גישה חופשית
ירוק-עד (כאן): ארגוני הסביבה ופרויקט גדר ההפרדה

ירוק-עד (כאן): ארגוני הסביבה ופרויקט גדר ההפרדה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

ירוק-עד (כאן): ארגוני הסביבה ופרויקט גדר ההפרדה /
שחר שדה

מאמר זה מבקש לבדוק כיצד ארגונים אזרחיים המקדמים צדק סביבתי ועקרונות קיימוּת גלובליים מתמודדים עם מצב הממוסגר באמצעות מושגים של ריבונות, טריטוריאליות, הפרדה מרחבית ולאומיות. הוא מנתח את תגובת ארגוני הסביבה הישראליים להקמת גדר ההפרדה בין ישראל לגדה המערבית בשנים 2002–2006. ממצא בסיסי של מחקר זה הוא שארגוני הסביבה מילאו תפקיד מינורי בלבד בסוגיית הקמתה של גדר ההפרדה. ההסבר לממצא זה מעוגן בתזה המניחה שההיקף וההיתכנות של פעילות סביבתית אזרחית תלויים במידה שבה מושג הסביבה מתופעל ומובן מתוך אוריינטציית פעולה בסיסית. המאמר מציע כי המושג מתופעל בשני צירים בה בעת: האחד מסתמך על ההבחנה בין סביבה במובן של טבע ונוף לבין סביבה כאתר של אינטראקציה בין בני אדם לעולם הפיזי, והאחר מתייחס להבחנה בין סביבה כקשורה למרחב פיזי ריבוני נתון לבין סביבה כמרחב גלובלי שעניינו דמיון חסר גבולות.

The Israeli Environmental NGOs and the Construction of the Security Fence / Shahar Sadeh

The purpose of this work is to examine how civic organizations that promote environmental justice and global principles of sustainability deal with a situation, which is framed through concepts of territoriality sovereignty, and nationality. It analyzes the response of environmental NGOs to the construction of the security fence between Israel and the West Bank during the years 2002-2006. The basic empirical finding is that environmental NGOs played a marginal role towards the construction of the security fence. The explanation of this finding is grounded in a thesis which stipulates that the conceived scope and nature of civic environmental action depends on the way “environment” — as a basic action-orientation — is conceptualized and understood. The paper posits that the concept operates through two interesting axes: One relies on the distinction between “environment” as nature and landscape and “environment” as a site of interaction between human beings and the physical world; the other refers to “environment” as related to either a specific physical space or to a global and borderless space.

الجمعيات الأهلية البيئية وبناء الجدار الأمني (جدار الفصل) /
شاحر سديه

يتناول هذا المقال مسألة الجمعيات الأهلية التي تنادي بالعدالة البيئية ومبادئ آونية للاستدامة وآيفية معا لجتها مسائل تشمل على اصطلاحات آالأرض والسيادة والقومية . ويرآّز المقال على ردّ فعل هذه الجمعيات الأهلية على بناء الجدار الأمني بين إسرائيل والضفّة الغربية خلال 2006 . لقد حصلنا من خلال جمع البيانات التجريبية على استنتاج مفاده أنَّ هذه – الأعوام 2002 الجمعيات ا لبيئية تلعب دورًا هامشيًا في بناء الجدار الأمني . ويُفسّر هذا الاستنتاج على أرضية الطرح القائل إنَّ نشاطات هذه الجمعيات البيئية بما يتّصل بالطبيعة متعلّق بسبل اصطلاح وفهم تعبير "بيئة". يكشف هذا المقال عن أنَّ اصطلاح بيئة يدور حول محورين هامين . الأول، الاعتماد على الفصل بين "البيئة" بوصفها طبيعة ومنظر طبيعي وبين "البيئة بوصفها موقعًا للتفاعل بين الإنسان والعالم المادي . والثاني، ينظر إلى "البيئة" إما بوصفها متصلة بحيّز مادي عيني وإما بوصفها متصلة بحيّز آوني لا تفصله الحدود.

