ממלא מקום

כמו חיות

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

כמו חיות

אלפונסו לינגיס

תרגום לטקסט זואופואטי מיוחד במינו של הפנומנולוג האמריקני אלפונסו לינגיס. לינגיס נובר בקרביים של היחסים הסימביוטיים המתקיימים בין סוגים רבים ומגוונים של בעלי חיים בסביבות מחיה שונות וסוקר את שלל ההקשרים הגופניים, ההתנהגותיים, התזונתיים והמיניים שבהם יחסים אלו מתעצבים. תכליתו המרכזית של המהלך הזה היא חשיפת השגיאה המהותית שעומדת בבסיס התפיסה האנטומית והפיזיולוגית המקובלת של הגוף החי כיחידה נבדלת, המוגדרת באמצעות מערך סופי של איברים ופונקציות ביולוגיות. לינגיס קורא לנו להשתחרר מתפיסת האינדיבידואציה קצרת הרואי שתחומה בין גבולותיו החומריים והמושגיים של הגוף וגם מתפיסות הסובייקט הדקדוקיות, המשפטיות, המוסריות והפוליטיות שנגזרות ממנה. תחת זאת, הוא מפציר בנו להבין שמכיוון שבעלי החיים, לרבות האנושיים שבהם, אינם פרטים בודדים, אלא דומים יותר ל"שוניות אלמוגים״ שורצות חיידקים, מיקרואורגניזמים ויצורים חד-תאיים, אין הבדל בין ״היות אנושי״ ל"היות חייתי״. אדרבה, אפילו התכונות האנושיות הנעלות, המעודנות והמורכבות ביותר נובעות במישרין מהתנהגות חייתית.

Bestiality

Alphonso Lingis

A translation of a unique zoopoetic text by this American phenomenologist. Lingis burrows into the innards of the symbiotic relations between many and varied kinds of animals in diverse environments and surveys the abundance of physical, behavioral, nutritional, and sexual contexts in which these relations are formed. His main aim in this is to expose the fundamental error underlying the existing anatomic and physiological view of the living body as a separate unit defined by means of a finite array of organs and biological functions. Lingis calls upon us to free ourselves from the short-sighted individuation approach, situated between the physical and conceptual boundaries of the body, and also from the view of the grammatical, legal, moral, and political approaches to the subject that derive from it. In their stead, he urges us to understand that because animals, including human ones, are not separate beings, but rather more like a coral reef swarming with bacteria, microorganisms, and single-cell organisms, there is no difference between being human and being animal. On the contrary, even the most exalted, refined, and complex human characteristics derive directly from animal behavior.

كالحيوانات

ألفونسو لينجيس

ترجمة لنصّ شعريّ حيوانيّ فريد من نوعه للظواهريّ (باحث في علم الظواهر-فينومينولوجيا) الأمريكيّ ألفونسو لينجيس. يغذّي لينجس العلاقات التكافليّة المتبادلة الموجودة بين أنواع مختلفة ومتنوّعة من الحيوانات في بيئات معيشة مختلفة، ويستعرض السياقات الجسمانيّة، والسلوكيّة، والغذائيّة والجنسيّة التي تتشكّل فيها هذه العلاقات. المسعى الأساسيّ من وراء هذه الخطوة هو الكشف عن الخطأ الجوهريّ الذي يتأسّس عليه التصوّر التشريحيّ والفيزيولوجيّ المتعارف عليه للجسد الحيّ كوحدة منفصلة، والتي يتمّ تعريفها بواسطة منظومة محدّدة ونهائيّة من الأعضاء والوظائف البيولوجيّة. يدعونا لينجس للتحرّر من فكرة التفريد القصير النظر المؤطّرة بين الحدود الماديّة والمفاهيميّة للجسد، ومن مفاهيم الذات النحويّة، والقضائيّة والأخلاقيّة المشتقة منها. ضمن ذلك، يدعونا لأن نفهم بأنّه بما أنّ الحيوانات، بما في ذلك البشر، ليسوا أفرادًا وحيدين، بل يشبهون أكثر "الشعاب المرجانيّة" التي تصيب بالبكتيريا، والكائنات الحية الدقيقة والكائنات الأحاديّة الخلية، لا يوجد فرق بين أن تكون "إنسانيًا" أو تكون "حيوانيًا". على العكس من ذلك، حتّى أرقى وأروع الصفات الإنسانيّة وأكثر تعقيدًا تنبع مباشرة من السلوك الحيوانيّ.

