גישה חופשית
ישראל והודו בין דמוקרטיה ללאומנות: דואליות נורמטיבית בחברות שסועות

ישראל והודו בין דמוקרטיה ללאומנות: דואליות נורמטיבית בחברות שסועות

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

ישראל והודו בין דמוקרטיה ללאומנות: דואליות נורמטיבית בחברות שסועות
אילת הראל-שלו ושרינה חן

המאמר עוסק בנטייתן של דמוקרטיות להחיל מערכת כפולה של נורמות או לנקוט מדיניות אמביוולנטית – במקרה זה, כלפי תנועות לאומניות הנמנות עם קהילת הרוב. האמביוולנטיות הזאת, המכונה "דואליות נורמטיבית", מתחדדת בחברות שסועות כמו אלה שבהודו ובישראל. המאמר בוחן כיצד שתי המדינות מתמודדות עם פעילותן של קבוצות לאומניות המבקשות להרחיב את הגדרתה האתנו-דתית של המדינה על חשבון אופייה הדמוקרטי: כיצד מנווטת המדינה בין המחויבות לקהילה האתנית הדומיננטית לבין המחויבות לערכים ליברליים? באיזו מידה נלחם המשטר בכוחות הלאומניים הקיצוניים הקוראים עליו תיגר? והאם ההגדרה הרשמית החוקית של המדינה משפיעה על אופי התגובה שלה? ההגדרה החוקית חשובה משום שהודו מוגדרת דמוקרטיה חילונית, ואילו ישראל היא "יהודית ודמוקרטית". אלא שלמרות ההבדל הזה, נמצא שבשני המקרים המדינה מגמישה את עמדתה העקרונית, מקבלת הלכה למעשה את עליונות הקבוצה השלטת, ונוקטת מדיניות סלחנית כלפי תנועות לאומניות. וכך, מתברר שהמדינה החילונית – הניטרלית לכאורה מבחינה דתית ואתנית – פועלת באופן דומה לעמיתתה, המוגדרת מדינה אתנית. תחת שישראל תאמץ את המודל ההודי, הודו הולכת בעקבות המגמות הניכרות בישראל.

Israel and India between Democracy and Ultranationalism: Normative Dualism in Deeply Divided Societies
Ayelet Harel-Shalev & Sarina Chen

Both India and Israel are often involved in a conflict between their commitment to the major ethnic community of the state and their obligation to treat all citizens equally on the basis of the liberal value of equality, regardless of religion, race or sex. Although each of these states is defined differently – Israel as a Jewish and democratic state and India as a secular democratic state – it is fascinating to note that they both use similar policies to cope with ultranationalist groups. We found that these countries suffer from the same symptom of "normative duality," which drives the state and its ruling bodies in two opposite directions: an aspiration to protect democracy and equality for all its citizens and a clear tendency toward, and often identification with, nationalist right-wing entities that seek to emphasize the nationalist and exclusive nature of the state. We analyze the ways in which the two states deal with this normative duality by examining the responses of each to ultranationalist right-wing terror attacks and by examining the limitations on participation in politics. We found that despite the major difference between the definitions of the two states, both India and Israel allow partial freedom of action to ultranationalist groups, and a significant gap exists between the declared policy and its implementation.

إسرائيل والهند بين الديمقراطية والنزعة القومية المتطرّفة: ثنائية معيارية في مجتمعات متصدّعة
أيليت هرئيل-شليف وشرينا حن 

تتناول مقالة ميول الأنظمة الديمقراطية إلى اعتماد ازدواجية المعايير أو سياسة متلعثمة في مثل حالة التعامل مع الحركات القومية المتطّرفة التي تنتمي إلى الأغلبية. إن هذا التلعثم، الذي يطلق عليه تعبير "الثنائية المعيارية"، يبدو بجلاء أكبر في مجتمعات منقسمة كما هي الحال في الهند وإسرائيل. تهدف المقالة إلى فحص سُبل تعامل الدولتان مع نشاطات الفئات القومية المتطّرفة الساعية إلى توسيع التعريف الإثنو-ديني للدولة على حساب طابعها الديمقراطي: كيف تتصرّف الدولة في ضوء إلزامها لخدمة المجتمع الإثني المهيمن وبين التزامها بالقيم الليبرالية؟ إلى أية درجة يحارب النظام القوى القومية المتطرّفة التي تتهدّده؟ وهل أن التعريف الرسمي الدستوري للدولة يؤثّر على طابع ردود فعلها؟ إن التعريف الدستوري بالغ الأهمية لأن الهند معرّفة على أنها دولة علمانية، بينما تعرّف إسرائيل نفسها على أنها "يهودية ديمقراطية". إلاّ أنه وبالرغم من هذا الاختلاف، يتّضح أنه في كلا الحالتيْن تميل الدولة إلى تخفيف حدّة موقفها المبدئي، إذ تتعايش فعليًا مع استعلاء الفئة السائدة الحاكمة وتبدي تسامحًا مع الحركات القومية المتطرّفة. وعلى هذا النحو، يتّضح بأن الدولة العلمانية – المحايدة على ما يبدو لأول وهلة على الصعيدين الديني والإثني – تتصرّف بصورة مشابهة للدولة الأخرى المعرّفة على أنها دولة إثنية. فبدل أن تتبنّى إسرائيل النموذج الهندي، فإن الهند تخطو في أعقاب التوجّهات الجلية في إسرائيل.

