ממלא מקום

יש מן המזרחיות: על הרישום לאחור של תוכני הזהות

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

יש מן המזרחיות: על הרישום לאחור של תוכני הזהות

יצחק בנימיני

במסה זו יצחק בנימיני מציע מסגרת תיאורטית ייחודית להבנת שאלת המזרחיות. טענתו היא שאין לאתר את המזרחיות בתכנים פוזיטיביים כלשהם, מהותיים, סוציולוגיים או היסטוריים. תחת זאת, יש לפנות אל צורת פעולתו של המסמן ״מזרחיות״ בשיח הפוליטי העכשווי. בנימיני גורס כי הפנייה העכשווית אל ה״מזרחיות״ נעשית על פי מבנה הבדיעבד של פרויד; לפי מבנה זה, אירוע טראומטי נחווה רק דרך הסימפטומים המאוחרים שלו, ולכן הוא נחווה ואף מתקיים לראשונה רק בדיעבד, כאירוע משני, על פי אופני רישומו. באופן דומה, טוען בנימיני, העבר המזרחי נרשם רק מעמדת ההווה, שמכוננת אותו באיחור. לכן במקום לשאול על אמיתותם של התכנים המוכלים היום בעמדות מזרחיות שונות, ותהיה זו עמדה לאומית קהילתנית של ״ישראל השנייה״ או עמדה אנטי-לאומית של היהודי-ערבי, יש לעקוב אחר כינונו המאוחר של המקור המזרחי; לעקוב לא על מנת לבטלו כתחבולה אידיאולוגית ותו לא, אלא על מנת לפתוח את המרחב הפנזטמטי הרוחש אל מעבר למונוליתיות הכמו-עובדתית של הזהות המזרחית.

Some Mizrahiness: On the retroactive register of identity contents

Itzhak Benyamini

Itzhak Benyamini proposes in his essay a unique  theoretical framework for understanding the question of Mizrahiness. He argues that Mizrahiness cannot be located in any positive, essential, sociological or historical contents. Rather, one must look at the way the marker of Mizrahiness operates in the current political discourse. Benyamini maintains that the current turn to Mizrahiness follows Freud's model of retroactivity; according to that model, a traumatic event is experienced only through its belated symptoms, and therefore it is experienced and even actually first exists only retroactively, as a secondary event, according to the marks it left. Similarly, argues Benyamini, the Mizrahi past is recorded only from the position of the present, which constitutes it belatedly. Therefore, instead of asking about the veracity of the contents presently contained in different Mizrahi positions, whether it is a community-national orientation of the “second Israel” or the anti-national position of the Arab Jew, one ought to trace the belated constitution of the Mizrahi source; to trace it not in order to dismiss it as a mere ideological device, but in order to open up the seething phantasmatic space beyond the quasi-factual monolithic of Mizrahi identity.

المزراحيّة: عن التدوين العكسيّ للهويّة

يتسحاك بنياميني

يقترح يتسحاك بنياميني، في مقالته، إطارًا نظريًا خاصًّا لفهم سؤال الشرقيّة. ادعاؤه هو أنّه يجب عدم إيجاد الشرقيّة في أيّ مضامين وضعيّة كانت، جوهرانيّة أو سوسيولوجيّة أو تاريخيّة. ضمن ذلك، يجب التوجّه إلى شكل عمل الإشارة "الشرقيّة" في الخطاب السياسيّ المعاصر. يدّعي بنيامي أن المقاربة المعاصرة ل"الشرقيّة" تُجرى وفق مبنى ما سمّاه فرويد "بأثر رجعي"؛ بحسب هذا المبنى، يتم عيش الحدث الصادم فقط من خلال أعراضه المتأخّرة، ولذلك فهو يُعاش ويكون موجودًا لأوّل مرّة بأثر رجعيّ، كحدث ثانويّ، وفق طرق تسجيله. على نحو مشابه، يتمّ تسجيل الماضي الشرقيّ من موضع الحاضر فقط، حيث تمّ تشكّله بوقت متأخّر. لذلك، فبدل السؤال عن حقيقة المضامين التي تتضمّنها حاليًا المواقف الشرقيّة المختلفة، وهي موقف "إسرائيل الثانيّة" القوميّ الشعبويّ أو موقف يهوديّ-عربيّ معادٍ للقوميّة، يجب تتبع التشكّل المتأخر للأصل الشرقيّ، ليس التتبع بهدف إلغائه كخدعة أيدلوجية فحسب، بل من أجل فتح الحيّز الفنتازيّ الذي يزحف إلى ما يتجاوز التوحيديّة الشبه حقائقيّة للهويّة الشرقيّة.