+ תקציר

ירוק-עד (כאן): ארגוני הסביבה ופרויקט גדר ההפרדה /
שחר שדה

מאמר זה מבקש לבדוק כיצד ארגונים אזרחיים המקדמים צדק סביבתי ועקרונות קיימוּת גלובליים מתמודדים עם מצב הממוסגר באמצעות מושגים של ריבונות, טריטוריאליות, הפרדה מרחבית ולאומיות. הוא מנתח את תגובת ארגוני הסביבה הישראליים להקמת גדר ההפרדה בין ישראל לגדה המערבית בשנים 2002–2006. ממצא בסיסי של מחקר זה הוא שארגוני הסביבה מילאו תפקיד מינורי בלבד בסוגיית הקמתה של גדר ההפרדה. ההסבר לממצא זה מעוגן בתזה המניחה שההיקף וההיתכנות של פעילות סביבתית אזרחית תלויים במידה שבה מושג הסביבה מתופעל ומובן מתוך אוריינטציית פעולה בסיסית. המאמר מציע כי המושג מתופעל בשני צירים בה בעת: האחד מסתמך על ההבחנה בין סביבה במובן של טבע ונוף לבין סביבה כאתר של אינטראקציה בין בני אדם לעולם הפיזי, והאחר מתייחס להבחנה בין סביבה כקשורה למרחב פיזי ריבוני נתון לבין סביבה כמרחב גלובלי שעניינו דמיון חסר גבולות.

+ English

The Israeli Environmental NGOs and the Construction of the Security Fence / Shahar Sadeh

The purpose of this work is to examine how civic organizations that promote environmental justice and global principles of sustainability deal with a situation, which is framed through concepts of territoriality sovereignty, and nationality. It analyzes the response of environmental NGOs to the construction of the security fence between Israel and the West Bank during the years 2002-2006. The basic empirical finding is that environmental NGOs played a marginal role towards the construction of the security fence. The explanation of this finding is grounded in a thesis which stipulates that the conceived scope and nature of civic environmental action depends on the way “environment” — as a basic action-orientation — is conceptualized and understood. The paper posits that the concept operates through two interesting axes: One relies on the distinction between “environment” as nature and landscape and “environment” as a site of interaction between human beings and the physical world; the other refers to “environment” as related to either a specific physical space or to a global and borderless space.

+ Arabic

الجمعيات الأهلية البيئية وبناء الجدار الأمني (جدار الفصل) /
شاحر سديه

يتناول هذا المقال مسألة الجمعيات الأهلية التي تنادي بالعدالة البيئية ومبادئ آونية للاستدامة وآيفية معا لجتها مسائل تشمل على اصطلاحات آالأرض والسيادة والقومية . ويرآّز المقال على ردّ فعل هذه الجمعيات الأهلية على بناء الجدار الأمني بين إسرائيل والضفّة الغربية خلال 2006 . لقد حصلنا من خلال جمع البيانات التجريبية على استنتاج مفاده أنَّ هذه – الأعوام 2002 الجمعيات ا لبيئية تلعب دورًا هامشيًا في بناء الجدار الأمني . ويُفسّر هذا الاستنتاج على أرضية الطرح القائل إنَّ نشاطات هذه الجمعيات البيئية بما يتّصل بالطبيعة متعلّق بسبل اصطلاح وفهم تعبير "بيئة". يكشف هذا المقال عن أنَّ اصطلاح بيئة يدور حول محورين هامين . الأول، الاعتماد على الفصل بين "البيئة" بوصفها طبيعة ومنظر طبيعي وبين "البيئة بوصفها موقعًا للتفاعل بين الإنسان والعالم المادي . والثاني، ينظر إلى "البيئة" إما بوصفها متصلة بحيّز مادي عيني وإما بوصفها متصلة بحيّز آوني لا تفصله الحدود.