاء مشاعات جديدة.