+ תקציר

ישראל והודו בין דמוקרטיה ללאומנות: דואליות נורמטיבית בחברות שסועות
אילת הראל-שלו ושרינה חן

המאמר עוסק בנטייתן של דמוקרטיות להחיל מערכת כפולה של נורמות או לנקוט מדיניות אמביוולנטית – במקרה זה, כלפי תנועות לאומניות הנמנות עם קהילת הרוב. האמביוולנטיות הזאת, המכונה "דואליות נורמטיבית", מתחדדת בחברות שסועות כמו אלה שבהודו ובישראל. המאמר בוחן כיצד שתי המדינות מתמודדות עם פעילותן של קבוצות לאומניות המבקשות להרחיב את הגדרתה האתנו-דתית של המדינה על חשבון אופייה הדמוקרטי: כיצד מנווטת המדינה בין המחויבות לקהילה האתנית הדומיננטית לבין המחויבות לערכים ליברליים? באיזו מידה נלחם המשטר בכוחות הלאומניים הקיצוניים הקוראים עליו תיגר? והאם ההגדרה הרשמית החוקית של המדינה משפיעה על אופי התגובה שלה? ההגדרה החוקית חשובה משום שהודו מוגדרת דמוקרטיה חילונית, ואילו ישראל היא "יהודית ודמוקרטית". אלא שלמרות ההבדל הזה, נמצא שבשני המקרים המדינה מגמישה את עמדתה העקרונית, מקבלת הלכה למעשה את עליונות הקבוצה השלטת, ונוקטת מדיניות סלחנית כלפי תנועות לאומניות. וכך, מתברר שהמדינה החילונית – הניטרלית לכאורה מבחינה דתית ואתנית – פועלת באופן דומה לעמיתתה, המוגדרת מדינה אתנית. תחת שישראל תאמץ את המודל ההודי, הודו הולכת בעקבות המגמות הניכרות בישראל.

+ English

Israel and India between Democracy and Ultranationalism: Normative Dualism in Deeply Divided Societies
Ayelet Harel-Shalev & Sarina Chen

Both India and Israel are often involved in a conflict between their commitment to the major ethnic community of the state and their obligation to treat all citizens equally on the basis of the liberal value of equality, regardless of religion, race or sex. Although each of these states is defined differently – Israel as a Jewish and democratic state and India as a secular democratic state – it is fascinating to note that they both use similar policies to cope with ultranationalist groups. We found that these countries suffer from the same symptom of "normative duality," which drives the state and its ruling bodies in two opposite directions: an aspiration to protect democracy and equality for all its citizens and a clear tendency toward, and often identification with, nationalist right-wing entities that seek to emphasize the nationalist and exclusive nature of the state. We analyze the ways in which the two states deal with this normative duality by examining the responses of each to ultranationalist right-wing terror attacks and by examining the limitations on participation in politics. We found that despite the major difference between the definitions of the two states, both India and Israel allow partial freedom of action to ultranationalist groups, and a significant gap exists between the declared policy and its implementation.

+ Arabic

إسرائيل والهند بين الديمقراطية والنزعة القومية المتطرّفة: ثنائية معيارية في مجتمعات متصدّعة
أيليت هرئيل-شليف وشرينا حن 

تتناول مقالة ميول الأنظمة الديمقراطية إلى اعتماد ازدواجية المعايير أو سياسة متلعثمة في مثل حالة التعامل مع الحركات القومية المتطّرفة التي تنتمي إلى الأغلبية. إن هذا التلعثم، الذي يطلق عليه تعبير "الثنائية المعيارية"، يبدو بجلاء أكبر في مجتمعات منقسمة كما هي الحال في الهند وإسرائيل. تهدف المقالة إلى فحص سُبل تعامل الدولتان مع نشاطات الفئات القومية المتطّرفة الساعية إلى توسيع التعريف الإثنو-ديني للدولة على حساب طابعها الديمقراطي: كيف تتصرّف الدولة في ضوء إلزامها لخدمة المجتمع الإثني المهيمن وبين التزامها بالقيم الليبرالية؟ إلى أية درجة يحارب النظام القوى القومية المتطرّفة التي تتهدّده؟ وهل أن التعريف الرسمي الدستوري للدولة يؤثّر على طابع ردود فعلها؟ إن التعريف الدستوري بالغ الأهمية لأن الهند معرّفة على أنها دولة علمانية، بينما تعرّف إسرائيل نفسها على أنها "يهودية ديمقراطية". إلاّ أنه وبالرغم من هذا الاختلاف، يتّضح أنه في كلا الحالتيْن تميل الدولة إلى تخفيف حدّة موقفها المبدئي، إذ تتعايش فعليًا مع استعلاء الفئة السائدة الحاكمة وتبدي تسامحًا مع الحركات القومية المتطرّفة. وعلى هذا النحو، يتّضح بأن الدولة العلمانية – المحايدة على ما يبدو لأول وهلة على الصعيدين الديني والإثني – تتصرّف بصورة مشابهة للدولة الأخرى المعرّفة على أنها دولة إثنية. فبدل أن تتبنّى إسرائيل النموذج الهندي، فإن الهند تخطو في أعقاب التوجّهات الجلية في إسرائيل.