ממלא מקום

לרקוד עם האויב: רב־שיח לרגל יובל המאה ל״תיאולוגיה פוליטית״ לקרל שמיט

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

לרקוד עם האויב: רב־שיח לרגל יובל המאה ל״תיאולוגיה פוליטית״ לקרל שמיט

ראיף זריק, ויויאן ליסקה, כריסטוף שמידט, יהודה שנהב־שהרבני

לרגל יובל המאה לפרסום הספר, כינסנו ארבעה חוקרים בכירים שעסקו רבות בהגותו של שמיט — ראיף זריק, ויויאן ליסקה, יהודה שנהב–שהרבני וכריסטוף שמידט — וביקשנו מהם לדון בספר, בחשיבותו ובסכנות שבו, ובמקומו המיוחד במחשבה הביקורתית. כיצד קרה שמבקר הדמוקרטיה הפרלמנטרית של רפובליקת ויימאר, ומאוחר יותר אחד מבכירי המשפטנים של הנאציונל–סוציאליזם, היה למקור השפעה מרכזי על דורות של מחשבה
שמאלית רדיקלית? מה יש בדמותו של הריבון, בהכרזה על מצב החירום ובתביעה להכרעה שאוחז בדפוסים הבסיסיים של הפוליטיקה — ובפרט זו העכשווית, של המלחמה בטרור, של תנועת הפליטים או של מצב החירום הבריאותי? מהי משמעות חילונם של המושגים התיאולוגיים בפוליטיקה המודרנית — מהם אותם מערכים תיאולוגיים שמופיעים גם היום? ובכלל, מהו סוד הקסם השמיטיאני, והאם אפשר או צריך להתגבר עליו? רב–שיח זה, החותם את הגיליון הנוכחי, נע בין ביאור כמה ממהלכיו של שמיט להתנערות מהם ולהצעת אפשרויות נגדיות; ובעזרת פנייה לדמויות נוספות שקשורות לשמיט באופנים שונים — מקפקא ובנימין ושלום, ארנדט ואגמבן, ועד קירקגור והרמן כהן — ומחשבה על חוקי החירום בישראל/פלסטין, מבררים המתדיינים את מורשת שמיט כאן ועכשיו.

Dancing with the Enemy: A Symposium Marking the Centennial to Carl Schmitt’s Political Theology

Raef Zreik, Vivian Liska,Yehuda Shenhav-Shaharabani And Christoph Schmidt

In honor of the book’s centennial, we gathered four senior researchers that have engaged with Schmitt’s thought: Vivian Liska, Christoph Schmidt, and Yehouda Shenhav-Shaharabani, and Raef Zreik – and asked them to discuss the book, its importance and its dangers, and its special place in critical theory. How did the critic of the Weimar Republic's parliamentary democracy, and later one of the senior jurists of National Socialism, become a central source of influence on generations of radical leftist thought? What is it in the image of the sovereign, the declaration of states of emergency, and the demand for decision, that captures the basic patterns of politics – especially in contemporary politics of the war on terror, the movement of refugees, or the state of health emergency? What is the meaning of the secularization of the theological concepts in modern politics – what are the theological systems that still appear today? And generally, what is the secret of the Schmittian charisma and can we or ought we overcome it? This symposium, that ends the current issue, ranges between explanation of some of Schmitt’s moves and their repudiation and proposal of counter-options; and by turning to other figures connected to Schmitt in different ways – from Kafka and Benjamin and Scholem, Arendt and Agamben, to Kierkegaard and Herman Cohen – and thinking about the emergency laws in Israel/Palestine, the discussants clarify the Schmitt heritage here and now.

תקציר בערבית של המאמר

+ תקציר

לרקוד עם האויב: רב־שיח לרגל יובל המאה ל״תיאולוגיה פוליטית״ לקרל שמיט

ראיף זריק, ויויאן ליסקה, כריסטוף שמידט, יהודה שנהב־שהרבני

לרגל יובל המאה לפרסום הספר, כינסנו ארבעה חוקרים בכירים שעסקו רבות בהגותו של שמיט — ראיף זריק, ויויאן ליסקה, יהודה שנהב–שהרבני וכריסטוף שמידט — וביקשנו מהם לדון בספר, בחשיבותו ובסכנות שבו, ובמקומו המיוחד במחשבה הביקורתית. כיצד קרה שמבקר הדמוקרטיה הפרלמנטרית של רפובליקת ויימאר, ומאוחר יותר אחד מבכירי המשפטנים של הנאציונל–סוציאליזם, היה למקור השפעה מרכזי על דורות של מחשבה
שמאלית רדיקלית? מה יש בדמותו של הריבון, בהכרזה על מצב החירום ובתביעה להכרעה שאוחז בדפוסים הבסיסיים של הפוליטיקה — ובפרט זו העכשווית, של המלחמה בטרור, של תנועת הפליטים או של מצב החירום הבריאותי? מהי משמעות חילונם של המושגים התיאולוגיים בפוליטיקה המודרנית — מהם אותם מערכים תיאולוגיים שמופיעים גם היום? ובכלל, מהו סוד הקסם השמיטיאני, והאם אפשר או צריך להתגבר עליו? רב–שיח זה, החותם את הגיליון הנוכחי, נע בין ביאור כמה ממהלכיו של שמיט להתנערות מהם ולהצעת אפשרויות נגדיות; ובעזרת פנייה לדמויות נוספות שקשורות לשמיט באופנים שונים — מקפקא ובנימין ושלום, ארנדט ואגמבן, ועד קירקגור והרמן כהן — ומחשבה על חוקי החירום בישראל/פלסטין, מבררים המתדיינים את מורשת שמיט כאן ועכשיו.

+ English

Dancing with the Enemy: A Symposium Marking the Centennial to Carl Schmitt’s Political Theology

Raef Zreik, Vivian Liska,Yehuda Shenhav-Shaharabani And Christoph Schmidt

In honor of the book’s centennial, we gathered four senior researchers that have engaged with Schmitt’s thought: Vivian Liska, Christoph Schmidt, and Yehouda Shenhav-Shaharabani, and Raef Zreik – and asked them to discuss the book, its importance and its dangers, and its special place in critical theory. How did the critic of the Weimar Republic's parliamentary democracy, and later one of the senior jurists of National Socialism, become a central source of influence on generations of radical leftist thought? What is it in the image of the sovereign, the declaration of states of emergency, and the demand for decision, that captures the basic patterns of politics – especially in contemporary politics of the war on terror, the movement of refugees, or the state of health emergency? What is the meaning of the secularization of the theological concepts in modern politics – what are the theological systems that still appear today? And generally, what is the secret of the Schmittian charisma and can we or ought we overcome it? This symposium, that ends the current issue, ranges between explanation of some of Schmitt’s moves and their repudiation and proposal of counter-options; and by turning to other figures connected to Schmitt in different ways – from Kafka and Benjamin and Scholem, Arendt and Agamben, to Kierkegaard and Herman Cohen – and thinking about the emergency laws in Israel/Palestine, the discussants clarify the Schmitt heritage here and now.

+ Arabic

תקציר בערבית של המאמר