+ תקציר

יש מן המזרחיות: על הרישום לאחור של תוכני הזהות

יצחק בנימיני

במסה זו יצחק בנימיני מציע מסגרת תיאורטית ייחודית להבנת שאלת המזרחיות. טענתו היא שאין לאתר את המזרחיות בתכנים פוזיטיביים כלשהם, מהותיים, סוציולוגיים או היסטוריים. תחת זאת, יש לפנות אל צורת פעולתו של המסמן ״מזרחיות״ בשיח הפוליטי העכשווי. בנימיני גורס כי הפנייה העכשווית אל ה״מזרחיות״ נעשית על פי מבנה הבדיעבד של פרויד; לפי מבנה זה, אירוע טראומטי נחווה רק דרך הסימפטומים המאוחרים שלו, ולכן הוא נחווה ואף מתקיים לראשונה רק בדיעבד, כאירוע משני, על פי אופני רישומו. באופן דומה, טוען בנימיני, העבר המזרחי נרשם רק מעמדת ההווה, שמכוננת אותו באיחור. לכן במקום לשאול על אמיתותם של התכנים המוכלים היום בעמדות מזרחיות שונות, ותהיה זו עמדה לאומית קהילתנית של ״ישראל השנייה״ או עמדה אנטי-לאומית של היהודי-ערבי, יש לעקוב אחר כינונו המאוחר של המקור המזרחי; לעקוב לא על מנת לבטלו כתחבולה אידיאולוגית ותו לא, אלא על מנת לפתוח את המרחב הפנזטמטי הרוחש אל מעבר למונוליתיות הכמו-עובדתית של הזהות המזרחית.

+ English

Some Mizrahiness: On the retroactive register of identity contents

Itzhak Benyamini

Itzhak Benyamini proposes in his essay a unique  theoretical framework for understanding the question of Mizrahiness. He argues that Mizrahiness cannot be located in any positive, essential, sociological or historical contents. Rather, one must look at the way the marker of Mizrahiness operates in the current political discourse. Benyamini maintains that the current turn to Mizrahiness follows Freud's model of retroactivity; according to that model, a traumatic event is experienced only through its belated symptoms, and therefore it is experienced and even actually first exists only retroactively, as a secondary event, according to the marks it left. Similarly, argues Benyamini, the Mizrahi past is recorded only from the position of the present, which constitutes it belatedly. Therefore, instead of asking about the veracity of the contents presently contained in different Mizrahi positions, whether it is a community-national orientation of the “second Israel” or the anti-national position of the Arab Jew, one ought to trace the belated constitution of the Mizrahi source; to trace it not in order to dismiss it as a mere ideological device, but in order to open up the seething phantasmatic space beyond the quasi-factual monolithic of Mizrahi identity.

+ Arabic

المزراحيّة: عن التدوين العكسيّ للهويّة

يتسحاك بنياميني

يقترح يتسحاك بنياميني، في مقالته، إطارًا نظريًا خاصًّا لفهم سؤال الشرقيّة. ادعاؤه هو أنّه يجب عدم إيجاد الشرقيّة في أيّ مضامين وضعيّة كانت، جوهرانيّة أو سوسيولوجيّة أو تاريخيّة. ضمن ذلك، يجب التوجّه إلى شكل عمل الإشارة "الشرقيّة" في الخطاب السياسيّ المعاصر. يدّعي بنيامي أن المقاربة المعاصرة ل"الشرقيّة" تُجرى وفق مبنى ما سمّاه فرويد "بأثر رجعي"؛ بحسب هذا المبنى، يتم عيش الحدث الصادم فقط من خلال أعراضه المتأخّرة، ولذلك فهو يُعاش ويكون موجودًا لأوّل مرّة بأثر رجعيّ، كحدث ثانويّ، وفق طرق تسجيله. على نحو مشابه، يتمّ تسجيل الماضي الشرقيّ من موضع الحاضر فقط، حيث تمّ تشكّله بوقت متأخّر. لذلك، فبدل السؤال عن حقيقة المضامين التي تتضمّنها حاليًا المواقف الشرقيّة المختلفة، وهي موقف "إسرائيل الثانيّة" القوميّ الشعبويّ أو موقف يهوديّ-عربيّ معادٍ للقوميّة، يجب تتبع التشكّل المتأخر للأصل الشرقيّ، ليس التتبع بهدف إلغائه كخدعة أيدلوجية فحسب، بل من أجل فتح الحيّز الفنتازيّ الذي يزحف إلى ما يتجاوز التوحيديّة الشبه حقائقيّة للهويّة الشرقيّة.