ממלא מקום

והאחת אינה נעה עד שהיא אחרת

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

והאחת אינה נעה עד שהיא אחרת

יעל משעלי

מסה זו מגיבה למסתה של לוס איריגארי "והאחת אינה משה ללא האחרת". במסגרת זו, הטענות שמציגה איריגארי ביחס לקשר שבין הבת לאם וביחס לתפקידים שקשר זה ממלא בחִברות של נשים נבחנות באמצעות נרטיב אוטו-אתנוגרפי הממוקם בהקשר עכשווי וישראלי. המסה מראה כי ההסללה של האם את הבת לתפקיד נשי, הטרונורמטיבי ואימהי, כזה הדורש ריקון עצמי ואיון, עלולה להשתבש בהקשרים שוליים, אתניים ומעמדיים המקשים על הבת לייחס את התפקיד הנלמד לגורל מגדרי. במקרים אלו, במקום להחליף את דמות האם בדמות גברית של אב או בעל, עשויה הבת להמירה בדמות נשית ממעמד אחר, וכך, שלא במתכוון, להותיר פוטנציאל להתפתחות של אחווה נשית ואף של תודעה עצמית שתאפשר בחינה מחדש של התפקיד המיני שהיא אמורה לשעתק.

And the One Doesn’t Stir until She is the Other

Yael Mishali

This essay responds to Luce Irigaray's essay, “And the One Doesn't Stir without the Other."  In this setting, the arguments presented by Irigaray as to the mother-daughter relationship and the roles that relationship plays in socializing women are examined through an auto-ethnographic narrative placed in the contemporary and Israeli context. The essay demonstrates that the mother's tracking of the daughter into a feminine, heteronormative and maternal role, one that requires self-depletion and nullification, might be disrupted in marginal, ethnic and class contexts, which impede the daughter's attributing the learned role to a gender fate. In those cases, instead of replacing the mother with a male figure of a father or husband, the daughter might replace her with a female figure from a different class and thus, unintentionally, create the potential for the development of female solidarity and even self-awareness that would allow re-examination of the sexual role she is supposed to reproduce.

والواحدة لا تتحرّك حتّى تكون أخرى

ياعيل مشعالي

 

هذه المقالة هي ردّ على مقالة لوس إيريچاري: "والواحدة لا تتحرّك من دون الأخرى". في هذا الإطار، تُبحث ادعاءات إيريچاري حول العلاقة بين البنت والأمّ، وحول الأدوار التي تقوم بها هذه العلاقة في الصداقة بين النساء، من خلال سرديّة إثنوغرافيّة-ذاتيّة متموضعة في سياق معاصر وإسرائيليّ. تُظهر المقالة كيف أنّ توجيه الأمّ لابنتها لاتّباع دور نسائيّ، غير متجانس وأموميّ، يتطلّب إفراغًا ذاتيًا، قد يسوء في سياقات سلبيّة، وإثنيّة وطبقيّة تصعّب على البنت نسب الدور المتعلَّم لمصير جندريّ. في هذه الحالات، بدل استبدال شخصيّة الأمّ بشخصيّة رجوليّة مثل أبّ أو زوج، قد تستبدلها البنت بشخصيّة نسائيّة من طبقة أخرى، وهكذا، ومن دون قصد، تُبقي إمكانية قائمة لتطوّر إخوّة نسائيّة بل حتّى وعي ذاتيّ يمكّن من إعادة النظر في الدور الجنسيّ الذي من المفروض أن تُعيد إنتاجه.

+ תקציר

והאחת אינה נעה עד שהיא אחרת

יעל משעלי

מסה זו מגיבה למסתה של לוס איריגארי "והאחת אינה משה ללא האחרת". במסגרת זו, הטענות שמציגה איריגארי ביחס לקשר שבין הבת לאם וביחס לתפקידים שקשר זה ממלא בחִברות של נשים נבחנות באמצעות נרטיב אוטו-אתנוגרפי הממוקם בהקשר עכשווי וישראלי. המסה מראה כי ההסללה של האם את הבת לתפקיד נשי, הטרונורמטיבי ואימהי, כזה הדורש ריקון עצמי ואיון, עלולה להשתבש בהקשרים שוליים, אתניים ומעמדיים המקשים על הבת לייחס את התפקיד הנלמד לגורל מגדרי. במקרים אלו, במקום להחליף את דמות האם בדמות גברית של אב או בעל, עשויה הבת להמירה בדמות נשית ממעמד אחר, וכך, שלא במתכוון, להותיר פוטנציאל להתפתחות של אחווה נשית ואף של תודעה עצמית שתאפשר בחינה מחדש של התפקיד המיני שהיא אמורה לשעתק.

+ English

And the One Doesn’t Stir until She is the Other

Yael Mishali

This essay responds to Luce Irigaray's essay, “And the One Doesn't Stir without the Other."  In this setting, the arguments presented by Irigaray as to the mother-daughter relationship and the roles that relationship plays in socializing women are examined through an auto-ethnographic narrative placed in the contemporary and Israeli context. The essay demonstrates that the mother's tracking of the daughter into a feminine, heteronormative and maternal role, one that requires self-depletion and nullification, might be disrupted in marginal, ethnic and class contexts, which impede the daughter's attributing the learned role to a gender fate. In those cases, instead of replacing the mother with a male figure of a father or husband, the daughter might replace her with a female figure from a different class and thus, unintentionally, create the potential for the development of female solidarity and even self-awareness that would allow re-examination of the sexual role she is supposed to reproduce.

+ Arabic

والواحدة لا تتحرّك حتّى تكون أخرى

ياعيل مشعالي

 

هذه المقالة هي ردّ على مقالة لوس إيريچاري: "والواحدة لا تتحرّك من دون الأخرى". في هذا الإطار، تُبحث ادعاءات إيريچاري حول العلاقة بين البنت والأمّ، وحول الأدوار التي تقوم بها هذه العلاقة في الصداقة بين النساء، من خلال سرديّة إثنوغرافيّة-ذاتيّة متموضعة في سياق معاصر وإسرائيليّ. تُظهر المقالة كيف أنّ توجيه الأمّ لابنتها لاتّباع دور نسائيّ، غير متجانس وأموميّ، يتطلّب إفراغًا ذاتيًا، قد يسوء في سياقات سلبيّة، وإثنيّة وطبقيّة تصعّب على البنت نسب الدور المتعلَّم لمصير جندريّ. في هذه الحالات، بدل استبدال شخصيّة الأمّ بشخصيّة رجوليّة مثل أبّ أو زوج، قد تستبدلها البنت بشخصيّة نسائيّة من طبقة أخرى، وهكذا، ومن دون قصد، تُبقي إمكانية قائمة لتطوّر إخوّة نسائيّة بل حتّى وعي ذاتيّ يمكّن من إعادة النظر في الدور الجنسيّ الذي من المفروض أن تُعيد إنتاجه.