ממלא מקום

כיצד ניזכר בשכחותינו?

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

כיצד ניזכר בשכחותינו?

שי לי הורודי

שני ציורים, "איוואן האיום ובנו ב-16 בנובמבר 1581" של איליה רפין ו"סטורן טורף אחד מבניו" של פרנסיסקו דה גויה, משמשים נקודת מוצא להצגת הבעיות האימננטיות לירושה גברית. המסה מציעה המשגה של קיום טרנסג'נדרי כאפשרות חמיקה מבעיות אלו. מושגיה של לוס איריגארי ואופן כתיבתה משמשים לתיאור אופן קיום טרנסג'נדרי המנוגד להמשגת הטרנסג'נדריות כביטוי של "אי-התאמה מגדרית" ולפרקטיקות הרפואיות של "התאמה מגדרית" שנולדות מתוך המשגה זו.

How Will We Remember Our Forgottens?

Shai Lee Horodi

Two paintings, “Ivan the Terrible and his Son on November 16, 1581” by Ilya Repin, and “Saturn Devouring His Son” by Francisco de Goya, serve in the article as a departure point for presenting the imminent problems of male inheritance. It offers a conceptualization of transgender existence as a possibility for eluding these problems. Luce Irigaray’s concepts and way of writing serve to describe a way of transgender existence contrary to the conceptualization of transgenderism as the expression of “gender incompatibility” and medical practices of “gender reassignment” born out of that conceptualization.

كيف نتذكر نسياننا؟

شاي لي هورودي

رسمتان؛ "أيوان الفظيع وابنه في 16 تشرين الثاني 1581" لإيليا رافين، و"ستورن يقتل أحد أبنائه" لفرانسيسكو دي جويا، تُستخدمان كمنطلقات لعرض المشاكل الجوهريّة للميراث الرجوليّ. تقترح المقال مفهمة لوجود متحوّل جنسيًّا كإمكانية لتجنّب هذه المشاكل. تُستخدم مفاهيم لوس إيريچاري وطريقة كتابتها لوصف شكل وجود متحوّل جنسيًّا يناقض مفهمة التحوّل الجنسيّ كتعبير عن "عدم ملاءمة جنسيّة" والممارسات الطبيّة من أجل "الملاءمة الجندريّة"، والتي ولدت من خلال هذا المفهمة.

+ תקציר

כיצד ניזכר בשכחותינו?

שי לי הורודי

שני ציורים, "איוואן האיום ובנו ב-16 בנובמבר 1581" של איליה רפין ו"סטורן טורף אחד מבניו" של פרנסיסקו דה גויה, משמשים נקודת מוצא להצגת הבעיות האימננטיות לירושה גברית. המסה מציעה המשגה של קיום טרנסג'נדרי כאפשרות חמיקה מבעיות אלו. מושגיה של לוס איריגארי ואופן כתיבתה משמשים לתיאור אופן קיום טרנסג'נדרי המנוגד להמשגת הטרנסג'נדריות כביטוי של "אי-התאמה מגדרית" ולפרקטיקות הרפואיות של "התאמה מגדרית" שנולדות מתוך המשגה זו.

+ English

How Will We Remember Our Forgottens?

Shai Lee Horodi

Two paintings, “Ivan the Terrible and his Son on November 16, 1581” by Ilya Repin, and “Saturn Devouring His Son” by Francisco de Goya, serve in the article as a departure point for presenting the imminent problems of male inheritance. It offers a conceptualization of transgender existence as a possibility for eluding these problems. Luce Irigaray’s concepts and way of writing serve to describe a way of transgender existence contrary to the conceptualization of transgenderism as the expression of “gender incompatibility” and medical practices of “gender reassignment” born out of that conceptualization.

+ Arabic

كيف نتذكر نسياننا؟

شاي لي هورودي

رسمتان؛ "أيوان الفظيع وابنه في 16 تشرين الثاني 1581" لإيليا رافين، و"ستورن يقتل أحد أبنائه" لفرانسيسكو دي جويا، تُستخدمان كمنطلقات لعرض المشاكل الجوهريّة للميراث الرجوليّ. تقترح المقال مفهمة لوجود متحوّل جنسيًّا كإمكانية لتجنّب هذه المشاكل. تُستخدم مفاهيم لوس إيريچاري وطريقة كتابتها لوصف شكل وجود متحوّل جنسيًّا يناقض مفهمة التحوّل الجنسيّ كتعبير عن "عدم ملاءمة جنسيّة" والممارسات الطبيّة من أجل "الملاءمة الجندريّة"، والتي ولدت من خلال هذا المفهمة.