גישה חופשית
חזרתו של היום-יום

חזרתו של היום-יום

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

חזרתו של היום-יום
עירן דורפמן

היום-יום הוא מנגנון שתפקידו לחזור על אירועים על מנת להטמיעם במארג החיים. מנגנון זה אינו קבוע ואוניברסלי, אלא בעל נסיבות היסטוריות, סוציולוגיות ופילוסופיות, ואותן המאמר מבקש לנתח. מושג היום-יום נוצר בעת המודרנית המאוחרת על רקע של תהליכי חילון, אורבניזציה, והאצה בקצב החיים. תהליכים אלה הביאו להחלשת המוסדות הישנים (הכנסייה והקהילה) ולעליית מוסדות חדשים (המדינה וההון) באופן שהביא לשינוי באופן ההתנסות ביום-יום ובחזרתיות שלו. מאותו זמן נתפס היום-יום בראש וראשונה כזירה סתמית של חזרה המנותקת מאירועים ״אמיתיים״. כדי לפתח טענות אלה המאמר מגדיר את היום-יום לאור תפקידו החזרתי, ולאחר מכן מוצגות שתי המשגות של היום-יום על פי מישל דה סרטו והפנומנולוגיה. מכיוון שהמשגות אלה אינן נותנות דין וחשבון מספק בנוגע לתמורות שחלו בתפקיד היום-יום במודרנה, המחבר פונה בהמשך המאמר לתיאוריות של פרויד ושל ולטר בנימין בדבר ההלם העומד בבסיסם של אירועים. הלם זה מחייב הדיפה או הטמעה, שתי אפשרויות המעוגנות בהיסטוריה ובתרבות וגוררות אחריהן אופני יום-יום שונים. לסיום המחבר מתייחס למקרה של ישראל ומציע ניתוח של המחאה החברתית שהתעוררה ב-2011 מבעד לפריזמה של שאלת היום-יום וחזרתו.

The Return of the Everyday
Eran Dorfman

This article argues that the everyday is a mechanism whose function is to repeat events in order to weave them into the fabric of life. This mechanism is not permanent and universal, but instead is rooted in historical, sociological and phenomenological circumstances that this article aims to analyze. The concept of the everyday emerged during late modernity in the wake of processes of secularization, urbanization and the acceleration of the pace of life. These processes led to a weakening of the old institutions (the church, the community) and the rise of new ones (the state, capital), so that the experience of the everyday and its repetitiveness changed dramatically. From that point on, the everyday was conceived of first and foremost as a banal arena of repetition that is disconnected from “real” events. To develop these arguments, the article first defines the everyday through its repetitive function. It then presents two conceptions of the everyday as reflected in the work of Michel de Certeau and in the study of phenomenology. Since neither of these accounts provides a satisfactory model of the changes in the role of the everyday in modernity, the article turns to Freud’s and Benjamin’s theories of the shock that underpins events. Shock necessitates either integration or parrying, two options that are grounded in history and culture and that result in different modes of the everyday. The article concludes by examining the Israeli case and analyzing the social protests of 2011 through the perspective of the everyday and its repetition.

عودة الحياة اليومية
عيران دورفمان

تعتبر الحياة اليومية منظومة تتلخّص وظيفتها بالعودة الدورية على الأحداث مرة تلو الأخرى بغية استبطانها في نسيج الحياة. لا تعتبر هذه المنظومة ثابتة وكونية بل تقوم على حيثيات ومسببات تاريخية وسوسيولوجية وفلسفية تسعى المقالة الحالية إلى توضيحها وتحليلها. يشكَّل مفهوم الحياة اليومية في معرض الحداثة المتأخرة على أرضية سيرورات العلمنة والتمدين وتسارع وتيرة الحياة. أفضت هذه السيرورات إلى تقويض المؤسّسات القديمة (الكنيسة والمجتمع المحلّي) وصعود نجم مؤسّسات جديدة (الدولة ورأس المال) على نحو تحويلها أصناف تجاربنا بالحياة اليومية وبعودتها مجدّدًا. ومن ثم فُهمت الحياة اليومية أولاً وقبل كل شيء بوصفها حيّزًا عبثيًا لعودة منسلخة عن الأحداث "الحقيقية". بغية تعزيز هذه الطروحات، تقوم المقالة بتعريف الحياة اليومية في ضوء وظيفتها الدورية، وبعد ذلك يُطرح اصطلاحان للحياة اليومية كما ورد في فلسفة ميشيل دي سيرتو والفلسفة الفينومينولوجية. بحكم أن هذين الاصطلاحين لا يمنحانا تقريرًا شافيًا حول التحوّلات الطارئة على دور الحياة اليومية في الحداثة، يتوجّه الكاتب لاحقًا في مقالته إلى نظريات فرويد ووالتر بنيامين حول "الصدمة" القائمة في صلب الأحداث. تستوجب هذه الصدمة رفضًا أو استبطانًا، وهما الإمكانيتان النابعتان من التاريخ والثقافة، وتنتجان أشكالاً مختلفة من الحياة اليومية. ويتوجّه الكاتب في نهاية المقالة إلى الحيّز الإسرائيلي ويقترح تحليلاً لموجة الاحتجاج الاجتماعي لعام 2011 عبر منظور الحياة اليومية ودوريتها.

