להפוך את אלקודס לאורשלים: מחיקה והתנגדות במצב של קולוניאליזם התיישבותי מתהווה

להפוך את אלקודס לאורשלים: מחיקה והתנגדות במצב של קולוניאליזם התיישבותי מתהווה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

להפוך את אלקודס לאורשלים: מחיקה והתנגדות במצב של קולוניאליזם התיישבותי מתהווה / הונידה ע'אנם

מאמר זה בוחן את מעמדם של הפלסטינים באלקודס ואת תהליכי הייהוד של ירושלים המזרחית כמקרה של קולוניאליזם התיישבותי בהתהוות. שיטת המחקר משלבת בין ניתוח של פרקטיקות קולוניאליות – דמוגרפיות, משפטיות וסימבוליות – שמטרתן יצירת מציאות אתנית יהודית הגמונית במזרח ירושלים, לבין תיאור פנומנולוגי אישי של חוויית הייהוד ושל ההתמודדות הפרטית של המחברת עם הרדיפה הממסדית. המאמר ינתח את מעמד תושב הקבע של הירושלמים הפלסטינים – מעמד שכופה עליהם ארעיות ולימינליות מבנית וממקם אותם על הסף בין האזרח המוכל לבין הנתין המורחק – אך בו בזמן יתאר כיצד הילידים הפלסטינים יכולים, בכוח ההתנגדות שלהם, לפגוע בתהליך הקולוניאלי של ייהוד המרחב, וזאת בניגוד לכמה תיאוריות הרואות בפרויקט הקולוניאלי ההתיישבותי תהליך דטרמיניסטי.

Transforming Al-Quds into Urshalim: Erasure and Opposition in a Situation of Emergent Settler Colonialism / Honaida Ghanim

This article examines the status of Palestinians in al-Quds and the processes of the Judaification of East Jerusalem as a case of emergent settler colonialism. The research methodology combines two kinds of analysis: first, the analysis of demographic, legal, and symbolic colonial practices aimed at creating a hegemonic Jewish ethnic reality in East Jerusalem; and, second, a personal phenomenological description of the experience of the Judaification and the author’s own manner of coping with institutional persecution. The article examines the status of permanent residents in Palestinian Jerusalem – a status that imposes temporality and structural liminality, situating them between the status of accepted citizens and of rejected subjects. At the same time, the article describes how native Palestinians can, through their resistance, disrupt the colonial process of Judaification of the space. This approach is in contrast to theories that view the settler colonial project as a deterministic process.

تحويل القدس إلى أورشليم: طمس ومقاومة في حالة الاستعمار الاستيطاني في طور التشكّل / هنيدة غانم

تناقش المقالة الحاليّة مكانة السكّان الفلسطينيّين في القدس، وسيرورات تهويد شرق القدس، كحالة دراسيّة للاستعمار الاستيطانيّ المتشكّل. تجمع منهجية الدراسة بين تحليل الممارسات الكولونياليّة – الديمغرافيّة والقضائيّة والرمزية – الساعية إلى استحداث حضور إثني يهوديّ مهيمن في شرق القدس، وبين توصيف ظاهراني ذاتي لتجربة التهويد والتعامل الشخصي للكاتبة مع مطاردة الأجهزة الحكومية. تقوم المقالة بتحليل مكانة الإقامة الدائمة للفلسطينيّين المقدسيّين – تلك المكانة التي تفرض عليهم حالة من العرضية (الحالة المؤقتة العابرة) والبينية (liminality) البنيوية وتموضعهم ما بين المواطنة والرِّعية المُبعدة. إلاّ أن المقالة تقوم بالإجابة عن التساؤل كيف يمكن لسكّان المدينة الفلسطينيّين الأصلانيّين، انطلاقًا من قوة المقاومة الكامنة فيهم، محاربة هذه السيرورة الكولونياليّة المتمثّلة في تهويد المكان، خلافًا لبعض النظريّات التي ترى في مشروع الاستعمار الاستيطاني سيرورة حتميّة.

