ממלא מקום

לכך נוצרת: על יהודים ובעלי חיים

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

לכך נוצרת: על יהודים ובעלי חיים

מירה בלברג

סקירת ספרות אודות שני ספרי מחקר שהתפרסמו לאחרונה בהוצאת אוניברסיטת פנסילבניה. דרך חשיפת התפקיד שממלאות שאלות חייתיות בטקסטים יהודיים קדם-מודרניים, שני הספרים מאירים את הקשר ההדדי בין לימודי יהדות ללימודי בעלי חיים, שבשנים האחרונות מפרה את שני תחומי הידע והמחקר האלה. הספר הראשון שבלברג סוקרת מוקדש למסכת ״עבודה זרה״ של התלמוד הבבלי, והאחר מוקדש לחיבוריהם של חסידי אשכנז במאות ה-12 וה-13. לטענת בלברג, למרות מרחק הזמן והבדלי הסגנון ומושאי החקירה בין שני הספרים, בהציעם חשיבה יצירתית, נועזת ומעל לכול ממשית ולא מטפורית על בעלי חיים לא-אנושיים, הם מדגימים כיצד דווקא דרך סדרי יום אידיאולוגיים ותיאולוגיים נוקשים לכאורה צומחים רעיונות רדיקליים על ״החייתי״ כקטגוריה אפיסטמולוגית ואונטולוגית וכפועל יוצא גם כקטגוריה דתית ומוסרית.

For This You Were Created: On Jews and Animals

Mira Balberg

This review essay discusses two volumes recently published by the University of Pennsylvania Press. By exposing the role played by animal-related questions in pre-modern Jewish texts, the two books highlight the mutual relation between the study of Judaism and the study of animals, which in recent years has inspired both these fields of knowledge and research. The first book that Balberg reviews is devoted to the Avoda Zara (idolatry) tractate of the Babylonian Talmud, and the other is devoted to the writings of the Ashkenazic hassidim in the twelfth and thirteenth centuries. Balberg argues that despite the distance in time and the differences in style and objects of investigation between the two books, both offer bold and creative ways of thinking about nonhuman animals – real rather than metaphorical. In doing so, they exemplify how seemingly rigid theological and ideological agendas can give rise to radical ideas regarding the “animal” as an epistemological and ontological category – and, consequently, also as a religious and moral category.

لهذا خُلقتَ: حول اليهود والحيوانات

ميرا بلنبرغ

مراجعة كتابين بحثيّين صدرا حديثًا عن جامعة بنسيلفينيا. من خلال كشف دور أسئلة حيوانيّة في نصوص يهوديّة ما قبل حداثيّة، يسلّط الكتابان الضوء على العلاقة المتبادلة بين دراسات اليهوديّة ودراسات الحيوانات، التي تغذّي، في السنوات الأخيرة، هذين المجالين المعرفيّين والبحثيّين. الكتاب الأول الذي تراجعه بلنبرغ يتناول فصل "عڤودا زرا" (عمل الغرباء) في التلمود البابليّ، والآخر يتناول لكتابات جماعة "حسيدي إشكناز" في القرن ال12 وال13. تدّعي بلنبرغ أنّه بالرغم من البعد الزمنيّ والفروق في الأسلوب ومواضيع البحث بين الكتابين، إلا أنّ كليهما يقترحان تفكيرًا إبداعيًا وجريئًا وحقيقيًا وغير استعاريّ عن الحيوانات غير الإنسانيّة، ويقدّمان بهذا نموذجًا حول يمكن أن تنمو، بالذات من أجندات أيدلوجيّة ولاهوتيّة صارمة، أفكار جذريّة عن "الحيوانيّ" كفئة معرفيّة وأُنطولوجيّة وبالتالي كفئة دينيّة وأخلاقيّة.

+ תקציר

לכך נוצרת: על יהודים ובעלי חיים

מירה בלברג

סקירת ספרות אודות שני ספרי מחקר שהתפרסמו לאחרונה בהוצאת אוניברסיטת פנסילבניה. דרך חשיפת התפקיד שממלאות שאלות חייתיות בטקסטים יהודיים קדם-מודרניים, שני הספרים מאירים את הקשר ההדדי בין לימודי יהדות ללימודי בעלי חיים, שבשנים האחרונות מפרה את שני תחומי הידע והמחקר האלה. הספר הראשון שבלברג סוקרת מוקדש למסכת ״עבודה זרה״ של התלמוד הבבלי, והאחר מוקדש לחיבוריהם של חסידי אשכנז במאות ה-12 וה-13. לטענת בלברג, למרות מרחק הזמן והבדלי הסגנון ומושאי החקירה בין שני הספרים, בהציעם חשיבה יצירתית, נועזת ומעל לכול ממשית ולא מטפורית על בעלי חיים לא-אנושיים, הם מדגימים כיצד דווקא דרך סדרי יום אידיאולוגיים ותיאולוגיים נוקשים לכאורה צומחים רעיונות רדיקליים על ״החייתי״ כקטגוריה אפיסטמולוגית ואונטולוגית וכפועל יוצא גם כקטגוריה דתית ומוסרית.

+ English

For This You Were Created: On Jews and Animals

Mira Balberg

This review essay discusses two volumes recently published by the University of Pennsylvania Press. By exposing the role played by animal-related questions in pre-modern Jewish texts, the two books highlight the mutual relation between the study of Judaism and the study of animals, which in recent years has inspired both these fields of knowledge and research. The first book that Balberg reviews is devoted to the Avoda Zara (idolatry) tractate of the Babylonian Talmud, and the other is devoted to the writings of the Ashkenazic hassidim in the twelfth and thirteenth centuries. Balberg argues that despite the distance in time and the differences in style and objects of investigation between the two books, both offer bold and creative ways of thinking about nonhuman animals – real rather than metaphorical. In doing so, they exemplify how seemingly rigid theological and ideological agendas can give rise to radical ideas regarding the “animal” as an epistemological and ontological category – and, consequently, also as a religious and moral category.

+ Arabic

لهذا خُلقتَ: حول اليهود والحيوانات

ميرا بلنبرغ

مراجعة كتابين بحثيّين صدرا حديثًا عن جامعة بنسيلفينيا. من خلال كشف دور أسئلة حيوانيّة في نصوص يهوديّة ما قبل حداثيّة، يسلّط الكتابان الضوء على العلاقة المتبادلة بين دراسات اليهوديّة ودراسات الحيوانات، التي تغذّي، في السنوات الأخيرة، هذين المجالين المعرفيّين والبحثيّين. الكتاب الأول الذي تراجعه بلنبرغ يتناول فصل "عڤودا زرا" (عمل الغرباء) في التلمود البابليّ، والآخر يتناول لكتابات جماعة "حسيدي إشكناز" في القرن ال12 وال13. تدّعي بلنبرغ أنّه بالرغم من البعد الزمنيّ والفروق في الأسلوب ومواضيع البحث بين الكتابين، إلا أنّ كليهما يقترحان تفكيرًا إبداعيًا وجريئًا وحقيقيًا وغير استعاريّ عن الحيوانات غير الإنسانيّة، ويقدّمان بهذا نموذجًا حول يمكن أن تنمو، بالذات من أجندات أيدلوجيّة ولاهوتيّة صارمة، أفكار جذريّة عن "الحيوانيّ" كفئة معرفيّة وأُنطولوجيّة وبالتالي كفئة دينيّة وأخلاقيّة.