+ תקציר

כמו חיות

אלפונסו לינגיס

תרגום לטקסט זואופואטי מיוחד במינו של הפנומנולוג האמריקני אלפונסו לינגיס. לינגיס נובר בקרביים של היחסים הסימביוטיים המתקיימים בין סוגים רבים ומגוונים של בעלי חיים בסביבות מחיה שונות וסוקר את שלל ההקשרים הגופניים, ההתנהגותיים, התזונתיים והמיניים שבהם יחסים אלו מתעצבים. תכליתו המרכזית של המהלך הזה היא חשיפת השגיאה המהותית שעומדת בבסיס התפיסה האנטומית והפיזיולוגית המקובלת של הגוף החי כיחידה נבדלת, המוגדרת באמצעות מערך סופי של איברים ופונקציות ביולוגיות. לינגיס קורא לנו להשתחרר מתפיסת האינדיבידואציה קצרת הרואי שתחומה בין גבולותיו החומריים והמושגיים של הגוף וגם מתפיסות הסובייקט הדקדוקיות, המשפטיות, המוסריות והפוליטיות שנגזרות ממנה. תחת זאת, הוא מפציר בנו להבין שמכיוון שבעלי החיים, לרבות האנושיים שבהם, אינם פרטים בודדים, אלא דומים יותר ל"שוניות אלמוגים״ שורצות חיידקים, מיקרואורגניזמים ויצורים חד-תאיים, אין הבדל בין ״היות אנושי״ ל"היות חייתי״. אדרבה, אפילו התכונות האנושיות הנעלות, המעודנות והמורכבות ביותר נובעות במישרין מהתנהגות חייתית.

+ English

Bestiality

Alphonso Lingis

A translation of a unique zoopoetic text by this American phenomenologist. Lingis burrows into the innards of the symbiotic relations between many and varied kinds of animals in diverse environments and surveys the abundance of physical, behavioral, nutritional, and sexual contexts in which these relations are formed. His main aim in this is to expose the fundamental error underlying the existing anatomic and physiological view of the living body as a separate unit defined by means of a finite array of organs and biological functions. Lingis calls upon us to free ourselves from the short-sighted individuation approach, situated between the physical and conceptual boundaries of the body, and also from the view of the grammatical, legal, moral, and political approaches to the subject that derive from it. In their stead, he urges us to understand that because animals, including human ones, are not separate beings, but rather more like a coral reef swarming with bacteria, microorganisms, and single-cell organisms, there is no difference between being human and being animal. On the contrary, even the most exalted, refined, and complex human characteristics derive directly from animal behavior.

+ Arabic

كالحيوانات

ألفونسو لينجيس

ترجمة لنصّ شعريّ حيوانيّ فريد من نوعه للظواهريّ (باحث في علم الظواهر-فينومينولوجيا) الأمريكيّ ألفونسو لينجيس. يغذّي لينجس العلاقات التكافليّة المتبادلة الموجودة بين أنواع مختلفة ومتنوّعة من الحيوانات في بيئات معيشة مختلفة، ويستعرض السياقات الجسمانيّة، والسلوكيّة، والغذائيّة والجنسيّة التي تتشكّل فيها هذه العلاقات. المسعى الأساسيّ من وراء هذه الخطوة هو الكشف عن الخطأ الجوهريّ الذي يتأسّس عليه التصوّر التشريحيّ والفيزيولوجيّ المتعارف عليه للجسد الحيّ كوحدة منفصلة، والتي يتمّ تعريفها بواسطة منظومة محدّدة ونهائيّة من الأعضاء والوظائف البيولوجيّة. يدعونا لينجس للتحرّر من فكرة التفريد القصير النظر المؤطّرة بين الحدود الماديّة والمفاهيميّة للجسد، ومن مفاهيم الذات النحويّة، والقضائيّة والأخلاقيّة المشتقة منها. ضمن ذلك، يدعونا لأن نفهم بأنّه بما أنّ الحيوانات، بما في ذلك البشر، ليسوا أفرادًا وحيدين، بل يشبهون أكثر "الشعاب المرجانيّة" التي تصيب بالبكتيريا، والكائنات الحية الدقيقة والكائنات الأحاديّة الخلية، لا يوجد فرق بين أن تكون "إنسانيًا" أو تكون "حيوانيًا". على العكس من ذلك، حتّى أرقى وأروع الصفات الإنسانيّة وأكثر تعقيدًا تنبع مباشرة من السلوك الحيوانيّ.