+ תקציר

להפוך את אלקודס לאורשלים: מחיקה והתנגדות במצב של קולוניאליזם התיישבותי מתהווה / הונידה ע'אנם

מאמר זה בוחן את מעמדם של הפלסטינים באלקודס ואת תהליכי הייהוד של ירושלים המזרחית כמקרה של קולוניאליזם התיישבותי בהתהוות. שיטת המחקר משלבת בין ניתוח של פרקטיקות קולוניאליות – דמוגרפיות, משפטיות וסימבוליות – שמטרתן יצירת מציאות אתנית יהודית הגמונית במזרח ירושלים, לבין תיאור פנומנולוגי אישי של חוויית הייהוד ושל ההתמודדות הפרטית של המחברת עם הרדיפה הממסדית. המאמר ינתח את מעמד תושב הקבע של הירושלמים הפלסטינים – מעמד שכופה עליהם ארעיות ולימינליות מבנית וממקם אותם על הסף בין האזרח המוכל לבין הנתין המורחק – אך בו בזמן יתאר כיצד הילידים הפלסטינים יכולים, בכוח ההתנגדות שלהם, לפגוע בתהליך הקולוניאלי של ייהוד המרחב, וזאת בניגוד לכמה תיאוריות הרואות בפרויקט הקולוניאלי ההתיישבותי תהליך דטרמיניסטי.

+ English

Transforming Al-Quds into Urshalim: Erasure and Opposition in a Situation of Emergent Settler Colonialism / Honaida Ghanim

This article examines the status of Palestinians in al-Quds and the processes of the Judaification of East Jerusalem as a case of emergent settler colonialism. The research methodology combines two kinds of analysis: first, the analysis of demographic, legal, and symbolic colonial practices aimed at creating a hegemonic Jewish ethnic reality in East Jerusalem; and, second, a personal phenomenological description of the experience of the Judaification and the author’s own manner of coping with institutional persecution. The article examines the status of permanent residents in Palestinian Jerusalem – a status that imposes temporality and structural liminality, situating them between the status of accepted citizens and of rejected subjects. At the same time, the article describes how native Palestinians can, through their resistance, disrupt the colonial process of Judaification of the space. This approach is in contrast to theories that view the settler colonial project as a deterministic process.

+ Arabic

تحويل القدس إلى أورشليم: طمس ومقاومة في حالة الاستعمار الاستيطاني في طور التشكّل / هنيدة غانم

تناقش المقالة الحاليّة مكانة السكّان الفلسطينيّين في القدس، وسيرورات تهويد شرق القدس، كحالة دراسيّة للاستعمار الاستيطانيّ المتشكّل. تجمع منهجية الدراسة بين تحليل الممارسات الكولونياليّة – الديمغرافيّة والقضائيّة والرمزية – الساعية إلى استحداث حضور إثني يهوديّ مهيمن في شرق القدس، وبين توصيف ظاهراني ذاتي لتجربة التهويد والتعامل الشخصي للكاتبة مع مطاردة الأجهزة الحكومية. تقوم المقالة بتحليل مكانة الإقامة الدائمة للفلسطينيّين المقدسيّين – تلك المكانة التي تفرض عليهم حالة من العرضية (الحالة المؤقتة العابرة) والبينية (liminality) البنيوية وتموضعهم ما بين المواطنة والرِّعية المُبعدة. إلاّ أن المقالة تقوم بالإجابة عن التساؤل كيف يمكن لسكّان المدينة الفلسطينيّين الأصلانيّين، انطلاقًا من قوة المقاومة الكامنة فيهم، محاربة هذه السيرورة الكولونياليّة المتمثّلة في تهويد المكان، خلافًا لبعض النظريّات التي ترى في مشروع الاستعمار الاستيطاني سيرورة حتميّة.