+ תקציר

חזרתו של היום-יום
עירן דורפמן

היום-יום הוא מנגנון שתפקידו לחזור על אירועים על מנת להטמיעם במארג החיים. מנגנון זה אינו קבוע ואוניברסלי, אלא בעל נסיבות היסטוריות, סוציולוגיות ופילוסופיות, ואותן המאמר מבקש לנתח. מושג היום-יום נוצר בעת המודרנית המאוחרת על רקע של תהליכי חילון, אורבניזציה, והאצה בקצב החיים. תהליכים אלה הביאו להחלשת המוסדות הישנים (הכנסייה והקהילה) ולעליית מוסדות חדשים (המדינה וההון) באופן שהביא לשינוי באופן ההתנסות ביום-יום ובחזרתיות שלו. מאותו זמן נתפס היום-יום בראש וראשונה כזירה סתמית של חזרה המנותקת מאירועים ״אמיתיים״. כדי לפתח טענות אלה המאמר מגדיר את היום-יום לאור תפקידו החזרתי, ולאחר מכן מוצגות שתי המשגות של היום-יום על פי מישל דה סרטו והפנומנולוגיה. מכיוון שהמשגות אלה אינן נותנות דין וחשבון מספק בנוגע לתמורות שחלו בתפקיד היום-יום במודרנה, המחבר פונה בהמשך המאמר לתיאוריות של פרויד ושל ולטר בנימין בדבר ההלם העומד בבסיסם של אירועים. הלם זה מחייב הדיפה או הטמעה, שתי אפשרויות המעוגנות בהיסטוריה ובתרבות וגוררות אחריהן אופני יום-יום שונים. לסיום המחבר מתייחס למקרה של ישראל ומציע ניתוח של המחאה החברתית שהתעוררה ב-2011 מבעד לפריזמה של שאלת היום-יום וחזרתו.

+ English

The Return of the Everyday
Eran Dorfman

This article argues that the everyday is a mechanism whose function is to repeat events in order to weave them into the fabric of life. This mechanism is not permanent and universal, but instead is rooted in historical, sociological and phenomenological circumstances that this article aims to analyze. The concept of the everyday emerged during late modernity in the wake of processes of secularization, urbanization and the acceleration of the pace of life. These processes led to a weakening of the old institutions (the church, the community) and the rise of new ones (the state, capital), so that the experience of the everyday and its repetitiveness changed dramatically. From that point on, the everyday was conceived of first and foremost as a banal arena of repetition that is disconnected from “real” events. To develop these arguments, the article first defines the everyday through its repetitive function. It then presents two conceptions of the everyday as reflected in the work of Michel de Certeau and in the study of phenomenology. Since neither of these accounts provides a satisfactory model of the changes in the role of the everyday in modernity, the article turns to Freud’s and Benjamin’s theories of the shock that underpins events. Shock necessitates either integration or parrying, two options that are grounded in history and culture and that result in different modes of the everyday. The article concludes by examining the Israeli case and analyzing the social protests of 2011 through the perspective of the everyday and its repetition.

+ Arabic

عودة الحياة اليومية
عيران دورفمان

تعتبر الحياة اليومية منظومة تتلخّص وظيفتها بالعودة الدورية على الأحداث مرة تلو الأخرى بغية استبطانها في نسيج الحياة. لا تعتبر هذه المنظومة ثابتة وكونية بل تقوم على حيثيات ومسببات تاريخية وسوسيولوجية وفلسفية تسعى المقالة الحالية إلى توضيحها وتحليلها. يشكَّل مفهوم الحياة اليومية في معرض الحداثة المتأخرة على أرضية سيرورات العلمنة والتمدين وتسارع وتيرة الحياة. أفضت هذه السيرورات إلى تقويض المؤسّسات القديمة (الكنيسة والمجتمع المحلّي) وصعود نجم مؤسّسات جديدة (الدولة ورأس المال) على نحو تحويلها أصناف تجاربنا بالحياة اليومية وبعودتها مجدّدًا. ومن ثم فُهمت الحياة اليومية أولاً وقبل كل شيء بوصفها حيّزًا عبثيًا لعودة منسلخة عن الأحداث "الحقيقية". بغية تعزيز هذه الطروحات، تقوم المقالة بتعريف الحياة اليومية في ضوء وظيفتها الدورية، وبعد ذلك يُطرح اصطلاحان للحياة اليومية كما ورد في فلسفة ميشيل دي سيرتو والفلسفة الفينومينولوجية. بحكم أن هذين الاصطلاحين لا يمنحانا تقريرًا شافيًا حول التحوّلات الطارئة على دور الحياة اليومية في الحداثة، يتوجّه الكاتب لاحقًا في مقالته إلى نظريات فرويد ووالتر بنيامين حول "الصدمة" القائمة في صلب الأحداث. تستوجب هذه الصدمة رفضًا أو استبطانًا، وهما الإمكانيتان النابعتان من التاريخ والثقافة، وتنتجان أشكالاً مختلفة من الحياة اليومية. ويتوجّه الكاتب في نهاية المقالة إلى الحيّز الإسرائيلي ويقترح تحليلاً لموجة الاحتجاج الاجتماعي لعام 2011 عبر منظور الحياة اليومية ودوريتها.