גישה חופשית
יהודיוֹת–ערביוֹת? אתניות, לאומיות ומגדר בתל אביב המנדטורית

יהודיוֹת–ערביוֹת? אתניות, לאומיות ומגדר בתל אביב המנדטורית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

יהודיוֹת–ערביוֹת? אתניות, לאומיות ומגדר בתל אביב המנדטורית / 
תמי רזי

אופי הקשרים שבין החברה היהודית לחברה הערבית בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית ותחת שלטון המנדט הבריטי מוסיף להוות נושא למחלוקת בין חוקרים. מאמר זה בוחן את ההשלכות התיאורטיות והמתודולוגיות של יישום הקטגוריות של יהודים-ערבים ושל מגדר על פולמוס היסטוריוגרפי זה. באמצעות ניתוח מקרה המבחן של הקשרים בין נערות יהודיות מזרחיות לגברים ערבים בתל אביב של ימי המנדט טוענת המחברת כי יחסי הגומלין בין יהודים מזרחים לבין ערבים בארץ ישראל מוכיחים את נחיצותן של מסגרות התייחסות אתניות ותרבותיות, לצד פרספקטיבות מגדריות, לצורך הדיון ההיסטוריוגרפי על אופי הקשרים בין החברה היהודית לחברה הערבית לפני 1948.

Arab-Jews? Ethnicity, Nationality and Gender in Mandate Tel Aviv /
Tammy Razi

The nature of the connections between Jewish and Arab society in Palestine, during the late Ottoman period and under British Mandate rule, continues to be disputed among scholars.  This paper examines the theoretical and methodological implications of utilizing the categories of Arab-Jews and of gender, to this historiographical polemic. Through analysis of the case study of the connections between Mizrahi Jewish girls and Arab men in Mandate Tel Aviv, this paper argues that interrelations between Mizrahi Jews, and Arabs in Palestine prove the need to employ ethnic and cultural frameworks, as well as gendered perspectives, to the historiographical debate regarding the nature of the connections between Jewish and Arab society prior to 1948.

"يهود عرب"؟ إثنية، قومية، وجندر في تل أبيب الانتدابية /
تامي رازي

إنَّ طبيعة العلاقة التي تربط بين المجتمعين اليهودي والعربي في فلسطين في الفترة العثمانية ولاحقًا في فترة الانتداب البريطاني لا تزال موضوع نقاش مستمر بين الباحثين. تسعى هذه المقالة إلى فحص الإسقاطات النظرية والمنهجية لاستخدام مقولات مثل يهود-عرب وجندر ضمن هذا الجدل حول الكتابة التاريخية. عبر تحليل حالة دراسية خاصّة بالعلاقات بين شابات يهوديات شرقيات وبين شبان عرب في تل أبيب الانتدابية، تسعى هذه المقالة إلى تعزيز الطرح أنَّ العلاقات بين اليهود الشرقيّين وبين العرب في فلسطين توضح ضرورة استخدام اصطلاحات إثنية وثقافية إضافة إلى زوايا نظر جندرية في الجدل حول الكتابة التاريخية بما يتعلّق بطبيعة العلاقات بين المجتمعين اليهودي والعربي قبل العام 1948.

+ תקציר

יהודיוֹת–ערביוֹת? אתניות, לאומיות ומגדר בתל אביב המנדטורית / 
תמי רזי

אופי הקשרים שבין החברה היהודית לחברה הערבית בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית ותחת שלטון המנדט הבריטי מוסיף להוות נושא למחלוקת בין חוקרים. מאמר זה בוחן את ההשלכות התיאורטיות והמתודולוגיות של יישום הקטגוריות של יהודים-ערבים ושל מגדר על פולמוס היסטוריוגרפי זה. באמצעות ניתוח מקרה המבחן של הקשרים בין נערות יהודיות מזרחיות לגברים ערבים בתל אביב של ימי המנדט טוענת המחברת כי יחסי הגומלין בין יהודים מזרחים לבין ערבים בארץ ישראל מוכיחים את נחיצותן של מסגרות התייחסות אתניות ותרבותיות, לצד פרספקטיבות מגדריות, לצורך הדיון ההיסטוריוגרפי על אופי הקשרים בין החברה היהודית לחברה הערבית לפני 1948.

+ English

Arab-Jews? Ethnicity, Nationality and Gender in Mandate Tel Aviv /
Tammy Razi

The nature of the connections between Jewish and Arab society in Palestine, during the late Ottoman period and under British Mandate rule, continues to be disputed among scholars.  This paper examines the theoretical and methodological implications of utilizing the categories of Arab-Jews and of gender, to this historiographical polemic. Through analysis of the case study of the connections between Mizrahi Jewish girls and Arab men in Mandate Tel Aviv, this paper argues that interrelations between Mizrahi Jews, and Arabs in Palestine prove the need to employ ethnic and cultural frameworks, as well as gendered perspectives, to the historiographical debate regarding the nature of the connections between Jewish and Arab society prior to 1948.

+ Arabic

"يهود عرب"؟ إثنية، قومية، وجندر في تل أبيب الانتدابية /
تامي رازي

إنَّ طبيعة العلاقة التي تربط بين المجتمعين اليهودي والعربي في فلسطين في الفترة العثمانية ولاحقًا في فترة الانتداب البريطاني لا تزال موضوع نقاش مستمر بين الباحثين. تسعى هذه المقالة إلى فحص الإسقاطات النظرية والمنهجية لاستخدام مقولات مثل يهود-عرب وجندر ضمن هذا الجدل حول الكتابة التاريخية. عبر تحليل حالة دراسية خاصّة بالعلاقات بين شابات يهوديات شرقيات وبين شبان عرب في تل أبيب الانتدابية، تسعى هذه المقالة إلى تعزيز الطرح أنَّ العلاقات بين اليهود الشرقيّين وبين العرب في فلسطين توضح ضرورة استخدام اصطلاحات إثنية وثقافية إضافة إلى زوايا نظر جندرية في الجدل حول الكتابة التاريخية بما يتعلّق بطبيعة العلاقات بين المجتمعين اليهودي والعربي قبل العام 1948.