ממלא מקום

הקושי לחזור – על "וזה לא" (גיליון 11, 1997)

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

 It Is Hard to Return: Revisiting “Several Remarks about French Postmodernism” (vol. 11, 1997)

Michal Ben-Naftali

صعوبة العودة: حول مقالة "وهذا لا" (العدد 11، لسنة 1997)

ميخال بن نفتالي

+ תקציר
+ English

 It Is Hard to Return: Revisiting “Several Remarks about French Postmodernism” (vol. 11, 1997)

Michal Ben-Naftali

+ Arabic

صعوبة العودة: حول مقالة "وهذا لا" (العدد 11، لسنة 1997)

ميخال بن نفتالي